Mijn Staedion
Mijn Staedion

Terug

Meer informatie over de huurverhoging 2018

Elk jaar bepaalt de Rijksoverheid de huurverhoging en de maximale percentages. Op basis daarvan berekent Staedion de huurverhoging door. Huurders van Staedion kunnen dit jaar rekenen op een gedifferentieerde huurverhoging. Dit jaar voeren wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. In de laatste week van april ontvangt elke huurder een brief met daarin een voorstel voor de huuraanpassing. Per 1 juli 2018 gaat de huurverhoging in.
 
Lijst met veelgestelde vragen
Wij zijn ons ervan bewust dat u vragen heeft over de huurverhoging 2018. In de lijst met veelgestelde vragen leest u meer over de opbouw van de huurverhoging bij Staedion en de bezwaarprocedures. In deze korte video krijgt u een toelichting op de verschillen in huurprijzen.

Woont u in een vrijesectorwoning en heeft u een geliberaliseerd huurcontract ?
Dan heeft Staedion uw huur met maximaal 3,9% verhoogd. Het daadwerkelijke percentage hangt af van de afstand tussen uw huur en de markthuur (de huur die de markt voor de woning geeft; dit is niet door Staedion vastgesteld).

Lees ook: nieuwsbericht: huurverhoging Staedion 2018