Mijn Staedion
Mijn Staedion
samen
werken

  'Staedion steunt zoektocht naar innovatieve oplossingen voor gevelisolatie voor sociale huurwoningen ' - 10.01.2019

  Staedion steunt De Isolatie Uitdaging, waarin de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros de markt uitdagen om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen. Met betere gevelisolatie blijft de energierekening voor meer huurders betaalbaar en worden tienduizenden sociale huurwoningen duurzamer en comfortabeler. Iedereen kan tot en met 3 april een idee indienen via www.isolatieuitdaging.nl. Winnaars krijgen in totaal € 70.000 aan innovatiegeld om hun oplossing verder te ontwikkelen in proefwoningen van de woningcorporaties. Minimaal één van de winnaars krijgt de kans om een pilot in een complex van Staedion te testen.

  De Isolatie Uitdaging is een wedstrijd gericht op het verbeteren en versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen. De drie woningcorporaties hebben, net als Staedion, hoge duurzaamheidsambities. Zij bezitten samen bijna 90.000 sociale huurwoningen. De verduurzaming hiervan begint bij ‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie die de woningen geschikt maakt voor lagetemperatuurverwarming. Een betaalbare oplossing om gevels van alle typen woningen sneller, beter en met minder overlast te isoleren.

  Op zoek naar een doorbraak in gevelisolatie
  De huidige materialen en technieken voor gevelisolatie geven overlast voor bewoners, zijn niet milieuvriendelijk en hebben te hoge kosten. Door De Isolatie Uitdaging te ondersteunen wil Staedion bijdragen aan innovatieve, breed toepasbare oplossingen voor gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde. De Isolatie Uitdaging brengt bedrijven en talenten bijeen. Het levert praktische en direct bruikbare oplossingen op, nuttige ervaringen voor de deelnemers en kennis voor alle deelnemende woningcorporaties. Het werken aan een fijne woonomgeving doen we immers samen.

  Iedereen kan deelnemen
  Iedereen kan meedoen aan de uitdaging: aannemers, installateurs, technici, universiteiten, hogescholen, ontwikkelaars, fabrikanten, andere organisaties en individuen. Geïnteresseerden kunnen hun voorstel tot 3 april 17.00 uur indienen via www.isolatieuitdaging.nl. Daarna beoordeelt een vakkundige jury onder leiding van Diederik Samson de voorstellen. Op 25 juni is de finale en worden de winnaars gekozen. De drie woningcorporaties stellen een totaalbedrag van € 70.000 aan innovatiegelden beschikbaar, waarmee winnaars hun oplossing verder kunnen ontwikkelen en eventueel kunnen testen in proefwoningen van de woningcorporaties.

  Deel dit artikel: