Mijn Staedion

Overige vragen

Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen in de categorie 'Overige vragen':


 • Ik denk dat ik in mijn woning loden drinkwaterleidingen heb.

  In panden die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen bij uitzondering nog loden drinkwaterleidingen liggen. Te veel lood in drinkwater is niet gezond, zeker niet voor (hele) jonge kinderen en zwangere vrouwen. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over loden drinkwaterleidingen.
   
  Is het mogelijk dat woningen en/of woongebouwen van Staedion loden drinkwaterleidingen hebben?
  Vanaf 1960 is het gebruik van loden drinkwaterleidingen verboden. Vanaf de jaren tachtig heeft Staedion actief loden leidingen verwijderd. Twee jaar geleden is in samenwerking met waterbedrijf Dunea nog een extra check gedaan. Daarbij is actief gezocht en zijn aangetroffen loden leidingen verwijderd. Een garantie dat er in onze woningen en/of woongebouwen helemaal geen loden drinkwaterleidingen meer zijn, is niet te geven. Maar de kans lijkt niet groot. Zijn er toch loden drinkwaterleidingen in uw woning? Dan vervangen wij deze voor nieuwe leidingen.
   
  Hoe weet ik of mijn huis is gebouwd voor 1960?
  U kunt op de website bagviewer.kadaster.nl bekijken of uw huis voor 1960 is gebouwd. Dit betekent niet direct dat uw huis dan ook loden drinkwaterleidingen heeft.
   
  Hoe weet ik of mijn woning wel of geen loden drinkwaterleidingen heeft?
  U kunt zelf controleren of er in uw woning loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn. Op de website van de gemeente Den Haag www.denhaag.nl/lodenleidingen leest u hoe u dit kunt doen. Denkt u dat er loden drinkwaterleidingen in uw huurwoning aanwezig zijn? Neem contact met ons op via 088 - 24 23 000 (kies 1). Wij controleren dan uw waterleidingen. Als er loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn dan worden deze vervangen.
   
  Wat gebeurt er als mijn huurwoning loden drinkwaterleidingen heeft?
  Als er loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn dan worden deze vervangen. GGD Haaglanden, de gemeente en Staedion raden u wel aan geen kraanwater uit loden waterleidingen te drinken. Drink bijvoorbeeld water uit flessen totdat de loden drinkwaterleidingen in uw huis zijn vervangen. Meer informatie vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/lodenleidingen.
   
  Zijn er gezondheidsrisico’s bij loden drinkwaterleidingen?
  Uit onderzoek blijkt dat lood in het drinkwater al bij een lage hoeveelheid voor gezondheidsrisico’s kan zorgen. Vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Meer informatie vindt u op www.ggdhaaglanden.nl/lodenleidingen.

 • Mag Staedion een telefoongesprek met mij opnemen?

  Staedion mag telefoongesprekken opnemen als die gebruikt worden voor kwaliteits- en  trainingsdoeleinden. Wij laten u tijdens het telefoongesprek weten dat het gesprek opgenomen wordt.
   
  Wij bewaren de opgenomen telefoongesprekken maximaal zes weken. Een opgenomen gesprek kunnen wij en u niet gebruiken voor een gerechtelijke procedure.

  Bent u het er niet mee eens dat wij het telefoongesprek opnemen?

  Vertel dit aan onze medewerker. De medewerker kan de opname stoppen en zorgt ervoor dat de opname niet bewaard wordt.

  Bent u na het telefoongesprek het niet eens met de opname?

  Stuur ons een brief met de vraag of wij het telefoongesprek willen vernietigen. In uw brief moet u uw huurdersnummer, datum, tijd en het telefoonnummer waarmee u ons belde, vermelden. Heeft u ons met een anoniem nummer gebeld, dan is het technisch niet mogelijk de opname van het telefoongesprek te achterhalen.

  Wilt u het opgenomen telefoongesprek beluisteren?

