Mijn Staedion

Terug

Overige vragen

Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen in de categorie 'Overige vragen':

De Warmtewet: wat betekent dat?

Wat is de Warmtewet?

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Het doel van deze wet is om de consument die warmte geleverd krijgt via een collectieve installatie te beschermen tegen te hoge prijzen voor de levering van warmte en warm tapwater.

Wat zijn collectieve installaties?

Wanneer de warmte voor de verwarming en/of het warm tapwater via een installatie van buiten de woning komt en deze installatie bij meerdere woningen tegelijk warmte en/of warm tapwater levert. Bekende installaties zijn blokverwarming, WarmteKoudeOpslag-installaties en stadsverwarming.

Wat is er gewijzigd aan de Warmtewet?

Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet zoals deze van kracht werd op 1-1-2014 niet komen te vervallen voor verhuurders. Vanaf 1 juli 2019 zijn woningcorporaties niet meer verplicht om via de methodiek van de Warmtewet af te rekenen met haar haar huurders. Staedion heeft ervoor gekozen om, voor dit moment, geen wijziging door te voeren en af te blijven rekenen volgens de kostenverdeelmethodiek van de Warmtewet 2014.

Waarvoor moet ik betalen?

Er moet betaald worden voor vastrecht en verbruik. Vastrecht is een vast bedrag per jaar wat gebruikers betalen ongeacht hun verbruik. Daaronder vallen onder andere kosten voor service, meters en netbeheer. Er zit een verschil in vastrecht als u alleen warmte voor verwarming of ook warmte voor verwarming en warm tapwater heeft. Deze tarieven staan bij de vraag ‘Wat zijn de Warmtewet tarieven van Staedion voor 2020 en 2021?’. Verbruik wordt gemeten in Gigajoules (GJ). Deze kosten zijn afhankelijk van uw verbruik.

Hoe worden de tarieven bepaald?

Vanaf 1 januari 2020 gelden er maximum tarieven voor warmte, kosten voor aan- en afsluiting en voor afleversets die door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) worden vastgesteld. De prijs voor warmte mag niet hoger zijn dan de maximum prijs. Dit betekent dat tarieven vanuit Staedion nooit hoger mogen zijn dan de tarieven van de ACM die jaarlijks worden vastgesteld.

 

Wat zijn de warmtewet tarieven van Staedion voor 2020 en 2021?

Tariefonderdeel


 


Wanneer van toepassing?
Tarief 
Staedion 2020

incl. btw
Max.tarief 2020 ACM
incl. btw
Tarief Staedion 2021 
 
incl. btw
Max.tarief 
2021 ACM

incl. btw     

Vastrecht warmte + warm tapwater
(€ / jaar) (gebruiks-onafhankelijke deel)

Altijd

€ 312,44*

€ 469,17

€ 318,69*

€ 478,60

Vastrecht warmte (€ / jaar) (gebruiks-onafhankelijke deel)

Altijd

€ 234,58

€ 234,58

€ 239,30

€ 239,30

Meetkosten (€ / jaar)

Altijd, m.u.v. warmte-unit in eigendom van Staedion

€ 26,63

€ 26,63

€ 26,83

€ 26,83

Huur warmte-unit warmte +
warm tapwater 
(afleverset (€ / jaar))

Als warmte-unit eigendom van Staedion is

€ 126,19

€ 126,19

€ 125,50

€ 125,50

Huur warmte-unit warmte
(afleverset (€ / jaar))

Als warmte-unit eigendom van Staedion is

€ 103,99

€ 103,99

€ 111,73

€ 111,73

Warmtetarief (gebruikers-
afhankelijke deel)
(€ /GJ)

Altijd 

€ 26,06

€ 26,06

€ 25,51

€ 25,51

* Het vastrechttarief dat Staedion hanteert voor warmte + warm tapwater ligt ruim 33% lager dan het maximale tarief wat de ACM voorschrijft.

Hoe en waar kan ik een klacht melden?

Klacht of overlast melden
Iets kapot in uw woning? Ervaart u overlast van uw buren? Heeft u last van vocht en schimmel in uw woning? Of wilt u iets anders bij ons melden? Via onderstaande links kunt u dit doorgeven.

Hoe kan ik mij aanmelden zodat ik online zaken kan regelen?

