Unieke samenwerking huurdersorganisaties Haaglanden

19 oktober 2018 Op 18 oktober is door 14 huurdersorganisaties de intentieovereenkomst tot samenwerking in de regio Haaglanden ondertekend, zij vormen nu samen officieel de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). De SHH vertegenwoordigt ruim 75% van de huurders van de corporaties in Haaglanden en woningzoekenden. Deze regionale samenwerking tussen huurdersorganisaties is uniek in Nederland.
 
De intentieovereenkomst werd door 14 van de 16 huurdersorganisaties uit de regio Haaglanden ondertekend. Hiermee vertegenwoordigt de SHH 95% van alle huurders in de regio Haaglanden. Dit komt neer op 475.000 huurders. Daarnaast hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio.
 
Marianne Straks sprak de SHH toe namens de corporatiebestuurders en noemde de ondertekening van deze samenwerking een ‘historisch moment’ omdat nog nooit eerder zo’n grote groep huurdersorganisaties zich verenigde. Het bestuur van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en de samenwerkende gemeenten in de regio zijn dan ook heel enthousiast over dit prachtige initiatief.
 
De SHH gaat direct aan de slag: op korte termijn wordt het bestuur geformeerd waarna de SHH zich richt op de inhoudelijke vormgeving en visievorming over de regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordening. Voor de huurdersorganisaties is het van belang om zich te verenigen, zodat samenwerking met andere partijen zoals de SVH en de Bestuurlijke Tafel Wonen (de samenwerking van de negen gemeenten) mogelijk is. Op deze manier is de SHH in staat om als één partij en als een volwaardige belangenbehartiger van de huurders en de woningzoekenden in de regio Haaglanden op te treden.
 
Er is een uitgebreide lijst aan onderwerpen waarmee de SHH zich gaat bezig houden. Momenteel zit de SHH aan tafel bij de discussies over de regionale prestatieafspraken en de huisvestingsverordening die per 1 juli 2019 in de negen gemeenten opnieuw wordt vastgesteld.