Mijn Staedion

Terug

Overige vragen

Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen in de categorie 'Overige vragen

De Warmtewet: wat betekent dat?

Wat is de Warmtewet?

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Het doel van deze wet is om de consument die warmte geleverd krijgt via een collectieve installatie te beschermen tegen te hoge prijzen voor de levering van warmte en warm tapwater.

Wat zijn collectieve installaties?

Wanneer de warmte voor de verwarming en/of het warm tapwater via een installatie van buiten de woning komt en deze installatie bij meerdere woningen tegelijk warmte en/of warm tapwater levert. Bekende installaties zijn blokverwarming, WarmteKoudeOpslag-installaties en stadsverwarming.

Wat is er gewijzigd aan de Warmtewet?

Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet zoals deze van kracht werd op 1-1-2014 niet komen te vervallen voor verhuurders. Vanaf 1 juli 2019 zijn woningcorporaties niet meer verplicht om via de methodiek van de Warmtewet af te rekenen met haar haar huurders. Staedion heeft ervoor gekozen om, voor dit moment, geen wijziging door te voeren en af te blijven rekenen volgens de kostenverdeelmethodiek van de Warmtewet 2014.

Waarvoor moet ik betalen?

Er moet betaald worden voor vastrecht en verbruik. Vastrecht is een vast bedrag per jaar wat gebruikers betalen ongeacht hun verbruik. Daaronder vallen onder andere kosten voor service, meters en netbeheer. Er zit een verschil in vastrecht als u alleen warmte voor verwarming of ook warmte voor verwarming en warm tapwater heeft. Deze tarieven staan bij de vraag ‘Wat zijn de Warmtewet tarieven van Staedion voor 2020 en 2021?’. Verbruik wordt gemeten in Gigajoules (GJ). Deze kosten zijn afhankelijk van uw verbruik.

Hoe worden de tarieven bepaald?

Vanaf 1 januari 2020 gelden er maximum tarieven voor warmte, kosten voor aan- en afsluiting en voor afleversets die door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) worden vastgesteld. De prijs voor warmte mag niet hoger zijn dan de maximum prijs. Dit betekent dat tarieven vanuit Staedion nooit hoger mogen zijn dan de tarieven van de ACM die jaarlijks worden vastgesteld.

 

Wat zijn de warmtewet tarieven van Staedion voor 2020 en 2021?

Tariefonderdeel


 


Wanneer van toepassing?
Tarief 
Staedion 2020

incl. btw
Max.tarief 2020 ACM
incl. btw
Tarief Staedion 2021 
 
incl. btw
Max.tarief 
2021 ACM

incl. btw     

Vastrecht warmte + warm tapwater
(€ / jaar) (gebruiks-onafhankelijke deel)

Altijd

€ 312,44*

€ 469,17

€ 318,69*

€ 478,60

Vastrecht warmte (€ / jaar) (gebruiks-onafhankelijke deel)

Altijd

€ 234,58

€ 234,58

€ 239,30

€ 239,30

Meetkosten (€ / jaar)

Altijd, m.u.v. warmte-unit in eigendom van Staedion

€ 26,63

€ 26,63

€ 26,83

€ 26,83

Huur warmte-unit warmte +
warm tapwater 
(afleverset (€ / jaar))

Als warmte-unit eigendom van Staedion is

€ 126,19

€ 126,19

€ 125,50

€ 125,50

Huur warmte-unit warmte
(afleverset (€ / jaar))

Als warmte-unit eigendom van Staedion is

€ 103,99

€ 103,99

€ 111,73

€ 111,73

Warmtetarief (gebruikers-
afhankelijke deel)
(€ /GJ)

Altijd 

€ 26,06

€ 26,06

€ 25,51

€ 25,51

* Het vastrechttarief dat Staedion hanteert voor warmte + warm tapwater ligt ruim 33% lager dan het maximale tarief wat de ACM voorschrijft.

Hoe en waar kan ik een klacht melden?

Staedion doet er alles aan om het wonen zo prettig mogelijk te maken. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, onze producten of onze medewerkers.
 
Welke klachten kan ik indienen?
U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de dienstverlening, producten of handelingen van medewerkers van Staedion. Of als u niet blij bent hoe wij een probleem voor u hebben opgelost.
 
Waar kunt u geen klacht voor indienen?
Iets kapot in uw woning? U ervaart overlast van uw buren? Of u heeft last van vocht en schimmel in uw woning? Dien hiervoor geen klacht in maar meld dit bij ons. Wij proberen uw probleem zo goed mogelijk te verhelpen. Is het probleem niet goed verholpen of bent u niet blij met de oplossing? Dien dan pas een klacht in.
 

