Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders Staedion

19 april 2017 Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders Staedion

Huurders van Staedion kunnen ook dit jaar weer rekenen op een gematigde huurverhoging. Staedion kiest er voor dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. De gemiddelde huurverhoging voor alle sociale huurwoningen van Staedion komt daarmee op 0,7%. De Huurdersvereniging Staedion staat positief tegenover de voorgestelde huurverhoging. 

Elk jaar stelt de Rijksoverheid vast met welk percentage de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd. Wettelijk is een per 1 juli 2017 een huurverhoging van 2,8% toegestaan. 

Staedion kiest dit jaar voor een differentiatie van de huurverhoging. Dat betekent dat niet al onze bewoners dezelfde huurverhoging krijgen. Omdat Staedion geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoert, wordt er niet gekeken naar inkomensgroepen. Staedion kijkt naar het huidige niveau van de kale huurprijs ten opzichte van de maximale huurprijs. Over de opbouw van de huurverhoging en meer leest u in de  lijst met veelgestelde vragen en in een korte video.

Huurders van Staedion ontvangen in de laatste week van april een brief met daarin een voorstel voor aanpassing van de huur. 

Belangrijke keuze voor middeninkomens

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion: “Het niet doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging is een belangrijke wens geweest van de Huurdersvereniging Staedion. De huurverhogingen voor de middeninkomens zijn de afgelopen jaren hard gestegen. Voor deze middeninkomens zijn er weinig woningen om naar door te stromen. Omdat wij vinden dat ook deze groep recht heeft op een betaalbare huurwoning, kiezen wij dit jaar dus niet voor een inkomensafhankelijke huurverhoging.”