Via de website kunt u eenvoudig en snel een aantal zaken regelen. Denk bijvoorbeeld aan het melden van een reparatie, uw openstaand saldo bekijken en deze dan direct betalen via iDeal of uw telefoonnummer wijzigen.

Account aanmaken

Hoe kan ik woonfraude melden van een huurwoning van Staedion?

Staedion wil een eerlijke verdeling van haar huurwoningen. Want iedere woning die illegaal wordt onderverhuurd, is niet beschikbaar voor diegene die wel hierop recht heeft. Woonfraude betekent dat de woning voor iets anders wordt gebruikt dan als woonplek voor de huurder. De meest voorkomende vorm van woonfraude is illegale onderverhuur (onrechtmatig bewonen).
 
Wat is woonfraude/onrechtmatig bewonen?

 • Hoofdhuurder verhuurt de woning zonder onze toestemming aan anderen. Vaak voor een veel hoger bedrag (kamerverhuur of Airbnb).
 • Hoofdhuurder geeft de woning door aan familie of vrienden om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een andere woning.
 • Hoofdhuurder gebruikt of verhuurt de woning voor illegale (bedrijfs-)praktijken zoals prostitutie of het verbouwen van een hennepkwekerij.
 • Hoofdhuurder woont niet zelf in de woning en laat woning voor een lange tijd leeg staan.
 • Hoofdbewoner woont niet zelf in de woning maar houdt deze aan om een uitkering of huurtoeslag te krijgen (uitkeringsfraude).
 • Overbewoning: er wonen meer bewoners in een woning zonder onze toestemming.

Hoe herken je woonfraude?

 • De brievenbus is vol of wordt bijna nooit leeggehaald. Of de brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd. Maar door verschillende (onbekende) personen of mensen gaan na het legen gelijk weer weg zonder de woning te betreden.
 • De gordijnen van de woning zijn altijd dicht.
 • De ramen van de woning zijn dichtgeplakt.
 • Er brandt (vrijwel) nooit licht in de woning.
 • Er komen vreemde geluiden of lucht uit de woning.
 • De woning maakt een verlaten indruk.
 • Er zijn steeds andere mensen in de woning.
 • Verhuizingen vinden op vreemde tijden plaats. Bijvoorbeeld mideen in de nacht. 
 • De oude of huidige huurders heeft u al een tijd niet gezien.
 • De auto/fiets van de huurder ziet u slechts enkele keren per maand.
 • Er is in- en uitloop van allerlei onbekende mensen. Vaak tot laat in de nacht.
 • Bezoek staat vaak na enkele minuten weer buiten.
 • 'Nieuwe bewoners' willen graag anoniem blijven en zijn moeilijk aanspreekbaar.
 • Er komen vreemde geluiden of lucht uit de woning.
 • De woning maakt een verlaten indruk.
 • Er zijn steeds andere mensen in de woning.

​Let op: u kunt via onderstaande button alleen woonfraude melden als het gaat om een huurwoning van Staedion.

Het melden van woonfraude kan ook anoniem. 

 

Woonfraude melden 

 

Hoe voorkom ik legionella?

Terug van vakantie en zin in een lekkere douche? Spoel dan eerst de leidingen door voor gebruik! Zo verkleint u de kans op legionellabesmetting. Als kranen een tijdje niet worden gebruikt en water langere tijd stilstaat, ontstaat bij warmere temperaturen een ideale voedingsbodem voor de legionellabacterie.

Ik ervaar (over)last. Hoe kan ik dit melden?

Ik ervaar last

We wonen dicht op elkaar. Zeker in de stad. Het is bijna onmogelijk elkaar niet te horen en er allemaal dezelfde levensstijl op na te houden. We horen de buren allemaal wel eens. Wij hebben geen mogelijkheid om last aan te pakken. Het zijn zaken die bij het dagelijks leven horen. Vaak weten uw buren niet dat u last van hen heeft. Lees hier wat u eerst zelf moet doen, voordat wij u hierbij kunnen helpen.