  Stuur ons een brief met de vraag of u het telefoongesprek kunt beluisteren. In uw brief moet u uw huurdersnummer, datum, tijd en het telefoonnummer waarmee u ons belde, vermelden. Heeft u ons met een anoniem nummer gebeld, dan is het technisch niet mogelijk de opname van het telefoongesprek te achterhalen. U ontvangt dan een uitnodiging om het telefoongesprek op ons kantoor te komen beluisteren.

 • Hoe kan ik woonfraude melden?

  U kunt woonfraude op een adres van Staedion direct bij ons melden via het formulier melden woonfraude. U blijft anoniem als u woonfraude meldt. Ook hoeft u niets te bewijzen want wij starten ons eigen onderzoek. U mag uw contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) wel doorgeven. Wij kunnen u dan vragen om extra informatie. 

  Waarom melden?
  Staedion draagt bij aan een eerlijke en rechtvaardige woonruimteverdeling. Want iedere woning die illegaal wordt onderverhuurd, is niet beschikbaar voor diegene die hier wel recht op heeft. Wij zoeken woonfraude op en pakken frauderende huurders aan. Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen wanneer u het vermoeden van woonfraude heeft. 

  Wat is woonfraude?
  Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. 

  Voorbeelden van woonfraude
  Illegaal onderverhuren
  Bij illegaal onderverhuren betaalt de huurder een lage huur aan de wooncorporatie en vraagt aan de onderhuurder een veel hoger bedrag. Of de huurder geeft een woning door aan familie of vrienden, bijvoorbeeld om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een woning.

  Uitkeringsfraude
  Soms wordt de woning ook aangehouden voor andere doelen, bijvoorbeeld voor uitkeringsfraude. Denk hierbij aan een huurder die een bijstandsuitkering en/of huurtoeslag krijgt, maar in werkelijkheid nog bij zijn ex-echtgenoot verblijft en daar dus niet voor in aanmerking komt.

  Hennepteelt
  Ook laten mensen zich soms verleiden de huurwoning onder te verhuren om hennep in de woning te telen. Dit is uiteraard verboden. Lees meer tips om een hennepkwekerij te herkennen

  Hoe melden?
  Vermoedt u op een adres van Staedion woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? Neem dan contact op met Staedion door het meldingsformulier woonfraude invullen.

  Aanmeldformulier

 • Hoe voorkom ik legionella?

  Terug van vakantie en zin in een lekkere douche? Spoel dan eerst de leidingen door voor gebruik! Zo verkleint u de kans op legionellabesmetting. Als kranen een tijdje niet worden gebruikt en water langere tijd stilstaat, ontstaat bij warmere temperaturen een ideale voedingsbodem voor de legionellabacterie.

 • Ik ervaar overlast. Hoe kan ik dit melden?

  Het ervaren van overlast van de buren is voor iedereen anders. De ene persoon vindt het niet zo erg als de radio een keer wat harder staat. De andere persoon vindt het geluid van een deur die hard dichtslaat erg vervelend.
  Stel u zelf de volgende vragen om vast te stellen of u te maken heeft met overlast:

  • Ervaren andere buren of huisgenoten dezelfde overlast?
  • Hebben de buren misschien een andere levensstijl? Hoe gaat u daar mee om?
  • Kunnen uw buren iets aan de overlast doen? Wanneer de huizen gehorig zijn, wordt het bijvoorbeeld moeilijker om de overlast tot een minimum te beperken.

  Wanneer u vindt dat u te maken heeft met overlast, vragen wij u eerst zelf met de buren te praten. De meeste overlastproblemen worden dan vaak opgelost. Hoe kunt u dat gesprek aangaan? Wij hebben een aantal tips voor u op een rij gezet.
  Soms veroorzaakt u, zonder dat u het weet, zelf ook overlast. Hoe voorkomt u overlast? Wij hebben een aantal tips voor u op een rij gezet.

  Formulier overlast
  Ervaart u criminaliteit of geweld?

