Mijn Staedion
Samen duurzaam

  'Duurzaamheid leeft onder bewoners Staedion' - 10.10.2019

  Staedion moet geld blijven investeren in het verduurzamen van de woningen. 87% van de ondervraagde bewoners vindt dat belangrijk. Zij noemen het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen als belangrijkste maatregelen. Programmamanager Samen Duurzaam Guido van de Wijgert: “Onze bewoners moeten betaalbaar, comfortabel en gezond kunnen wonen. In 2020 gaat Staedion 1.000 woningen aansluiten op zonnepanelen en 1.000 woningen verduurzamen.“
   
  Bewoners nemen initiatief
  Het onderwerp duurzaamheid leeft onder de bewoners; 72% van de ondervraagden vindt het een belangrijk onderwerp. Wel willen ze graag meer informatie over wat Staedion doet op het gebied van duurzaamheid. Zelf nemen ze ook initiatief. Het merendeel van de ondervraagde bewoners doet het licht uit bij het verlaten van hun woning (81%), 72% van de bewoners zet thuis de verwarming lager. Ook korter douchen, energiezuinige apparaten, meer fietsen en afvalscheiding worden genoemd.
   
  Energiezuinige woningen
  Over de vraag of bewoners hun woning energiezuinig vinden, verschillen de meningen sterk. Een kwart van de bewoners is neutraal wat betreft de energiezuinigheid van hun woning. De overige 75% vindt hun woning net zo vaak wel als niet energiezuinig. 55% van de bewoners wil meer huur betalen als dat betekent dat de woning energiezuiniger wordt. Daar moet wel minstens een net zo grote besparing op hun energierekening tegenover staan (32%). Of het wooncomfort moet toenemen (14%) of dit moet bijdragen aan een beter milieu (9%).
   
  Bewoners enquĂȘte
  Staedion gaat aan de slag met de uitkomsten. We gaan deze gebruiken bij het energiezuinig maken van de woningen en het hierbij betrekken van de bewoners. Tot nu toe was er nog weinig bekend over hoe de bewoners zelf over duurzaamheid denken, wat ze hierover weten of wat hun drijfveren zijn. Om hier meer inzicht in te krijgen, is er een vragenlijst uitgezet onder bijna 6.500 bewoners. 22,3% van hen heeft de vragenlijst ingevuld. Dit geeft ons een goed en representatief beeld.
   
  Ambitie duurzame energie
  Staedion wil dat al haar woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Duurzame woningen bieden de bewoners meer comfort en het zorgt ervoor dat ze hun energielasten kunnen verlagen. Samen met bewoners wil Staedion het energieverbruik verduurzamen, energielasten verlagen en het thuisgevoel vergroten. Daarom investeert Staedion in zaken als zonnepanelen, duurzame warmte en isolatie. Om dit te realiseren werkt Staedion aan het programma Samen Duurzaam.
   
  Download de factsheet

  Deel dit artikel:

This is an automatic translation by