Stap 1 - Ga eerst met uw buren praten

Vaak helpt dit al. Iedereen wil graag op een prettige manier naast elkaar wonen. Tips voor een goed gesprek met uw buren: 

 1. Krijgt u nieuwe buren, stelt u zich dan altijd voor. Als u uw buren kent, is een gesprek overlast en stuk makkelijker. 
 2. Ga op het moment van overlast niet hetzelfde doen als uw buren. Er ontstaat dan ergernis over en weer en dat verbetert het samenleven niet.
 3. Als uw emoties hoog zijn, ga dan niet in gesprek. Wacht tot uw emoties weer gezakt zijn.
 4. Ga na de overlast langs. Wacht niet te lang anders lopen de irritaties hoog op.
 5. Geef aan waarvan u last heeft en graag een gesprek wilt. Vraag of dat voor de buren ook uitkomt. Zo niet, maak een afspraak voor een ander moment.
 6. U kunt altijd aan de buren voorstellen om even bij u te komen luisteren naar de overlast. Zo ontstaat er meer begrip.
 7. Toon respect voor uw buren en blijf vriendelijk. Maak in het gesprek geen verwijten maar houd het bij de feiten.
 8. Maak samen duidelijke afspraken. 

Ik ervaar overlast

Stap 2 - Overlast melden

Heeft het gesprek met uw buren niet geholpen? Meld het dan bij ons. Houd er rekening mee dat wij in bepaalde gevallen uw probleem niet kunnen oplossen. We denken graag met u mee en indien nodig verwijzen wij u naar de juiste instantie. U kunt meerdere soorten van overlast bij ons melden. Ook bijvoorbeeld stankoverlast, overlast van huisdieren, drugs of vandalisme.

Overlast melden

Overlast melden bij de politie
Het kan zijn dat u te maken heeft met crimineel gedrag, bedreiging, intimidatie, geweld of extreme geluidsoverlast. Neem dan contact op met de politie. Bel 0900-8844 of bij spoed 112.
 
Maakt u zich zorgen om de buren?
Omdat u diegene bijvoorbeeld al even niet gezien heeft, verward overkomt, verwaarloost eruit ziet of omdat u huiselijk geweld vermoedt? Wij denken graag mee over een oplossing of verwijzen u door naar de juiste instanties die u verder kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan:

Bel 112 bij onveilige situaties.

Meld uw zorg

Ik heb last van ongedierte in mijn woning. Wat nu?

Het bestrijden van ongedierte, zoals muizen, mieren, maden, kevers, vlooien, wespen en zilvervisjes in uw woning of op uw balkon/in uw tuin moet u zelf doen. Ook de kosten betaalt u zelf. Kakkerlakken, faraomieren (kleine rode mieren) en wespennesten aan de buitengevel of dakrand bestrijden we wel. Meld overlast van ratten bij de gemeente of bel 14070. Alleen wanneer ratten in uw woning zitten, meldt u dit aan Staedion.

Ongedierte melden

Tips - wat kunt u zelf doen

 • Bewaar in huis uw geopende etenswaren in een afgesloten zak, blik of plastic bak.
 • Laat geen voedsel of vuilnis achter in de openbare ruimtes.
 • Gooi geen brood of andere etensresten over het balkon. Wanneer u buren ziet die brood voeren, probeer hen erop aan te spreken.
 • Plaats muizenvallen en lokdozen waar u de muizen ziet (denk aan de kinderhandjes).
 • Bij overlast van duiven kunt u een plastic raaf plaatsen (te koop bij de bouwmarkt) en haal het nest weg voordat er eieren in liggen.
 • Uw huis regelmatig luchten.

Ik heb overlast in en om het gebouw. Wat kan ik doen?

De gemeente is verantwoordelijk voor vervuiling openbaar groen, openbare ruimte of vernielingen in de buurt.  

Het is niet toegestaan spullen in het portiek, galerij of andere algemene ruimtes te plaatsen. Denk hierbij aan fietsen, scooters, afval(zakken) of andere persoonlijke spullen. Dit is gevaarlijk, want deze spullen blokkeren de doorgang en de vluchtweg bij brand of andere noodsituaties. Uw complexbeheerder of huismeester vraagt dan ook altijd om deze weg te halen.
 
Staan er spullen opgeslagen in de algemene ruimte en u weet van wie dit is, spreek uw buren hierop aan voordat u dit meldt. Weet u niet van wie het is en/of zorgt dit voor een onveilige situatie? Meld dit aan ons.

Vervuiling algemene ruimte melden

Tuin- en groenonderhoud en schoonmaak algemene ruimtes
Met elkaar proberen we de algemene ruimtes schoon en netjes te houden. Bewoners houden het portiek zelf schoon en netjes. Of u betaalt servicekosten voor het laten schoonmaken van deze ruimten. In de algemene ruimte hangt het rooster voor schoonmaak en groenonderhoud. Laat het ons weten als u niet tevreden bent. 