  Het kan zijn dat u te maken heeft met crimineel gedrag, bedreiging, intimidatie, geweld of extreme geluidsoverlast. Neem in dat geval direct contact op met de politie via 0900 – 88 44. En informeer ons via het contactformulier voor de dossiervorming.

  Contactformulier

 • Uw complexbeheerder of huismeester

  De complexbeheerder of huismeester:

  • Beheert een complex of specifiek woongebouw en zorgt er voor dat deze schoon, heel en veilig is.
  • Informeert bewoners over leefregels en houdt in de gaten dat zij zich hieraan houden.
  • Inspecteert en controleert de algemene ruimte in het complex en de directe woonomgeving van ons woningbezit.
  • Heeft contact met belangrijke partners zoals gemeente, buurtteam en de wijkagent, zodat u zo prettig mogelijk kan wonen.
  • Maakt na ongeveer acht weken kennis met een nieuwe huurder. Dit gebeurt tijdens een thuisbezoek.

  Wie uw complexbeheerder of huismeester is, is te vinden op de mededelingenborden in de portieken.

 • Welke verzekering(en) moet ik zelf afsluiten?

  Als u van ons een woning huurt, is het van belang dat u zich goed verzekerd. Dit noemen wij goed huurderschap. Naast de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, is het ook erg belangrijk om zelf een goede inboedelverzekering af te sluiten. Helaas blijkt dat sommige bewoners onvoldoende of helemaal niet verzekerd zijn. Naast alle ellende van een lekkage of een brand is het extra vervelend als de schade niet wordt vergoed.
   
  Waarom is het belangrijk om een inboedelverzekering te hebben?
  Als bewoner van Staedion huurt u een woning van ons. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de woning. Mocht er iets kapot gaan aan en in de woning dan zijn wij verantwoordelijk om dit te repareren. Bijvoorbeeld als er een lekkage is, een kraan die niet werkt of een raam die niet goed sluit. Ons uitgangspunt is dat wij problemen zo snel en goed als mogelijk herstellen. Maar als er schade is aan uw meubels, vloer of andere spullen door het probleem in uw woning dan valt dit onder uw inboedelverzekering. Het is daarom erg belangrijk om zelf een goede inboedelverzekering af te sluiten.
   
  U bent zelf verantwoordelijk voor schade aan uw inboedel
  Staedion is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade aan uw inboedel die ontstaat door een (technisch) probleem in uw woning. Hieronder vindt u twee voorbeelden waarom het belangrijk is om een inboedelverzekering af te sluiten.
   
  Voorbeeld lekkage
  Is door een lekkage uw behang, vloer of meubels beschadigd? Zeer vervelend. Wij komen snel bij u langs om de lekkage op te lossen en de eventuele schade aan de constructie van de woning te herstellen. Wij zorgen ervoor dat alles terug wordt gebracht naar de basiskwaliteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij de muur die beschadigd is door de lekkage wit verven en niet in de kleur die u er zelf op hebt aangebracht. De gevolgschade door de lekkage aan de spullen in uw woning zoals uw behang, (laminaat)vloer of meubels gaat via de inboedelverzekering. Staedion betaalt deze schade niet.  
   
  Voorbeeld brand
  Is er brand geweest in uw woning of in het complex? Ook dan is de schade aan alle spullen in uw woning (van meubels, behang tot aan de vloer) voor de inboedelverzekering. Is het niet mogelijk om in uw eigen woning te verblijven? Dan bepaalt de verzekering of u (tijdelijk) een andere woning krijgt. Staedion is niet verplicht om u vervangende woonruimte aan te bieden. Wij herstellen alleen de schade die aan de constructie van de woning is ontstaan door de brand.

  Brand in uw woning kan veel schade veroorzaken. Zelfs een kleine brand kan veel schade en leed aanrichten. Met een paar simpele maatregelen kan je veel doen om brand te voorkomen. Lees onze tips.