 • is er iets kapot in uw woning of heeft u een ander reparatieverzoek? Meld dit aan onze onderhoudsdienst.
 • Ervaart u overlast? Meld het hier.
 • Heeft uw woning last van vocht en schimmel? Meld dit hier.

Meld uw klacht altijd
Dat kan online via het klachtenformulier of per brief: Staedion, Postbus 40406, 2504 LK in Den Haag, onder vermelding van ‘Melden klacht’. Geef duidelijk aan waar uw klacht over gaat, met wie u heeft gesproken en welke stappen u zelf al heeft genomen.

 

Voeg indien nodig foto’s, bewijsmateriaal of andere stukken toe om uw klacht te omschrijven.


Om uw klacht in behandeling te nemen, hebben we de volgende gegevens van uw nodig:

* Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben wij uw gegevens nodig. Wij gaan zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. In ons privacybeleid leest u hier meer over.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
Binnen vijf werkdagen ontvangt u een bevestigingsbrief, waarin staat wie uw klacht binnen Staedion in behandeling neemt. Hierna houden wij u op de hoogte over de stappen en de tijd die wij nodig hebben om uw klacht in behandeling te nemen en op te lossen.
 
Niet tevreden?
Wij doen ons best uw klacht goed op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u voor een onafhankelijk oordeel terecht bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland.

Hoe kan ik mij aanmelden zodat ik online zaken kan regelen?

Via de website kunt u eenvoudig en snel een aantal zaken regelen. Denk bijvoorbeeld aan het melden van een reparatie, uw openstaand saldo bekijken en deze dan direct betalen via iDeal of uw telefoonnummer wijzigen.

Account aanmaken

Hoe kan ik woonfraude melden?

Wij willen een eerlijke verdeling van de woningen. Want iedere woning die illegaal wordt onderverhuurd, is niet beschikbaar voor diegene die wel hierop recht heeft. Woonfraude betekent dat de woning voor iets anders wordt gebruikt dan als woonplek voor de huurder. De meest voorkomende vorm van woonfraude is illegale onderverhuur (onrechtmatig bewonen).
 
Wat is woonfraude/onrechtmatig bewonen:

 • Hoofdhuurder verhuurt de woning zonder onze toestemming aan anderen, vaak voor een veel hoger bedrag (kamerverhuur of Airbnb).
 • Hoofdhuurder geeft de woning door aan familie of vrienden om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een andere woning.
 • Hoofdhuurder gebruikt of verhuurt de woning voor illegale (bedrijfs-)praktijken zoals prostitutie of het verbouwen van een hennepkwekerij.
 • Hoofdhuurder woont niet zelf in de woning en laat woning voor een lange tijd leeg staan.
 • Hoofdbewoner woont niet zelf in de woning, maar houdt deze aan om een uitkering of huurtoeslag te krijgen (uitkeringsfraude).
 • Overbewoning: er wonen meer bewoners in een woning zonder onze toestemming.

Hoe herken je woonfraude

 • De brievenbus is vol of wordt bijna nooit leeggehaald.
 • De gordijnen van de woning zijn altijd dicht.
 • De ramen van de woning zijn dichtgeplakt.
 • Er komen vreemde geluiden of lucht uit de woning.
 • Er zijn steeds andere mensen in de woning.

Woonfraude melden

Hoe voorkom ik legionella?

Terug van vakantie en zin in een lekkere douche? Spoel dan eerst de leidingen door voor gebruik! Zo verkleint u de kans op legionellabesmetting. Als kranen een tijdje niet worden gebruikt en water langere tijd stilstaat, ontstaat bij warmere temperaturen een ideale voedingsbodem voor de legionellabacterie.

Ik ben niet tevreden over de afhandeling van mijn klacht door Staedion. Wat kan ik doen?

Als u na het melden van uw klacht niet tevreden bent over de afhandeling door Staedion, dan kunt u de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland inschakelen.

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Deze commissie bestaat uit bouwkundigen en juristen, die volledig onafhankelijk zijn van de corporatie.
Vermeld altijd het zaaknummer waaronder uw klacht bij Staedion bekend is. Dit nummer staat in de brief die u na het melden van uw klacht heeft ontvangen. Geef altijd duidelijk aan waar de klacht over gaat, met wie u heeft gesproken, welk zaaknummer uw klacht heeft, welke oplossing er is geboden en waarom u het daar niet mee eens bent.