Schoonmaak – tuinonderhoud melden
Heeft u een eigen tuin?
Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen en struiken in uw tuin. Ook voor het onderhouden, vervangen en plaatsen van een heg of schutting. U regelt dit samen met uw buren. Ook de kosten. Toestemming voor het plaatsen van een schutting/hekwerk doet u via Zelf Klussen.

Ik heb vragen over de stijgende energieprijzen

U heeft het ongetwijfeld al gehoord of gelezen. De energieprijs (gas en elektra) is de afgelopen maanden fors gestegen. Iedere bewoner en ieder bedrijf in Nederland zal hier wat van merken. De energierekening wordt hoger. Hoeveel? Dat verschilt per huishouden. Wilt u weten wat de stijgende energieprijs voor u betekent? Hier vindt u de veel gestelde vragen en handige tips om energie te besparen.

Ik wil huisbewaring aanvragen. Hoe doe ik dat?

Woont u een tijdje niet in uw woning? Dan mag u in sommige gevallen iemand anders in uw woning laten wonen. Bijvoorbeeld:

 • Als u een lange reis maakt.
 • Tijdelijk voor studie/werk eenmalig een paar maanden in het buitenland woont.
 • Als u voor lange opname in ziekenhuis bent opgenomen of in detentie zit.

We noemen dit huisbewaring. U vraagt huisbewaring aan door onderstaande informatie toe te sturen via het contactformulier. U heeft altijd onze toestemming nodig. Zonder toestemming is er sprake van onrechtmatig gebruik van de woning. U blijft zelf verantwoordelijk voor de woning. U moet dus zorgen dat de huur op tijd betaald wordt. Veroorzaakt de huisbewaarder overlast of schade terwijl u weg bent? Dan kunnen wij de huur opzeggen.

Voorwaarden voor huisbewaring:

 • De huur die de huisbewaarder aan u betaalt mag niet hoger zijn dan de huidige huur die u aan Staedion betaalt. En u mag ook geen bemiddelingskosten vragen.
 • U mag geen huurachterstand hebben.
 • Er zijn bij ons geen overlastmeldingen bekend op het adres.
 • U stuurt ons de gegevens van de huisbewaarder (naam, adres, woonplaats). Bij een studentenwoning ook het bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling.
 • De huisbewaarder is meerderjarig en bewoont geen zelfstandige woning.
 • De huisbewaringsperiode is minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. Er is geen verlenging mogelijk.
 • De huisbewaarder heeft geen recht op de woning (of andere woning) na de huisbewaringsperiode.
 • U ondertekent bij de aanvraag een formulier huuropzegging.
 • Documenten waaruit de reden van huisbewaring blijkt. Bijvoorbeeld:
  • Een verklaring van de werkgever of onderwijsinstelling waaruit de bepaalde periode van afwezigheid blijkt.
  • Reisgegevens waaruit afwezigheid blijkt.
  • Verklaring medisch specialist, revalidatiecentrum waaruit langdurige opname nodig blijkt.
  • Uitspraak van de rechtbank waaruit duur van detentie blijkt.
  • In geval van andere zwaarwegende redenen overtuigend materiaal waaruit de tijdelijke afwezigheid nodig blijkt.

Ik wil Oekraïense vluchtelingen opvangen. Wat moet ik weten?

Wilt u vluchtelingen helpen of bij u te laten logeren? Hier leest u waar u allemaal aan moet denken als u hierover nadenkt.

Kan ik iemand machtigen?

Staedion mag geen persoonsgebonden informatie met anderen delen. Alleen als u hiervoor iemand heeft gemachtigd. U bent dan de volmachtgever en degene die u machtigt, is de gemachtigde of gevolmachtigde. U mag zelf weten wie u machtigt zolang de gemachtigde 18 jaar of ouder is. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw betalingen en eventuele betalingsregelingen. 

Bij Staedion is het mogelijk om iemand te machtigen voor:

 1. Documenten inzien of opvragen
 2. Informatie op te vragen over huurbetalingen, huurachterstanden of betalingsregelingen 

Machtiging documenten inzien of opvragen

Wat mag de gemachtigde wel
Heeft u iemand gemachtigd om documenten in te zien dan mag diegene alleen de documenten of poststukken inzien of opvragen waarvoor ondertekend is. 