  Sluit een inboedelverzekering af!
  Wij hopen u zo voldoende duidelijk te hebben gemaakt waarom het belangrijk is om een inboedelverzekering af te sluiten. Zo bent u altijd verzekerd voor onverwachte kosten, mocht er schade aan uw inboedel zijn. Zorg dat uw voldoende verzekerd bent bij schade aan uw spullen in uw woning door bijvoorbeeld een lekkage of brand. Laat u goed informeren en kijk goed voor welk risico u zich wilt verzekeren.

  Kies een inboedelverzekering die bij u past
  Inboedelverzekeringen hebben veel verschillende prijscategorieën en voorwaarden. Ook kunt u bij een inboedelverzekering kiezen voor een ‘eigen risico’. Dit is het deel van een schade dat een verzekeraar niet vergoedt en wat u dus zelf moet betalen. Als u kiest voor een hoger eigen risico dan is meestal uw premie lager. Wij snappen dat een lagere maandpremie prettig is maar bedenk wel dat hoe hoger uw eigen risico is, hoe minder u uitgekeerd krijgt als er schade is aan de spullen in uw woning. Het bedrag van het eigen risico vergoedt Staedion niet. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat een inboedelverzekering niet altijd de aankoopprijs van uw spullen vergoedt (nieuwwaarde). U krijgt vaak de dagwaarde. Dit is de waarde van uw spullen na het aantal jaren gebruik, eventuele slijtage en gebreken. Bekijk daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op een site zoals independer.nl kunt u goed verzekeringen vergelijken.

 • Ik heb last van ongedierte in mijn woning. Wat nu?

  Ik heb last van ongedierte in mijn woning. Wat nu?
  Het bestrijden van ongedierte, zoals muizen, mieren, maden, kevers, vlooien, wespen en zilvervisjes in uw woning of op uw balkon/in uw tuin moet u zelf doen. Ook de kosten betaalt u zelf.
  Kakkerlakken, faraomieren (kleine rode mieren) en wespennesten aan de buitengevel of dakrand bestrijden we wel. Maak hiervoor een melding via het formulier overlast.
   
  Meld overlast van ratten bij de gemeente of bel 14070. Alleen wanneer ratten in uw woning zitten, meldt u dit aan Staedion.
   
  Tips - wat kunt u zelf doen

  • Bewaar in huis uw geopende etenswaren in een afgesloten zak, blik of plastic bak.
  • Laat geen voedsel of vuilnis achter in de openbare ruimtes.
  • Gooi geen brood of andere etensresten over het balkon. Wanneer u buren ziet die brood voeren, probeer hen erop aan te spreken.
  • Plaats muizenvallen en lokdozen waar u de muizen ziet (denk aan de kinderhandjes!).
  • Bij overlast van duiven kunt u een plastic raaf plaatsen (te koop bij de bouwmarkt) en haal het nest weg voordat er eieren in liggen.
  • Uw huis regelmatig luchten.
 • Hoe en waar kan ik een klacht melden?

  Staedion doet er alles aan om het wonen zo prettig mogelijk te maken. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, onze producten of onze medewerkers.
   
  Welke klachten kan ik indienen?
  U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de dienstverlening, producten of handelingen van medewerkers van Staedion. Of als u niet blij bent hoe wij een probleem voor u hebben opgelost.
   
  Waar kunt u geen klacht voor indienen?
  Iets kapot in uw woning? U ervaart overlast van uw buren? Of u heeft last van vocht en schimmel in uw woning? Dien hiervoor geen klacht in maar meld dit bij ons. Wij proberen uw probleem zo goed mogelijk te verhelpen. Is het probleem niet goed verholpen of bent u niet blij met de oplossing? Dien dan pas een klacht in.
   

  • is er iets kapot in uw woning of heeft u een ander reparatieverzoek? Meld dit aan onze onderhoudsdienst.
  • Ervaart  u overlast? Meld het hier.
  • Heeft uw woning last van vocht en schimmel? Meld dit hier.

