Bureau Bemiddeling&Mediation helpt communicatie herstellen

20 november 2017

Overlast van uw buren of een conflict met uw huisbaas? Bemiddeling&Mediation (B&M) bestaat dit jaar 12,5 jaar en biedt de mogelijkheid om – met behulp van neutrale bemiddelaars – het conflict met elkaar op te lossen. B&M behartigt 500 zaken op jaarbasis in de regio Haaglanden. Yolanda van Mackelenbergh en Hubertie van Kruining zijn mediators en leggen uit hoe zij bewoners helpen bij conflicten.

Ruzie met de buren over de heg, blaffende honden of geluidsoverlast tot laat in de nacht. Bewoners kunnen elkaar het leven flink zuur maken. Maar wat als je er nou echt niet uitkomt met elkaar en de situatie zet zich voort of dreigt te escaleren? Gelukkig bestaat Bemiddeling&Mediation. Zo’n 120 mediators en 10 coaches zetten zich vrijwillig in om de bewoners (weer) met elkaar in contact te brengen. Deze conflictbemiddelaars zijn daar speciaal voor opgeleid en helpen mensen om zelf een goede oplossing voor het probleem te vinden. Zij hebben allemaal hun eigen vakgebied en er kunnen ook tolken worden ingezet mocht er een taalbarrière zijn. Conflictbemiddeling is altijd vrijwillig.
 

Eigen verantwoordelijkheid

“Vanuit mijn werk als jurist zag ik vaak dat een juridische aanpak van conflicten veelal 'verliezers en winnaars' oplevert,” vertelt Yolanda. “ Het mooie aan dit werk is dat er veel meer een win-win situatie ontstaat voor alle betrokken partijen, omdat de verantwoordelijkheid om samen te werken aan een oplossing of verbetering van de situatie, bij de mensen zelf wordt neergelegd. Wij maken van tevoren heel duidelijk dat wij het probleem niet gaan oplossen en laten mensen inzien dat zij zelf de kracht hebben om er samen uit te komen. Het gaat er dus veel meer om wat ze zelf aan het conflict kunnen doen.”

De kracht van B&M volgens Yolanda is de verscheidenheid aan mensen die er werken met hun uiteenlopende vaardigheden en invoelend vermogen. “Wij sturen er op aan om in een open en vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen van alle betrokkenen op tafel te krijgen. Wij zijn neutraal en vellen geen oordeel.” Haar collega Hubertie voegt toe: “Wij helpen de communicatie te herstellen en in sommige gevallen zelfs het eerste begin van contact te leggen. Het komt voor dat bewoners elkaar nog nooit echt hebben gesproken. Doordat ze in gesprek raken, ontstaat er meer begrip en worden vooroordelen vaker losgelaten.”
 

Geen kosten en laagdrempelig

De mediators werken altijd in tweetallen, omdat twee paar oren altijd meer horen. Bewoners worden via Staedion doorverwezen en melden zich via de website: www.bemiddelingmediation.nl aan. Aangezien er een wachtlijst is, duurt het ongeveer vier tot zes weken voordat er een eerste gesprek thuis plaatsvindt. Kort hierna voeren de mediators een gesprek met de andere partij(en). Vaak volgt dan een gesprek met alle betrokkenen op een neutrale locatie in de buurt. Hubertie: “Meestal zijn er twee of drie gesprekken nodig om tot een oplossing te komen. Na afloop worden er concrete afspraken – soms schriftelijk - met alle betrokkenen gemaakt, maar dit is niet verplicht. Na een bepaalde tijd is er overleg om te kijken wat goed gaat en eventueel wat nog beter kan.”

De mediators zien veel mooie dingen gebeuren tijdens gesprekken en maken regelmatig mee dat mensen in tranen uitbarsten. “Vaak zit onder een klacht over bijvoorbeeld geluidsoverlast een andere emotie,” vertelt Yolanda. “Mensen voelen zich bijvoorbeeld niet gezien of denken dat de ander iets tegen ze heeft. Het kan ook dat mensen door een ziekte blokkeren en niet open staan om in gesprek te gaan. Wij kunnen hen dan aanbieden om één of meer gesprekken te hebben met een van onze coaches, die hen verder kunnen helpen. Het is mooi om te zien hoe iemand hierdoor beter in zijn vel komt te zitten en meer grip krijgt op zijn leven!”
 

Iedereen kan zijn zegje doen

Bewoner Jan de Boer had veel geluidsoverlast van zijn bovenburen en schakelde B&M in. “Mijn buren waren vaak tot laat in de nacht bezig met de voorbereiding voor bepaalde cultuurgebonden ceremonies. Op een bepaald moment waren zij zelfs om drie uur ’s nachts begonnen met de voorbereidingen voor één zo’n ceremonie. Ik heb dit meerdere malen bij Staedion aangegeven, maar zij konden mij niet echt helpen en hebben mij toen doorverwezen naar B&M. Tijdens een gesprek op een neutrale plek in het bijzijn van de mediators is er van beide kanten meer begrip ontstaan. Het helpt dat je elkaar echt in de ogen kijkt en contact maakt. Een neutrale partij helpt daar enorm bij en zorgt ervoor dat iedereen zijn zegje kan doen. Daardoor is de communicatie nu naar elkaar respectvol, maar ook directer. Natuurlijk is de overlast niet helemaal weg, maar er is wel meer begrip voor elkaar. Het belangrijkste is dat je als bewoners met elkaar blijft communiceren.”