Bewoners voelen zich serieus genomen!

12 oktober 2017

Staedion werkt hard aan de toekomst en wil haar dienstverlening steeds blijven verbeteren. De mening van bewoners speelt hier een belangrijke rol bij. Daarom organiseert Staedion jaarlijks een ochtend om samen met bewoners te praten over het ondernemingsplan. Dit plan verwoordt de visie en keuzes die Staedion voor de komende vier jaar maakt. Een aantal bewoners vertelt hoe zij deze dag heeft ervaren.

Op 18 juni 2017 trokken 20 bewoners uit verschillende wijken van Den Haag naar het kantoor op het Koningin Julianaplein om te praten over de stand van zaken van het ondernemingsplan 2016-2020 en de activiteiten die voortkomen uit dit plan. Het echtpaar Gonnie en Henk Mookhoek was ook aanwezig op deze ochtend. Zij wonen al 18 jaar in hun woning op de Lindberghlaan en waren voor de derde keer aanwezig op de bijeenkomst. “Het was een leuke bijeenkomst,” vertelt mevrouw Mookhoek. “Je krijgt de kans om andere bewoners te spreken en je hoort wat de toekomstplannen van Staedion zijn. Het geeft een goed gevoel dat wij als bewoners zo serieus worden genomen en dat wij ideeën kunnen aandragen om ervoor te zorgen dat Staedion nog beter haar werk kan doen. Zo hadden we vorige keer aangegeven dat het telefonisch contact beter kon. Vroeger moest je heel lang wachten voordat je aan de beurt was. Tegenwoordig gaat dat sneller. Ook konden wij onze wensen aangegeven ten aanzien van onze keuken en badkamer.”

Energiezuinige woningen

Het ondernemingsplan geeft richting aan het dagelijks handelen en maakt duidelijk waar bewoners en partners Staedion wel en niet op aan kunnen spreken. Het ondernemingsplan beschrijft de hoofdlijn, die verder wordt uitgewerkt in plannen, projecten en werkwijzen. Tijdens een algemene presentatie keken managers en medewerkers van Staedion samen met de uitgenodigde bewoners terug naar wat er de afgelopen tijd bereikt is en wat de toekomstplannen zijn. Mevrouw Mookhoek: “Van de toekomstplannen is de aandacht voor het energiezuinig maken van woningen mij het meest bij gebleven. Met bijvoorbeeld zonnepanelen en door het isoleren van woningen wil Staedion dit bereiken. De doelen zijn ambitieus en ik ben benieuwd of het allemaal gerealiseerd gaat worden.”

Klantgerichtheid

Na de presentatie gingen bewoners uiteen om met elkaar te praten over verschillende thema’s uit het ondernemingsplan. Eén van deze thema’s ging over de klantgerichtheid van Staedion. De woningcorporatie wil graag het thuisgevoel van bewoners vergroten. Tijdens de ochtend gaven de aanwezigen aan dat Staedion hierin zeker op de goede weg is. Mevrouw Mookhoek: “Het contact met medewerkers is prettig. Soms zou er nog beter geluisterd en gehandeld kunnen worden naar klachten van bewoners zoals laatst bij ons toen wij aangaven dat mos op onze daken voor lekkage zorgt.” Staedion is inmiddels bezig met een intern traject op de klantgerichtheid te verbeteren.
 

Basiskwaliteit

De technische staat van de woning is zeer belangrijk voor het thuisgevoel van bewoners. De basis moet op orde zijn. In 2016 zijn dan ook veel woningen naar basiskwaliteit gebracht. Tijdens de ochtend werd het begrip ‘basiskwaliteit’ voor het eerst geïntroduceerd en uitgelegd aan bewoners. Basiskwaliteit is de lat waar een woning aan dient te voldoen na onderhoud zowel aan de binnenkant (sanitair, installaties en wanden) als aan de buitenkant (dubbelglas, ventilatie en gevel). Bewoonster Petra Lavooy van het Spaanse Hof op Laan zegt hierover: “De basis van de huurwoningen is op orde; alle noodzakelijke faciliteiten zijn aanwezig in eenvoudige uitvoering en de prijs-kwaliteit verhouding is meer dan voldoende.”

Feedback proces woningaanbieding

De uitgenodigde bewoners hebben Staedion ook voorzien van feedback en tips met betrekking tot het proces van woningaanbieding. Nieuwe bewoners geven aan dat zij soms bepaalde informatie missen op de website van Woonnet-Haaglanden. Ook krijgen zij tijdens de bezichtiging niet altijd mee dat er meestal drie dagen bedenktijd gelden alvorens een huurcontract echt ingaat. Deze tijd kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de omgeving van de woning te ervaren op andere tijdstippen van de dag, of om op eigen gelegenheid kennis te maken met de directe buren. Dit heeft Mevrouw Lavooy zelf ervaren. “Ik was niet goed op de hoogte van enkele problemen die speelden tussen bewoners in het hofje waar ik nu woon. Gelukkig is daar goed op gereageerd door de woonconsulent die gelijk langskwam om met de betrokken bewoners te praten. Ook heeft Staedion haar excuses daarvoor aangeboden en dat stemt mij hoopvol.” Mede op basis van reacties van woningzoekenden heeft Woonnet-Haaglanden sinds 5 september een nieuw jasje gekregen en zijn onderdelen toegevoegd of gewijzigd.
 

Follow-up

De inspirerende ochtend werd afgesloten met een lunch en de bewoners kregen als bedankje een VVV-bon thuisgestuurd. Mevrouw Lavooy is enthousiast over de bijeenkomst en hoe Staedion de bewoners betrekt bij plannen. “Wij mopperen veel in Nederland over van alles en nog wat, maar als ik zie hoe serieus wij als bewoners worden genomen, mogen wij echt niet klagen. Alle managers en zelfs de directeur van Staedion waren aanwezig op deze ochtend. Waar zie je dat nou? Er wordt veel gedaan om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.” Wel vindt mevrouw Lavooy het belangrijk dat er een vervolg wordt gegeven aan de punten die besproken zijn. “Ik kijk dan ook uit erg uit naar tussentijdse updates over de stand van zaken.”