Mijn Staedion

Prijsvraag Mijn Thuis

Een eigen thuis. Dat is wat Staedion samen met u mogelijk wil maken. Voor iedereen. Of u nu 18 bent of 80. En of u nu alleen woont of samen met uw gezin. Wij horen graag uw wensen, daarom is twee jaar geleden het idee van een prijsvraag ontstaan. Zo kunt u zelf ideeën inbrengen om uw wooncomplex of directe woonomgeving nog mooier of prettiger te maken. Het kunnen kleine wensen zijn, maar wij willen ook een aantal grotere projecten steunen. Op 14 december zijn de 36 prijswinnaars bekend gemaakt tijdens het Winterfair-diner. De volgende vier hoofdprijswinnaars gaan we dit jaar volgen.

Mevrouw Jongejan-de Jong diende een idee in om de 11 garagedeuren in haar omgeving op te knappen en te versieren met schilderingen met als thema ‘de zee’. Dit wordt met het gewonnen bedrag mogelijk. Mevrouw Jongejan -de Jong zet zich met dit initiatief vol in om haar woonomgeving mooier te maken. Zij heeft als voorzitter van de bewonerscommissie Laag-Lindoduin al veel voor elkaar gekregen en heeft een goede band met alle bewoners

De heer Kammyte krijgt een bijdrage om twee keer per jaar bewoners met elkaar in gesprek te brengen rond kramen op het plein. Ook wordt hij gesteund in zijn schoonmaakacties van het complex. Hij zet zich als voorzitter van de bewonerscommissie Bassenstraat al jarenlang in.

De heer Peralta Alvarez krijgt twee watertonnen om de gezamenlijke tuin van de Woonstede te kunnen onderhouden. De heer Peralta Alvarez zet zich al een hele tijd in voor zijn complex en andere initiatieven in zijn omgeving. Dit werkt aanstekelijk voor andere bewoners.

Mevrouw van Woersen en mevrouw Braam van de speelgoed uitleen het Haagse Hopje aan de gooilaan mogen hun gezamenlijke tuin opknappen. Door deze actieve vrijwilligers is er toezicht en wordt hun omgeving een fijne plek voor kinderen om op te groeien.

Promo Mijn Thuis 2017


Maak kennis met een aantal van onze prijswinnaars

Spelregels

 1. Er is aantoonbaar draagvlak onder de betrokken bewoners voor uw idee.
 2. Beschrijf in uw aanvraag voor welke doelgroep u dit idee heeft (jongeren, ouderen, bewoners van welk complex, straat of buurt?).
 3. Welk doel heeft u voor ogen en wat wilt u bereiken? Laat duidelijk blijken hoe uw aanvraag het thuisgevoel van bewoners kan vergroten.
 4. De benoemde doelgroep speelt een rol in of levert een bijdrage aan de uitvoering of het beheer. Beschrijf deze bijdrage.
 5. Beschrijf in uw aanvraag specifiek wat u van Staedion verwacht.
 6. De prijswinnende ideeën zijn uiterlijk eind 2018 uitgevoerd.
 1. Het plan leidt, na realisatie, niet tot extra onderhoudskosten of werkzaamheden voor Staedion.
 2. Onderhoud en beheerzaken voor de toekomst zijn geregeld in het plan.
 3. Het gaat om initiatieven die ten goede komen aan de wooncomplexen van Staedion en de daarbij behorende directe woonomgeving.
 4. Is er een mogelijkheid dat uw plan in aanmerking komt voor een bijdrage van andere fondsen? Is dit bekeken?
 5. Het plan moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Heeft u hierbij hulp nodig? U kunt uw idee laten checken bij uw bewonersconsulent van Staedion.
 6. Staedion verzorgt de betalingen en doet de controle op de voortgang en de overige eisen die aan de plannen worden gesteld.

This is an automatic translation by