Na het melden van uw klacht, ontvangt u binnen één week een schriftelijke bevestiging, waarin de verdere procedure staat. U hoort binnen vier weken of de Klachtcommissie uw klacht in behandeling neemt. Het kan zijn dat u en Staedion worden gevraagd om de klacht toe te komen lichten. U kunt zich door iemand laten bijstaan (de kosten van een advocaat of adviseur zijn voor uw eigen rekening). Het advies van de Klachtencommissie wordt door Staedion in principe overgenomen.

De Klachtencommissie brengt een advies uit aan Staedion over uw klacht. Staedion zal vervolgens beslissen of zij haar eerdere besluit aanpast. Er zijn geen kosten verbonden aan behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie Staedion.

Meld uw klacht bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland via een klachtenformulier.

Let op!
De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland neemt geen zaken in behandeling als Staedion nog geen kans heeft gekregen om op uw klacht te reageren of deze te herstellen. Heeft u een klacht? Meld deze dan eerst bij Staedion.


Verschil van mening over de huurprijs
Bent u het niet eens met de huurprijs, servicekosten of stookkosten? Schakel dan de Huurcommissie in. Deze procedures kosten geld. Dit kan, afhankelijk van de uitspraak, (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

Klacht over woonruimteverdeling
Bent u woningzoekende en heeft u een klacht over de manier waarop woningen worden toegewezen? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Ik denk dat ik in mijn woning loden drinkwaterleidingen heb.

In panden die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen bij uitzondering nog loden drinkwaterleidingen liggen. Te veel lood in drinkwater is niet gezond, zeker niet voor (hele) jonge kinderen en zwangere vrouwen. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over loden drinkwaterleidingen.
 
Is het mogelijk dat woningen en/of woongebouwen van Staedion loden drinkwaterleidingen hebben?
Vanaf 1960 is het gebruik van loden drinkwaterleidingen verboden. Vanaf de jaren tachtig heeft Staedion actief loden leidingen verwijderd. Twee jaar geleden is in samenwerking met waterbedrijf Dunea nog een extra check gedaan. Daarbij is actief gezocht en zijn aangetroffen loden leidingen verwijderd. Een garantie dat er in onze woningen en/of woongebouwen helemaal geen loden drinkwaterleidingen meer zijn, is niet te geven. Maar de kans lijkt niet groot. Zijn er toch loden drinkwaterleidingen in uw woning? Dan vervangen wij deze voor nieuwe leidingen.
 
Hoe weet ik of mijn huis is gebouwd voor 1960?
U kunt op de website bagviewer.kadaster.nl bekijken of uw huis voor 1960 is gebouwd. Dit betekent niet direct dat uw huis dan ook loden drinkwaterleidingen heeft.
 
Hoe weet ik of mijn woning wel of geen loden drinkwaterleidingen heeft?
U kunt zelf controleren of er in uw woning loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn. Op de website van de gemeente Den Haag www.denhaag.nl/lodenleidingen leest u hoe u dit kunt doen. Denkt u dat er loden drinkwaterleidingen in uw huurwoning aanwezig zijn? Neem contact met ons op via 088 - 24 23 000 (kies 1). Wij controleren dan uw waterleidingen. Als er loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn dan worden deze vervangen.
 
Wat gebeurt er als mijn huurwoning loden drinkwaterleidingen heeft?
Als er loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn dan worden deze vervangen. GGD Haaglanden, de gemeente en Staedion raden u wel aan geen kraanwater uit loden waterleidingen te drinken. Drink bijvoorbeeld water uit flessen totdat de loden drinkwaterleidingen in uw huis zijn vervangen. Meer informatie vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/lodenleidingen.
 
Zijn er gezondheidsrisico’s bij loden drinkwaterleidingen?
Uit onderzoek blijkt dat lood in het drinkwater al bij een lage hoeveelheid voor gezondheidsrisico’s kan zorgen. Vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Meer informatie vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/lodenleidingen.

Ik ervaar (over)last. Hoe kan ik dit melden?

Ik ervaar last

We wonen dicht op elkaar. Zeker in de stad. Het is bijna onmogelijk elkaar niet te horen en er allemaal dezelfde levensstijl op na te houden. We horen de buren allemaal wel eens. Wij hebben geen mogelijkheid om last aan te pakken. Het zijn zaken die bij het dagelijks leven horen. Vaak weten uw buren niet dat u last van hen heeft. Lees hier wat u eerst zelf moet doen, voordat wij u hierbij kunnen helpen.

