Mijn Staedion
Mijn Staedion

Terug

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging 2019

Op 1 juli 2019 gaat de huurverhoging in. De overheid bepaalt elk jaar het maximale percentage voor de huurverhoging. Jaarlijks doen wij u een voorstel voor huuraanpassing. De aanpassing is voorgelegd aan en getoetst door de Huurdersvereniging Staedion (HVS). De HVS staat positief tegenover de voorgestelde huurverhoging.

Staedion kiest dit jaar:

  • niet voor een inkomensafhankelijke huurverhoging.
  • wel voor een gedifferentieerde huurverhoging, hierbij stijgt de huur meer als de huidige huurprijs verder afstaat van de maximale huurprijs van een woning, en minder als de huur al in de buurt ligt van de maximale huurprijs.

Dit beleid past bij de doelstellingen van Staedion om de prijs van de woning af te stemmen op de kwaliteit. Elk jaar stelt de Rijksoverheid vast met welk percentage de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd. Dit betekent per 1 juli 2019 een huurverhoging van maximaal 4,1% per individuele zelfstandige sociale huurwoning.

Meer informatie en uitleg over de huurverhoging, leest u in de veelgestelde vragen over de huurverhogingen van Staedion in 2019.
 

Veelgestelde vragen over de huurverhoging in 2019

 

Waar vind ik mijn nieuwe huurprijs?

In de brief met de dagtekening 25 april 2019 leest u meer over aanpassing van de huurprijs en met welk percentage en welk bedrag uw huurprijs wordt aangepast. In de bijlage van die brief vindt u de opbouw van de huur.

Waarom verhoogt Staedion mijn huur?

Wat doet Staedion met de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Hoe past Staedion huurverhogingen voor zelfstandige sociale huurwoningen toe?

In mijn brief van Staedion staat 'namens de eigenaar'. Wat betekent dit?

Wat is een subsidiabele huurprijs?

Door de huurverhoging komt mijn huur boven € 720,42. Wat gebeurt er met mijn huurtoeslag?

Welke huurverhogingen zijn van toepassing op ander type woningen (onzelfstandig, vrije sector), parkeerplaatsen, eenheden en bedrijfsonroerend goed (BOG)?

In mijn brief staat een minteken (-) voor het percentage. Wat betekent dat?

Wat betekent het element 'overige eenheden' in de bijlage over mijn huursamenstelling?

Mijn servicekosten zijn veranderd. Hoe zit dat?

Mijn energiekosten zijn gestegen. Hoe zit dat?

Ik woon in dezelfde woning als mijn buren, maar zij krijgen een lagere huurverhoging dan ik. Hoe zit dat?

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Wanneer heb ik recht op een huurverlaging?

Kan ik bezwaar maken tegen een huurverhoging voor een niet-woning?