Staedion boekt grote vooruitgang in Aedes benchmark

24 november 2016 Het resultaat uit de Aedes benchmark 2016 is bekend. Staedion heeft grote vooruitgang geboekt ten opzichte van 2015. In deze benchmark krijgt Staedion een BA-score en behoort hiermee tot de subtop onder de grote woningcorporaties. Bewoners zijn ons in het afgelopen jaar beter gaan beoordelen. We krijgen een B ten opzichte van een C vorig jaar. Voor het onderdeel bedrijfslasten halen we zelfs het hoogst haalbare, een A. Vorig jaar was dat nog een B. 
 
Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion: “De combinatie met het beter presteren op bedrijfslasten (A) en het oordeel van onze bewoners (B) laat zien dat we hard werken aan de  verbetering van onze organisatie en onze dienstverlening. We hechten veel waarde aan de mening van onze bewoners. Wij willen graag dat iedere bewoner zich thuis voelt. Daarom vragen wij geregeld hoe zij onze dienstverlening ervaren. En vooral, wat zij van ons verwachten. We zijn goed op weg. Wat in het oog springt is het afhandelen van reparatieverzoeken. Onze bewoners waarderen ons hierop zeer positief. Inmiddels zetten we ook stappen om het proces en de communicatie met nieuwe en vetrekkende bewoners te verbeteren. Voor 2017 is ons streven dat de tevredenheid van onze bewoners verder omhoog gaat.”
 
Onderstaande tabel toont de Benchmark-scores van Staedion op de verschillende onderdelen:
 
 
Naam corporatie Stichting Staedion
Benchmarkpositie Achter de koplopers BA
 
 
  Uw score Gemiddelde sector Uw letter
Prestatieveld Huurdersoordeel     B*
Nieuwe huurders 7,1 7,5 C
Huurders met reparatieverzoek 7,4 7,4 B
Vertrokken huurders 6,8 7,2 C
       
Prestatieveld Bedrijfslasten     A
Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten € 715 € 853 A
 
*Eindscore B is een gewogen gemiddelde
 
Over de Aedes Benchmark
De Aedes Benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties verbeteren. Een aantal prestaties tellen mee, waaronder: huurdersoordeel, woningonderhoud, bedrijfsvoering, maar ook de beschikbaarheid en betaalbaarheid worden onderzocht. Op die manier krijgen gemeenten, huurders en relaties inzicht hoe corporaties hun middelen besteden.