Stap 1 - Ga eerst met uw buren praten

Vaak helpt dit al. Iedereen wil graag op een prettige manier naast elkaar wonen. Tips voor een goed gesprek met uw buren: 

 1. Krijgt u nieuwe buren, stelt u zich dan altijd voor. Als u uw buren kent, is een gesprek overlast en stuk makkelijker. 
 2. Ga op het moment van overlast niet hetzelfde doen als uw buren. Er ontstaat dan ergernis over en weer en dat verbetert het samenleven niet.
 3. Als uw emoties hoog zijn, ga dan niet in gesprek. Wacht tot uw emoties weer gezakt zijn.
 4. Ga na de overlast langs. Wacht niet te lang anders lopen de irritaties hoog op.
 5. Geef aan waarvan u last heeft en graag een gesprek wilt. Vraag of dat voor de buren ook uitkomt. Zo niet, maak een afspraak voor een ander moment.
 6. U kunt altijd aan de buren voorstellen om even bij u te komen luisteren naar de overlast. Zo ontstaat er meer begrip.
 7. Toon respect voor uw buren en blijf vriendelijk. Maak in het gesprek geen verwijten maar houd het bij de feiten.
 8. Maak samen duidelijke afspraken. 

Stap 2 - Buurtbemiddeling

Wanneer dit gesprek niet heeft geholpen, of lukt het u niet om het zelf op te lossen? Dan kan buurtbemiddeling de oplossing zijn. Bureau Bemiddeling & Mediation gaat met u en uw buren in gesprek om toch nog tot een oplossing te komen waarover u beide tevreden bent. Buurtbemiddeling is gemakkelijk bereikbaar en gratis.

Ik ervaar overlast

Stap 3 – Overlast melden

Heeft het gesprek en buurtbemiddeling niet geholpen? Meld het dan bij ons. Houd er rekening mee dat wij in bepaalde gevallen uw probleem niet kunnen oplossen. We denken graag met u mee en indien nodig verwijzen wij u naar de juiste instantie. U kunt meerdere soorten van overlast bij ons melden. Ook bijvoorbeeld stankoverlast, overlast van huisdieren, drugs of vandalisme.

Overlast melden

Overlast melden bij de politie
Het kan zijn dat u te maken heeft met crimineel gedrag, bedreiging, intimidatie, geweld of extreme geluidsoverlast. Neem dan contact op met de politie. Bel 0900-8844 of bij spoed 112.
 
Maakt u zich zorgen om de buren?
Omdat u diegene bijvoorbeeld al even niet gezien heeft, verward overkomt, verwaarloost eruit ziet of omdat u huiselijk geweld vermoedt? Wij denken graag mee over een oplossing of verwijzen u door naar de juiste instanties die u verder kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan:

Bel 112 bij onveilige situaties.

Meld uw zorg

Ik heb last van ongedierte in mijn woning. Wat nu?

Het bestrijden van ongedierte, zoals muizen, mieren, maden, kevers, vlooien, wespen en zilvervisjes in uw woning of op uw balkon/in uw tuin moet u zelf doen. Ook de kosten betaalt u zelf. Kakkerlakken, faraomieren (kleine rode mieren) en wespennesten aan de buitengevel of dakrand bestrijden we wel. Meld overlast van ratten bij de gemeente of bel 14070. Alleen wanneer ratten in uw woning zitten, meldt u dit aan Staedion.

Ongedierte melden

Tips - wat kunt u zelf doen

 • Bewaar in huis uw geopende etenswaren in een afgesloten zak, blik of plastic bak.
 • Laat geen voedsel of vuilnis achter in de openbare ruimtes.
 • Gooi geen brood of andere etensresten over het balkon. Wanneer u buren ziet die brood voeren, probeer hen erop aan te spreken.
 • Plaats muizenvallen en lokdozen waar u de muizen ziet (denk aan de kinderhandjes).
 • Bij overlast van duiven kunt u een plastic raaf plaatsen (te koop bij de bouwmarkt) en haal het nest weg voordat er eieren in liggen.
 • Uw huis regelmatig luchten.

Ik heb overlast in en om het gebouw. Wat kan ik doen?

De gemeente is verantwoordelijk voor vervuiling openbaar groen, openbare ruimte of vernielingen in de buurt.  

Het is niet toegestaan spullen in het portiek, galerij of andere algemene ruimtes te plaatsen. Denk hierbij aan fietsen, scooters, afval(zakken) of andere persoonlijke spullen. Dit is gevaarlijk, want deze spullen blokkeren de doorgang en de vluchtweg bij brand of andere noodsituaties. Uw complexbeheerder of huismeester vraagt dan ook altijd om deze weg te halen.
 
