Staedion jaarverslag 2017: prioriteit bij woningverbetering

01 mei 2018

De speerpunten van Staedion zijn duidelijk: kwalitatief goede woningen, voldoende betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid. De benodigde financiële ruimte om de plannen die Staedion voor de komende jaren heeft te realiseren, is er. Dat is te lezen in het jaarverslag 2017 dat Staedion op 30 april publiceerde. 

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion: “De speerpunten die we hebben geformuleerd zijn gebaseerd op wat onze bewoners belangrijk vinden. Het thuisgevoel van onze bewoners staat centraal in ons denken en doen. Dit wordt voor het grootste deel bepaald door de kwaliteit van de woning. Daarom hebben we in 2017 € 105,6 miljoen uitgegeven aan onderhoud en woningverbetering en € 13 miljoen aan nieuwbouw. Ook de komende jaren blijven we hier fors op inzetten. De waardering in de Aedes Benchmark met een AA score op bedrijfsvoering en dienstverlening is voor mij een van de belangrijkste prestaties van 2017, omdat dit een directe weergave is van de waardering van onze huurders.”


Bewoner centraal

In 2017 is de missie om een eigen thuis bereikbaar te maken, vertaald in klantbeloften. Samen met bewoners zijn de belangrijkste klantprocessen onder de loep genomen. Daarbij hebben we gezien wat knelt en waar het beter kan. Deze verbeteringen hebben we opgenomen in ons jaarplan 2018. Het verder verbeteren van de diensterverlening voor onze bewoners staat daarmee ook in 2018 centraal.


Betaalbaar en beschikbaar 

In 2017 heeft Staedion voor € 13 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw van woningen. Daarmee is de woningvoorraad met 300 sociale huurwoningen uitgebreid. In 2018 worden nog eens 378 nieuwbouw huurwoningen opgeleverd en start de bouw van 306 huurwoningen. “Juist in een stad als Den Haag waar het aantal woningzoekenden nog steeds toeneemt, is het essentieel te investeren in nieuwbouw om te zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Die taak nemen wij nu en de komende jaren zeker op ons.” aldus Krzeszewski. Betaalbaarheid is ook belangrijk voor het thuisgevoel van onze bewoners. De huursom van Staedion steeg in 2017 met 1,0%, waar 1,3% was toegestaan en Staedion zag, net als in 2018, af van het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging.


Duurzaamheid 

De inzet op het verduurzamen van bestaande woningen heeft Staedion in 2017 doorgezet. Bij 1.825 woningen is in 2017 het open verbrandingstoestel (OVT) verwijderd. Het einde van de jarenlange inspanningen om alle OVT’s te verwijderen komt hiermee in zicht. “In 2018 gaan we voortvarend aan de slag met het thema duurzaamheid. Zo krijgen bewoners van twee pilot complexen een aanbod voor het aansluiten van zonnepanelen. Ook komt een programmamanager duurzaamheid die zorgt voor focus om de veelheid aan activiteiten te coördineren en zo toe te werken naar een klimaatneutrale woningvoorraad.”


Leefbaarheid

In 2017 is ruim € 3,6 miljoen uitgegeven aan leefbaarheid. Naast bestrijding van overlast, stimuleren van bewonersparticipatie en bewonerszelfbeheer zijn er verschillende leefbaarheidsprojecten opgestart. Enkele voorbeelden van geslaagde projecten in 2017 zijn de aanpak van een dakterras in het ouderencomplex aan de Natalstraat. Daar is samen met de bewoners nagedacht over het inrichten van het dakterras, zodat het een fijne plek is om samen te gebruiken. In Laak is een samenwerking aangegaan met basisschool De Baanbreker. De leerlingen van groep 8 werden portiekambassadeur en onderzochten of hun eigen portiek schoon en veilig was.


Financiële positie

Staedion is financieel gezond. Het operationele bedrijfsresultaat van 2017 bedraagt € 55,7 miljoen (2016: € 48,5 miljoen), waarbij we € 118,6 miljoen hebben uitgegeven aan onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Door de waardestijging van het vastgoed met € 492,4 miljoen komt het netto resultaat uit op € 544 miljoen. Deze toename is een ongerealiseerde waardestijging en is geen extra geld in kas. De komende jaren blijven we verbeteren en voor woningzoekenden bouwen. “Ook gaan we de mogelijkheden voor het bouwen van woningen in het middeldure huursegment verder verkennen. Het is een taak voor ons als corporatie om door stadsvernieuwing segregatie tegen te gaan.”


Het jaarverslag 2017 kunt u vinden op www.jaarverslagstaedion.nl.