Onze missie

We zien het beschikbaar maken van betaalbare woningen als onze kerntaak. Daar zetten we bij Staedion elke dag onze schouders onder. Slim en efficiënt werken is daarbij het vertrekpunt. Zodat we de beschikbare middelen optimaal kunnen investeren in nieuwbouw, stadsvernieuwing en onderhoud. We willen bewoners in Den Haag een basis garanderen: iedereen moet goed, betaalbaar, veilig en gezond kunnen wonen.

In de Ondernemingsstrategie 2021 - 2025 staat onze visie en de keuzen die we voor de komende vier jaar maken. Het geeft richting aan ons dagelijks handelen en maakt duidelijk waar onze bewoners en partners Staedion wel en niet op aan kunnen spreken. Het ondernemingsplan beschrijft de hoofdlijn, die verder wordt uitgewerkt in plannen, projecten en werkwijzen. Jaarlijks kijken we terug: wat hebben we de afgelopen tijd bereikt en liggen we daarmee op koers? En vooruit: wat betekent dit voor de komende periode?

Wonen en zorg

Staedion streeft ernaar dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De afgelopen jaren heeft Staedion gewerkt aan woonconcepten die het gat opvullen tussen het langer thuis wonen en wonen in een verzorgingstehuis. Het woonconcept ‘Wonen met een Plus’ is hiervan een voorbeeld. Dit biedt een toegankelijke woning in een prettige en veilige woonomgeving, dichtbij de voorzieningen. Er is een sociale woonomgeving met ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Staedion levert de geschikte huisvesting; in samenwerking met (maatschappelijk) ondernemers en andere lokale organisaties wordt de rest van het concept ingevuld. De Loosduinse Hof is het pilot project voor Wonen met een Plus.