Staan er spullen opgeslagen in de algemene ruimte en u weet van wie dit is, spreek uw buren hierop aan voordat u dit meldt. Weet u niet van wie het is en/of zorgt dit voor een onveilige situatie? Meld dit aan ons.

Vervuiling algemene ruimte melden

Tuin- en groenonderhoud en schoonmaak algemene ruimtes
Met elkaar proberen we de algemene ruimtes schoon en netjes te houden. Bewoners houden het portiek zelf schoon en netjes. Of u betaalt servicekosten voor het laten schoonmaken van deze ruimten. In de algemene ruimte hangt het rooster voor schoonmaak en groenonderhoud. Laat het ons weten als u niet tevreden bent. 

Schoonmaak – tuinonderhoud melden
Heeft u een eigen tuin?
Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen en struiken in uw tuin. Ook voor het onderhouden, vervangen en plaatsen van een heg of schutting. U regelt dit samen met uw buren. Ook de kosten. Toestemming voor het plaatsen van een schutting/hekwerk doet u via Zelf Klussen.

Ik wil extra sleutels of een ander/nieuw naamplaatje bestellen. Hoe doe ik dat?

Sleutels bijbestellen
Sleutels van uw eigen voordeur of berging kunt u zelf bij laten maken bij een sleutelmaker. Wij hebben geen reservesleutels van uw voordeur of berging.
 
Sleutels van de algemene ruimtes en sleutels die een sleutelmaker niet kan bijmaken (dat zijn gecertificeerde sleutels) kunt u alleen via ons bestellen. De sleutels die u bij ons kunt bestellen zijn: EVVA EPS, EVVA 1111G of Lips Trivium AAGZ. Bel 088 - 24 23 000 en kies 1. Of vul het contactformulier in. Meld naast uw naam en adres altijd:

 • Merk sleutel
 • Sleutelnummer
 • Aantal sleutels

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor uw bestelling.

Een sleutel kost € 25,- per stuk. U ontvangt hiervoor een rekening. De sleutel wordt met de post naar uw huisadres gestuurd. Houd rekening met een levertijd van drie weken. Het maken van een extra sleutel neemt enige tijd in beslag. Hierdoor kan het voorkomen dat u eerst een factuur ontvangt en pas later de sleutel.

Naamplaatje bestellen
Bij het ondertekenen van het huurcontract bestelt u naamplaatjes. De kosten staan op de beginnota. Heeft u na vier weken deze nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op.

Is uw naamplaatje weg, kapot of moet de naam gewijzigd worden? Bestel een nieuw naamplaatje met het contactformulier. Meld duidelijk welke tekst u op het naamplaatje wilt.
 
Een naamplaatje kost € 9,- per stuk. U ontvangt hiervoor een rekening. Nadat de betaling is ontvangen, wordt binnen zes tot negen weken het naamplaatje door ons gemonteerd.

Ik wil huisbewaring aanvragen. Hoe doe ik dat?

Woont u een tijdje niet in uw woning? Dan mag u in sommige gevallen iemand anders in uw woning laten wonen. Bijvoorbeeld:

 • Als u een lange reis maakt.
 • Tijdelijk voor studie/werk eenmalig een paar maanden in het buitenland woont.
 • Als u voor lange opname in ziekenhuis bent opgenomen of in detentie zit.

We noemen dit huisbewaring. U vraagt huisbewaring aan door onderstaande informatie toe te sturen via het contactformulier. U heeft altijd onze toestemming nodig. Zonder toestemming is er sprake van onrechtmatig gebruik van de woning. U blijft zelf verantwoordelijk voor de woning. U moet dus zorgen dat de huur op tijd betaald wordt. Veroorzaakt de huisbewaarder overlast of schade terwijl u weg bent? Dan kunnen wij de huur opzeggen.