Wat mag de gemachtigde niet
Als u iemand heeft gemachtigd om documenten in te zien dan mag diegenen geen informatie opvragen of inzien over andere zaken zoals huurbetalingen. Ook mag de gemachtigde geen afspraken zoals betalingsregelingen voor u maken.  

Machtiging informatie betalingen 

Wat mag de gemachtigde wel
Heeft u iemand gemachtigd om informatie op te vragen over uw huurbetalingen, huurachterstand of betalingsregelingen? Dan mag diegene informatie opvragen over alle ontvangen betalingen, regelingen en openstaande posten. 

Wat mag de gemachtigde niet
Als u iemand heeft gemachtigd om informatie op te vragen over uw huurbetalingen, huurachterstand of betalingsregelingen. Dan mag diegene geen andere informatie of documenten opvragen. Er mogen ook geen andere documenten worden gedeeld of afspraken of regelingen voor u worden gemaakt. 

Hoe kan ik iemand machtigen?

Kies waar u iemand voor wilt machtigen, vul het formulier in en stuur deze op via het contactformulier.

Machtiging wijzigen of stopzetten

Als u de machtiging wilt wijzigen of wilt stopzetten, kan dit schriftelijk worden via een e-mail of per post. De gemachtigde hoeft geen toestemming te geven om de machtiging te stoppen.

Kan ik mijn eigen huurwoning kopen?

Op dit moment verkoopt Staedion een zeer beperkt aantal woningen aan de huidige bewoners. Wilt u weten of het mogelijk is uw eigen huurwoning te kopen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bekijk ook ons aanbod koopwoningen.

Mag Staedion een telefoongesprek met mij opnemen?

Staedion mag telefoongesprekken opnemen als die gebruikt worden voor kwaliteits- en  trainingsdoeleinden. Wij laten u tijdens het telefoongesprek weten dat het gesprek opgenomen wordt.
 
Wij bewaren de opgenomen telefoongesprekken maximaal zes weken. Een opgenomen gesprek kunnen wij en u niet gebruiken voor een gerechtelijke procedure.

Bent u het er niet mee eens dat wij het telefoongesprek opnemen?

Vertel dit aan onze medewerker. De medewerker kan de opname stoppen en zorgt ervoor dat de opname niet bewaard wordt.

Bent u na het telefoongesprek het niet eens met de opname?

Stuur ons een brief met de vraag of wij het telefoongesprek willen vernietigen. In uw brief moet u uw huurdersnummer, datum, tijd en het telefoonnummer waarmee u ons belde, vermelden. Heeft u ons met een anoniem nummer gebeld, dan is het technisch niet mogelijk de opname van het telefoongesprek te achterhalen.

Wilt u het opgenomen telefoongesprek beluisteren?

Stuur ons een brief met de vraag of u het telefoongesprek kunt beluisteren. In uw brief moet u uw huurdersnummer, datum, tijd en het telefoonnummer waarmee u ons belde, vermelden. Heeft u ons met een anoniem nummer gebeld, dan is het technisch niet mogelijk de opname van het telefoongesprek te achterhalen. U ontvangt dan een uitnodiging om het telefoongesprek op ons kantoor te komen beluisteren.

Mijn gezinssamenstelling verandert. Hoe geef ik dat door?

Gaat u samenwonen, trouwen of scheiden? Komt er iemand bij u inwonen? Of is uw partner overleden? Lees wat u voor iedere situatie moet doen.

Iemand aan het huurcontract toevoegen

Getrouwd/geregistreerd partnerschap
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Vul het onderstaande aanvraagformulier medehuurderschap in en stuur dit naar info@staedion.nl en voeg de volgende documenten bij: 

 • Bewijs van huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Een kopie van ID-bewijs van jullie beiden (foto en BSN onleesbaar maken, handtekening wel zichtbaar).

