De Pit: multifunctioneel centrum voor en door de buurt

12 april 2018

In de Pit in Moerwijk ontmoeten buurtbewoners, vrijwilligers en ondernemers elkaar en komen ze samen voor allerlei activiteiten zoals Nederlandse les of om te koken. Staedion ging op bezoek bij de Pit.

Moerwijk staat bekend als een lastige wijk, met veel armoede en isolatie. “Veel mensen in deze wijk leven op of onder de armoedegrens en hebben weinig perspectief, en vaak veel schulden,” vertelt Henny van der Most, één van de initiatiefneemsters van De Pit. “Ook is de draagkracht van de wijk overvraagd doordat er veel mensen met een rugzak je (mensen met een verslavings- of psychiatrische achtergrond) zijn komen wonen. De problematiek speelt zich voornamelijk af achter de voordeur en er is weinig onrust op straat. Hierdoor wordt de wijk vaak “vergeten” door de overheid.”
 

Moerwijkers hebben pit!

Henny ziet ondanks de soms moeilijke persoonlijke situaties ook veel mooie eigenschappen bij de buurtbewoners. “Als ik Moerwijkers spreek, zie en hoor ik veel kracht, creativiteit en pit. Ze staan vaak al jaren in een overlevingsmodus. Ook al missen ze toekomstperspectief, ze blijven toch maar overeind staan.”

Vandaar dat zij samen met bestuurslid Nathalie Philipsen alles op alles zette om de Pit te realiseren. Beiden dames werkten in het bedrijfsverzamelgebouw, Hart van Moerwijk en kenden de wijk op hun duimpje. Henny draaide daarnaast ook al een pilot voor schuldpreventie.

“Mensen met schulden moeten van alles, hierdoor ontbreekt het vaak aan een glimlach. Ook een Voedselbank is een ontmoetingsplek en toen zij dichtgingen, dachten we eerst een doorstart te maken. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een buurthuis te creëren in combinatie met hulp voor schuldpreventie. Bij Amargi kunnen buurtbewoners terecht met hun geldzorgen en krijgen zij steun om greep te krijgen op hun financiën. Het idee is dat je samen minder arm bent dan alleen.”
 

Veilige plek

Aan het Westhovenplein in een gebouw van Staedion vonden Nathalie en Henny een mooi onderkomen voor De Pit. Samen met vrijwilligers werd het pand opgeknapt en geverfd.

“Nadat Staedion ons plan had goedgekeurd konden wij in januari open. Wij betalen aan Staedion een maatschappelijk huur. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen subsidie te ontvangen, omdat we op die manier laagdrempeliger zijn en onze eigen plan kunnen trekken.” De vaste lasten kunnen we betalen uit de opbrengst van vergaderingen die bij ons gehouden worden en de bijdrage van verschillende projecten die bij ons onderkomen gevonden hebben.


Inmiddels vinden er verschillende activiteiten plaats in het buurtcentrum. Bij Amazing Women’s centre kunnen Antilliaanse vrouwen naailes en beautybehandelingen krijgen. Elcura Zorg organiseert voor kwetsbare ouderen creatieve ochtenden. Voor alleenstaande mannen met schulden is er één keer per week de bijeenkomst “Mannen met pannen”. Daar leren zij met een klein budget boodschappen te doen en gezond te koken. Ook voor de kinderen wordt er een hoop georganiseerd in het buurtcentrum. Bij de dansschool van Amy Aartsen krijgen zij dansles en tijdens de kinderspaarkring leren zij op woensdagmiddag hoe zij om moeten gaan met geld.

Met de Pit willen Henny en Nathalie een veilige plek en meer gemeenschapszin creëren. “De mensen in Moerwijk zijn zo mooi, maar lastig om naar buiten te krijgen. De vertrouwensband met bewoners is heel belangrijk en dat gaat stapje voor stapje. Ons uiteindelijk doel is om een onmisbare plek te zijn in deze wijk.”