Voorwaarden voor huisbewaring:

 • De huur die de huisbewaarder aan u betaalt mag niet hoger zijn dan de huidige huur die u aan Staedion betaalt. En u mag ook geen bemiddelingskosten vragen.
 • U mag geen huurachterstand hebben.
 • Er zijn bij ons geen overlastmeldingen bekend op het adres.
 • U stuurt ons de gegevens van de huisbewaarder (naam, adres, woonplaats). Bij een studentenwoning ook het bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling.
 • De huisbewaarder is meerderjarig en bewoont geen zelfstandige woning.
 • De huisbewaringsperiode is minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. Er is geen verlenging mogelijk.
 • De huisbewaarder heeft geen recht op de woning (of andere woning) na de huisbewaringsperiode.
 • U ondertekent bij de aanvraag een formulier huuropzegging.
 • Documenten waaruit de reden van huisbewaring blijkt. Bijvoorbeeld:
  • Een verklaring van de werkgever of onderwijsinstelling waaruit de bepaalde periode van afwezigheid blijkt.
  • Reisgegevens waaruit afwezigheid blijkt.
  • Verklaring medisch specialist, revalidatiecentrum waaruit langdurige opname nodig blijkt.
  • Uitspraak van de rechtbank waaruit duur van detentie blijkt.
  • In geval van andere zwaarwegende redenen overtuigend materiaal waaruit de tijdelijke afwezigheid nodig blijkt.

Kan ik iemand machtigen?

Staedion mag geen persoonsgebonden informatie met anderen delen. Alleen als u hiervoor iemand heeft gemachtigd. U bent dan de volmachtgever en degene die u machtigt, is de gemachtigde of gevolmachtigde. U mag zelf weten wie u machtigt zolang de gemachtigde 18 jaar of ouder is. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw betalingen en eventuele betalingsregelingen. 

Bij Staedion is het mogelijk om iemand te machtigen voor:

 1. Documenten inzien of opvragen
 2. Informatie op te vragen over huurbetalingen, huurachterstanden of betalingsregelingen 

Machtiging documenten inzien of opvragen

Wat mag de gemachtigde wel
Heeft u iemand gemachtigd om documenten in te zien dan mag diegene alleen de documenten of poststukken inzien of opvragen waarvoor ondertekend is. 

Wat mag de gemachtigde niet
Als u iemand heeft gemachtigd om documenten in te zien dan mag diegenen geen informatie opvragen of inzien over andere zaken zoals huurbetalingen. Ook mag de gemachtigde geen afspraken zoals betalingsregelingen voor u maken.  

Machtiging informatie betalingen 

Wat mag de gemachtigde wel
Heeft u iemand gemachtigd om informatie op te vragen over uw huurbetalingen, huurachterstand of betalingsregelingen? Dan mag diegene informatie opvragen over alle ontvangen betalingen, regelingen en openstaande posten. 

Wat mag de gemachtigde niet
Als u iemand heeft gemachtigd om informatie op te vragen over uw huurbetalingen, huurachterstand of betalingsregelingen. Dan mag diegene geen andere informatie of documenten opvragen. Er mogen ook geen andere documenten worden gedeeld of afspraken of regelingen voor u worden gemaakt. 

Hoe kan ik iemand machtigen?

Kies waar u iemand voor wilt machtigen, vul het formulier in en stuur deze op via het contactformulier.

Machtiging wijzigen of stopzetten

Als u de machtiging wilt wijzigen of wilt stopzetten, kan dit schriftelijk worden via een e-mail of per post. De gemachtigde hoeft geen toestemming te geven om de machtiging te stoppen.

Kan ik mijn eigen huurwoning kopen?

Op dit moment verkoopt Staedion een zeer beperkt aantal woningen aan de huidige bewoners. Wilt u weten of het mogelijk is uw eigen huurwoning te kopen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bekijk ook ons aanbod koopwoningen.

Mag Staedion een telefoongesprek met mij opnemen?

Staedion mag telefoongesprekken opnemen als die gebruikt worden voor kwaliteits- en  trainingsdoeleinden. Wij laten u tijdens het telefoongesprek weten dat het gesprek opgenomen wordt.
 
Wij bewaren de opgenomen telefoongesprekken maximaal zes weken. Een opgenomen gesprek kunnen wij en u niet gebruiken voor een gerechtelijke procedure.

Bent u het er niet mee eens dat wij het telefoongesprek opnemen?

Vertel dit aan onze medewerker. De medewerker kan de opname stoppen en zorgt ervoor dat de opname niet bewaard wordt.

Bent u na het telefoongesprek het niet eens met de opname?

Stuur ons een brief met de vraag of wij het telefoongesprek willen vernietigen. In uw brief moet u uw huurdersnummer, datum, tijd en het telefoonnummer waarmee u ons belde, vermelden. Heeft u ons met een anoniem nummer gebeld, dan is het technisch niet mogelijk de opname van het telefoongesprek te achterhalen.

Wilt u het opgenomen telefoongesprek beluisteren?