  Meld uw klacht altijd
  Dat kan online via het klachtenformulier of per brief: Staedion, Postbus 40406, 2504 LK in Den Haag, onder vermelding van ‘Melden klacht’. Geef duidelijk aan waar uw klacht over gaat, met wie u heeft gesproken en welke stappen u zelf al heeft genomen.

   

  Om uw klacht in behandeling te nemen hebben we de volgende gegevens van u nodig

  * Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben wij uw gegevens nodig. Wij gaan zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. In ons privacybeleid leest u hier meer over.

  Wat gebeurt er met mijn klacht?
  Binnen vijf werkdagen ontvangt u een bevestigingsbrief, waarin staat wie uw klacht binnen Staedion in behandeling neemt. Hierna houden wij u op de hoogte over de stappen en de tijd die wij nodig hebben om uw klacht in behandeling te nemen en op te lossen.
   
  Niet tevreden?
  Wij doen ons best uw klacht goed op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u voor een onafhankelijk oordeel terecht bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland of de Klachtencommissie van Staedion. Meer informatie vindt u in het Klachtenreglement van Staedion.

 • Ik ben niet tevreden over de afhandeling van mijn klacht door Staedion. Wat kan ik doen?

  Als u na het melden van uw klacht niet tevreden bent over de afhandeling door Staedion, dan kunt u de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland of de Klachtencommissie van Staedion inschakelen.

  Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
  Deze commissie bestaat uit bouwkundigen en juristen, die volledig onafhankelijk zijn van de corporatie.

  Na het melden van uw klacht, ontvangt u binnen één week een schriftelijke bevestiging, waarin de verdere procedure staat. U hoort binnen vier weken of de Klachtcommissie uw klacht in behandeling neemt. Het kan zijn dat u en Staedion worden gevraagd om de klacht toe te komen lichten. U kunt zich door iemand laten bijstaan (de kosten van een advocaat of adviseur zijn voor uw eigen rekening). Het advies van de Klachtencommissie wordt door Staedion in principe overgenomen.

  Meld uw klacht bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland via een klachtenformulier.

  Klachtencommissie Staedion
  Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke jurist, een lid die namens de Huurdersvereniging is aangesteld en een secretaris aangewezen door Staedion. Zo weet u zeker dat de Klachtencommissie onpartijdig naar uw klacht en de geboden oplossing kijkt.

  U kunt uw klacht bij de Klachtencommissie indienen via e-mail klachtencommissie@staedion.nl of per brief: Staedion, t.a.v. Klachtencommissie Staedion, Postbus 40406, 2504 LK in Den Haag.

  Vermeld altijd het zaaknummer waaronder uw klacht bij Staedion bekend is. Dit nummer staat in de brief die u na het melden van uw klacht heeft ontvangen. Geef altijd duidelijk aan waar de klacht over gaat, met wie u heeft gesproken, welk zaaknummer uw klacht heeft, welke oplossing er is geboden en waarom u het daar niet mee eens bent.

  De Klachtencommissie brengt een advies uit aan Staedion over uw klacht. Staedion zal vervolgens beslissen of zij haar eerdere besluit aanpast. Er zijn geen kosten verbonden aan behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie Staedion.

  Let op!
  De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland en de Klachtencommissie van Staedion nemen geen zaken in behandeling als Staedion nog geen kans heeft gekregen om op uw klacht te reageren of deze te herstellen. Heeft u een klacht? Meld deze dan eerst bij Staedion.

  Verschil van mening over de huurprijs
  Bent u het niet eens met de huurprijs, servicekosten of stookkosten? Schakel dan de Huurcommissie in. Deze procedures kosten geld. Dit kan, afhankelijk van de uitspraak, (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

  Klacht over woonruimteverdeling
  Bent u woningzoekende en heeft u een klacht over de manier waarop woningen worden toegewezen? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

 • Hoe voorkomt u vocht en schimmel in uw woning?

