Boodschappen Begeleidingsdienst verbindt mensen

08 november 2018

Sinds een jaar zit de Boodschappen Begeleidingsdienst in een pand van Staedion naast het zorgcomplex Het Zamen. Richard Özbey en Cor Hartgring aan het woord over wat deze onafhankelijke vrijwilligersorganisatie allemaal doet om ouderen samen te brengen.

Al meer dan 26 jaar biedt de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) ouderen begeleiding en vervoer bij het doen van boodschappen en bij uitstapjes. BBD is ontstaan om ouderen in Transvaal onder begeleiding toch in staat te stellen om zelf boodschappen te blijven doen toen veel winkels uit het straatbeeld verdwenen. Inmiddels rijden de bussen van BBD door heel Den Haag en is het concept uitgerold in verschillende gemeenten door heel Nederland.

“Eenzaamheid bestrijden bij ouderen is ons doel,” vertelt Richard Özbey. “Al onze activiteiten zijn daar op gericht. Vaak gaat het om ouderen met een slechte mobiliteit of die niemand in hun omgeving hebben om te helpen. Wij zorgen ervoor dat zij niet in een isolement raken.”
 

Dankbaarheid

Zelf begon hij als vrijwilliger bij de telefooncentrale toen hij tussen twee banen inzat. Inmiddels geeft Richard als afdelingshoofd begeleiding en bezorging leiding aan circa twintig vrijwilligers. Het mooiste aan het werk vindt hij de dankbaarheid die je terugkrijgt van de mensen die meegaan op uitjes of wekelijks boodschappen gaan doen.

“De big smile aan het einde van dag en de persoonlijk band die je opbouwt, is waar je het allemaal voor doet. Maar ook het feit dat wij als BBD mensen samen kunnen brengen. Wij creëren momenten waarbij mensen met elkaar in aanraking komen en verbonden raken. Dat is mooi om te zien. Wij horen ook vaak terug dat dankzij ons mensen weer de deur uitkomen.”

Schoonvader Cor Hartgring, ook al 20 jaar vrijwilliger bij BBD, voegt toe: “Er ontstaan veel vriendschappen dankzij ons. Tijdens een van de vakantieweken naar België zijn een man van 92 jaar en een vrouw van 88 jaar met elkaar in contact gekomen. Ze kenden elkaar van school en zijn uiteindelijk zelfs getrouwd. Prachtig, toch!”
 

Doeners

Richard omschrijft zijn team van vrijwilligers als ‘echte doeners’. Op het moment dat er een vraag komt van ouderen springen zij in actie om verzoeken te realiseren. Richard laat trots als voorbeeld het activiteitenboekje van november zien. Ouderen kunnen zich opgeven voor tal van activiteiten zoals een Caribische avond met Antilliaans eten en optredens of een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Naast de wisselende activiteiten zijn er ook vaste activiteiten zoals een tabletcursus, bingo en een zangmiddag. Voor slechts drie euro kunnen ouderen deelnemen en met de Ooievaarspas krijgen zij zelfs nog korting.
 

Veel mogelijkheden

Tot een jaar geleden zat BBD nog aan het Westeinde. De verhuizing naar de Esperantostraat heeft veel voordelen vindt Richard. “Wij zitten naast het woonzorgcomplex waardoor we makkelijker samen kunnen werken met partnerorganisaties zoals Humanitas en Eykenburg. Ook zitten veel van onze klanten hier. Daarnaast biedt het complex veel mogelijkheden. In het atrium kunnen bijvoorbeeld activiteiten worden georganiseerd. Wij zijn blij met deze samenwerking en voelen ons hier erg op ons gemak!”
 

Zorgelijke ontwikkeling

Richard denkt dat in de toekomst de BBD voor veel ouderen nog belangrijker wordt. De maatschappij verandert. Ouderen hebben geen sociaal netwerk, omdat hun kinderen veelal werken. Daarnaast moeten zij langer thuis blijven wonen waardoor ook de eenzaamheid groeit en hulp bij het boodschappen doen nodig is. Deze ontwikkeling baart Richard wel zorgen.

“Wij zien steeds vaker licht dementerende mensen die ons als dagopvang gebruiken. Daar zijn wij eigenlijk niet in gespecialiseerd. Wij worden soms wel 25 keer per dag gebeld door verwarde mensen. Ook hebben we weleens een mevrouw meegenomen op een uitje naar een dierenpark, maar zij liep steeds weg. Sommige van onze klanten hebben begeleiding nodig om naar het toilet te gaan. Officieel mogen wij dat natuurlijk niet doen. Gelukkig kunnen we veel problemen ondervangen. Veel van onze medewerkers hebben een EHBO-cursus gedaan. Toch is het belangrijk grenzen te blijven stellen in wat wij wel en niet kunnen. Ik ben er wel van overtuigd dat ouderen in Den Haag dankzij voorzieningen als BBD en de Ooievaarspas beter af zijn dan in andere gemeenten. Daar zijn wij echt trots op.”