Stuur ons een brief met de vraag of u het telefoongesprek kunt beluisteren. In uw brief moet u uw huurdersnummer, datum, tijd en het telefoonnummer waarmee u ons belde, vermelden. Heeft u ons met een anoniem nummer gebeld, dan is het technisch niet mogelijk de opname van het telefoongesprek te achterhalen. U ontvangt dan een uitnodiging om het telefoongesprek op ons kantoor te komen beluisteren.

Mijn gezinssamenstelling verandert. Hoe geef ik dat door?

Trouwen of samenwonen? 
Bent u onlangs getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Informeer ons zodat uw partner dezelfde rechten krijgt als u.

Gaat u samenwonen?
Dan kunt u ná twee jaar samenwonen een verzoek indienen dat uw partner medehuurder wordt. U moet een bewijs meesturen dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijk huishouden heeft gehad. Uw partner krijgt dan dezelfde rechten als u.

Hoe kunt u deze gegevens aanleveren?
U stuurt ons de gegevens via het contactformulier of stuurt een brief naar: Staedion, postbus 40406, 2504 LK in Den Haag. Vergeet niet uw adres(sen), telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van u en uw partner te vermelden. Wijzigt uw rekeningnummer? Ook dat is belangrijk om te melden.

Gaat u scheiden of uit elkaar? 
Staat u beiden op de huurovereenkomst, en u woont niet meer in de woning? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert. Vergeet u dit te melden, dan blijft u beiden aansprakelijk voor bijvoorbeeld het betalen van de huur. Vertrekt u uit de woning, maar is uw partner nog geen huurder? Dien dan een verzoek in of uw partner in de woning mag blijven wonen. Uw partner moet kunnen aantonen dat u minimaal twee jaar samen een gemeenschappelijk huishouden heeft gehad.

Hoe kunt u deze gegevens aanleveren?
Print het formulier 'Afstandsverklaring' uit en vul alle gegevens in. U stuurt het formulier op via het contactformulier of stuurt het per post naar: Staedion, postbus 40406, 2504 LK  in Den Haag. Vergeet niet om de volgende twee bijlagen mee te sturen:

 • Kopie echtscheidingsconvenant of beëindiging samenlevingscontract (indien van toepassing)
 • SEPA formulier (machtigingskaart voor het afschrijven van de huur)
 Afstandsverklaring

Inwonende familieleden? 
Het is niet mogelijk dat inwonende familieleden zoals kinderen, broers of zussen dezelfde rechten krijgen als u als huurder. Gaat u de woning verlaten, dan kunnen uw inwonende familieleden niet in de woning achterblijven.

Bij overlijden
Is de hoofdhuurder overleden en bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u volgens de wet recht op de woning. Bent u geregistreerd medehuurder? Ook dan heeft u recht op de woning. Geef het overlijden van uw partner eenvoudig door met het sturen of mailen van een kopie van de overlijdensakte.

Is uw partner overleden maar bent u geen geregistreerd medehuurder en heeft u ook geen gezamenlijk huishouden gehad de afgelopen twee jaar? Dan heeft u geen recht op de woning. Blijft er niemand achter in de woning dan kunt u de huur opzeggen. U kunt dit doen via MijnStaedion.nl/huur-opzeggen en voeg hier de overlijdensakte toe.
 

Tips om uw kosten voor energie te verlagen

leeg

Uw complexbeheerder of huismeester

De complexbeheerder of huismeester:

 • Beheert een complex of specifiek woongebouw en zorgt er voor dat deze schoon, heel en veilig is.
 • Informeert bewoners over leefregels en houdt in de gaten dat zij zich hieraan houden.
 • Inspecteert en controleert de algemene ruimte in het complex en de directe woonomgeving van ons woningbezit.
 • Heeft contact met belangrijke partners zoals gemeente, buurtteam en de wijkagent, zodat u zo prettig mogelijk kan wonen.
 • Maakt na ongeveer acht weken kennis met een nieuwe huurder. Dit gebeurt tijdens een thuisbezoek.

Wie uw complexbeheerder of huismeester is, is te vinden op de mededelingenborden in de portieken.

Welke verzekering(en) moet ik zelf afsluiten?

Als u van ons een woning huurt, is het van belang dat u zich goed verzekerd. Dit noemen wij goed huurderschap. Naast de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, is het ook erg belangrijk om zelf een goede inboedelverzekering af te sluiten. Helaas blijkt dat sommige bewoners onvoldoende of helemaal niet verzekerd zijn. Naast alle ellende van een lekkage of een brand is het extra vervelend als de schade niet wordt vergoed.
 