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap?
Voeg dan de volgende documenten van de persoon met wie u wilt samenwonen (= kandidaat medehuurder) bij het aanvraagformulier medehuurderschap en stuur dit naar info@staedion.nl:

 • Een kopie van het ID-bewijs van de kandidaat medehuurder (foto en BSN onleesbaar maken, handtekening wel zichtbaar).
 • Kopie uittreksel Basisregistratie Personen, alleen als u buiten de gemeente Den Haag woont, waaruit blijkt dat de kandidaat medehuurder tenminste twee jaar zijn/haar hoofdverblijf heeft in de woning.
 • Documenten waaruit blijkt dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en dat de kosten worden gedeeld. Bijvoorbeeld afschriften van gezamenlijke (of afzonderlijke) rekening met betalingen van de afgelopen twee jaar voor het huishouden.
 • Een bewijs van verzekering(en) afgesloten op beide namen (indien aanwezig). 
 • Inkomensgegevens kandidaat medehuurder van de laatste drie maanden (salaris- of uitkeringsstroken) als bewijs dat de kandidaat medehuurder voldoende financiële waarborg kan bieden. Dit betekent dat hij/zij de huurprijs alleen moet kunnen betalen.
 • Het verlenen van mantelzorg kan worden onderbouwd met een verklaring van de huisarts, een indicatiebesluit voor een persoonsgebonden budget, een cliëntkaart van een zorginstelling. Of een indicatie op basis van de Wmo, zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg.

Wij beoordelen of uw partner medehuurder wordt en dezelfde rechten en plichten krijgt als u.

Aanvraag medehuurder Iemand uitschrijven van het huurcontract
Eén van de medehuurders gaat verhuizen. Bijvoorbeeld door een verbroken relatie of scheiding. Staat u beiden op het huurcontract en woont u niet meer in de woning? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert. Vergeet u dit te melden dan blijft u beiden aansprakelijk voor bijvoorbeeld het betalen van de huur. Vul het formulier afstandsverklaring in en mail dit naar: info@staedion.nl. Hierbij hebben wij nodig:

 • Een kopie van de uitspraak van de rechter (beschikking rechtbank) met bewijs van inschrijving  bij de gemeente.

Is uw partner nog geen huurder? Vraag dan of uw partner in de woning mag blijven wonen (aanvraag medehuurder). Uw partner moet aantonen dat u samen minimaal twee jaar een gemeenschappelijk huishouden heeft gehad.

Aanvraag afstandsverklaringWijzigt (hierdoor) ook uw bankrekeningnummer?
Wijzig uw rekeningnummer eenvoudig en snel via Mijn Staedion. Of vul een SEPA-formulier in en stuur dit ingevulde formulier op naar: info@staedion.nl.

Inwonen
U huurt de woning voor uzelf en voor uw gezin. Als een familielid of bekende (tijdelijk) bij u komt wonen, en uw woning is daarvoor geschikt, dan noemen we dat inwonen. Inwonende familieleden of bekenden krijgen niet dezelfde rechten als u als huurder. Als u de woning verlaat dan kunnen zij niet in de woning achterblijven. Zorg altijd dat uw adresgegevens kloppen in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Het is niet toegestaan om de woning of een kamer in de woning onder te verhuren aan een familielid of een bekende.

Uw partner is overleden

 • Is de hoofdhuurder overleden en bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u volgens de wet recht op de woning. Bent u geregistreerd medehuurder? Ook dan heeft u recht op de woning. Meld het overlijden van uw partner eenvoudig door het sturen van een kopie van de overlijdensakte naar: info@staedion.nl.
 • Bent u geen geregistreerd medehuurder en heeft u ook geen gezamenlijk huishouden gehad de afgelopen twee jaar? Dan heeft u geen recht op de woning. U moet de huur dan opzeggen via Mijn Staedion. Voeg hier een kopie van de overlijdensakte toe.

Uw complexbeheerder of huismeester

De complexbeheerder of huismeester:

 • Beheert een complex of specifiek woongebouw en zorgt er voor dat deze schoon, heel en veilig is.
 • Informeert bewoners over leefregels en houdt in de gaten dat zij zich hieraan houden.
 • Inspecteert en controleert de algemene ruimte in het complex en de directe woonomgeving van ons woningbezit.
 • Heeft contact met belangrijke partners zoals gemeente, buurtteam en de wijkagent, zodat u zo prettig mogelijk kan wonen.
 • Maakt na ongeveer acht weken kennis met een nieuwe huurder. Dit gebeurt tijdens een thuisbezoek.

Wie uw complexbeheerder of huismeester is, is te vinden op de mededelingenborden in de portieken.

Wat kan ik doen bij koolmonoxide?

Ga direct naar buiten en bel 112. Bel daarna Staedion via 088 – 24 23 000 voor een spoedreparatie.