Mijn Staedion
Mijn Staedion

Terug

Ik ben niet tevreden over de afhandeling van mijn klacht door Staedion. Wat kan ik doen?

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Als u na het melden van uw klacht niet tevreden bent over de afhandeling door Staedion, dan kunt u de Geschillencommissie of de Klachtencommissie inschakelen:

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Deze commissie bestaat uit bouwkundigen en juristen, die volledig onafhankelijk zijn van de corporatie.

Na het melden van uw klacht, ontvangt u binnen één week een schriftelijke bevestiging, waarin de verdere procedure staat. U hoort binnen vier weken of de Geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt. Het kan zijn dat u en Staedion worden gevraagd om de klacht toe te komen lichten. U kunt zich door iemand laten bijstaan (de kosten van een advocaat of adviseur zijn voor uw eigen rekening). Het advies van de Geschillencommissie wordt door Staedion in principe overgenomen.

Meld uw klacht bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland via een klachtenformulier.

Klachtencommissie Staedion
Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke jurist, een lid die namens de Huurdersvereniging is aangesteld en een secretaris aangewezen door Staedion. Zo weet u zeker dat de Klachtencommissie onpartijdig naar uw klacht en de geboden oplossing kijkt.

U kunt uw klacht bij de Klachtencommissie indienen via e-mail klachtencommissie@staedion.nl of per brief: Staedion, t.a.v. Klachtencommissie Staedion, Postbus 40406, 2504 LK in Den Haag.

Vermeld altijd het zaaknummer waaronder uw klacht bij Staedion bekend is. Dit nummer staat in de brief die u na het melden van uw klacht heeft ontvangen. Geef altijd duidelijk aan waar de klacht over gaat, met wie u heeft gesproken, welk zaaknummer uw klacht heeft, welke oplossing er is geboden en waarom u het daar niet mee eens bent.

De Klachtencommissie brengt een advies uit aan Staedion over uw klacht. Staedion zal vervolgens beslissen of zij haar eerdere besluit aanpast. Er zijn geen kosten verbonden aan behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie Staedion.

Let op!
De Geschillencommissie en de Klachtencommissie nemen geen zaken in behandeling als Staedion nog geen kans heeft gekregen om op uw klacht te reageren of deze te herstellen. Heeft u een klacht? Meld deze dan eerst bij Staedion.

Verschil van mening over de huurprijs
Bent u het niet eens met de huurprijs, servicekosten of stookkosten? Schakel dan de Huurcommissie in. Deze procedures kosten geld. Dit kan, afhankelijk van de uitspraak, (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

Klacht over woonruimteverdeling
Bent u woningzoekende en heeft u een klacht over de manier waarop woningen worden toegewezen? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Doe mee!

Wil u ook meedoen? Als u uw gegevens achterlaat, nemen wij snel contact met u op!

*verplicht veld