Waarom is het belangrijk om een inboedelverzekering te hebben?
Als bewoner van Staedion huurt u een woning van ons. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de woning. Mocht er iets kapot gaan aan en in de woning dan zijn wij verantwoordelijk om dit te repareren. Bijvoorbeeld als er een lekkage is, een kraan die niet werkt of een raam die niet goed sluit. Ons uitgangspunt is dat wij problemen zo snel en goed als mogelijk herstellen. Maar als er schade is aan uw meubels, vloer of andere spullen door het probleem in uw woning dan valt dit onder uw inboedelverzekering. Het is daarom erg belangrijk om zelf een goede inboedelverzekering af te sluiten.
 
U bent zelf verantwoordelijk voor schade aan uw inboedel
Staedion is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade aan uw inboedel die ontstaat door een (technisch) probleem in uw woning. Hieronder vindt u twee voorbeelden waarom het belangrijk is om een inboedelverzekering af te sluiten.
 
Voorbeeld lekkage
Is door een lekkage uw behang, vloer of meubels beschadigd? Zeer vervelend. Wij komen snel bij u langs om de lekkage op te lossen en de eventuele schade aan de constructie van de woning te herstellen. Wij zorgen ervoor dat alles terug wordt gebracht naar de basiskwaliteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij de muur die beschadigd is door de lekkage wit verven en niet in de kleur die u er zelf op hebt aangebracht. De gevolgschade door de lekkage aan de spullen in uw woning zoals uw behang, (laminaat)vloer of meubels gaat via de inboedelverzekering. Staedion betaalt deze schade niet.  
 
Voorbeeld brand
Is er brand geweest in uw woning of in het complex? Ook dan is de schade aan alle spullen in uw woning (van meubels, behang tot aan de vloer) voor de inboedelverzekering. Is het niet mogelijk om in uw eigen woning te verblijven? Dan bepaalt de verzekering of u (tijdelijk) een andere woning krijgt. Staedion is niet verplicht om u vervangende woonruimte aan te bieden. Wij herstellen alleen de schade die aan de constructie van de woning is ontstaan door de brand.

Brand in uw woning kan veel schade veroorzaken. Zelfs een kleine brand kan veel schade en leed aanrichten. Met een paar simpele maatregelen kan je veel doen om brand te voorkomen. Lees onze tips.

Sluit een inboedelverzekering af!
Wij hopen u zo voldoende duidelijk te hebben gemaakt waarom het belangrijk is om een inboedelverzekering af te sluiten. Zo bent u altijd verzekerd voor onverwachte kosten, mocht er schade aan uw inboedel zijn. Zorg dat uw voldoende verzekerd bent bij schade aan uw spullen in uw woning door bijvoorbeeld een lekkage of brand. Laat u goed informeren en kijk goed voor welk risico u zich wilt verzekeren.

Kies een inboedelverzekering die bij u past
Inboedelverzekeringen hebben veel verschillende prijscategorieën en voorwaarden. Ook kunt u bij een inboedelverzekering kiezen voor een ‘eigen risico’. Dit is het deel van een schade dat een verzekeraar niet vergoedt en wat u dus zelf moet betalen. Als u kiest voor een hoger eigen risico dan is meestal uw premie lager. Wij snappen dat een lagere maandpremie prettig is maar bedenk wel dat hoe hoger uw eigen risico is, hoe minder u uitgekeerd krijgt als er schade is aan de spullen in uw woning. Het bedrag van het eigen risico vergoedt Staedion niet. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat een inboedelverzekering niet altijd de aankoopprijs van uw spullen vergoedt (nieuwwaarde). U krijgt vaak de dagwaarde. Dit is de waarde van uw spullen na het aantal jaren gebruik, eventuele slijtage en gebreken. Bekijk daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op een site zoals independer.nl kunt u goed verzekeringen vergelijken.

Zelf klussen in mijn woning. Hoe zit dat?

Wij vinden het belangrijk dat u zich thuisvoelt in uw woning. En begrijpen dat u uw woning wilt aanpassen naar uw smaak. Kleine klussen zijn vaak zo geregeld. Maar soms heeft u een vergunning en toestemming van Staedion nodig. Op staedion.nl/zelfklussen leest u precies per klus hoe dat zit. Hier regelt u in slechts drie stappen online uw aanvraag. Wij adviseren u waar nodig en denken graag met u mee.

Woont u in een VvE-complex en u wilt klussen? Neem eerst contact op met de beheerder technische leefomgeving van Staedion. Zij helpen u verder.