  In uw woning komt bij allerlei activiteiten vocht vrij, zoals douchen, wassen, drogen en koken. Het is belangrijk dat u dit vocht afvoert door goed te ventileren. Ventileert u onvoldoende, dan bestaat de kans op vocht en schimmel problemen.

  6 tips die u helpen goed te ventileren:
   

  1. Gebruik het ventilatiesysteem
   Zet het systeem nooit uit. Net gedoucht? Zet de schakelaar in de hoogste stand totdat de badkamer droog is.
  2. Lucht uw huis een kwartier per dag
   Dagelijks luchten is verstandig, maar let er wel op dat ventilatieroosters in muren en ramen niet verstopt zitten. Controleer ook de afzuigkap! Maak de roosters ook regelmatig schoon.
  3. Ventileer goed in de douche
   Houd de badkamerdeur dicht als de douche aan staat. Zo voorkomt u dat vocht door het huis trekt. Wis na het douchen de vloer en wand en zet de deur en (indien aanwezig) het raam open.
  4. Zet uw thermostaat niet te laag
   Beneden de 15 graden beslaan ramen en deuren sneller. Een goed geventileerde, droge woning is eerder warm dan een vochtige woning.

  5. Voorkom huisstofmijt
   Door goed ventileren en regelmatig te stofzuigen blijven huismijt en schimmels buiten de deur.
  6. Neem een vochtvreter in huis
   De vochtigheidsgraad in uw woning kunt u gemakkelijk aflezen met een goedkope meter (hygrometer) van de bouwmarkt. Blijft het te vochtig? Koop dan een vochtvreter voor in huis.
  7.  
  8.  
  9.  

  Staedion neemt klachten over vocht en schimmel altijd serieus. U ventileert uw woning goed, maar blijft toch last houden van vocht en schimmel in uw woning? Neem dan contact met ons op. 

  Contactformulier

 • Mijn gezinssamenstelling verandert. Hoe geef ik dat door?

  Trouwen of samenwonen? 
  Bent u onlangs getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Informeer ons zodat uw partner dezelfde rechten krijgt als u.

  Gaat u samenwonen?
  Dan kunt u ná twee jaar samenwonen een verzoek indienen dat uw partner medehuurder wordt. U moet een bewijs meesturen dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijk huishouden heeft gehad. Uw partner krijgt dan dezelfde rechten als u.

  Hoe kunt u deze gegevens aanleveren?
  U mailt ons de gegevens of stuurt een brief naar: Staedion, postbus 40406, 2504 LK in Den Haag. 
  Vergeet niet uw adres(sen), telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van u en uw partner te vermelden. Wijzigt uw rekeningnummer? Ook dat is belangrijk om te melden.

  Gaat u scheiden of uit elkaar? 
  Staat u beiden op de huurovereenkomst, en u woont niet meer in de woning? Dan is het belangrijk dat u ons hierover informeert. Vergeet u dit te melden, dan blijft u beiden aansprakelijk voor bijvoorbeeld het betalen van de huur. Vertrekt u uit de woning, maar is uw partner nog geen huurder? Dien dan een verzoek in of uw partner in de woning mag blijven wonen. Uw partner moet kunnen aantonen dat u minimaal twee jaar samen een gemeenschappelijk huishouden heeft gehad.

  Hoe kunt u deze gegevens aanleveren?
  Print het formulier 'Afstandsverklaring' uit en vul alle gegevens in. U mailt ons het formulier via: info@staedion.nl of stuurt het per post naar: Staedion, postbus 40406, 2504 LK  in Den Haag. Vergeet niet om de volgende twee bijlagen mee te sturen:

  • Kopie echtscheidingsconvenant of beëindiging samenlevingscontract (indien van toepassing)
  • SEPA formulier (machtigingskaart voor het afschrijven van de huur)

  Inwonende familieleden? 
  Het is niet mogelijk dat inwonende familieleden zoals kinderen, broers of zussen dezelfde rechten krijgen als u als huurder. Gaat u de woning verlaten, dan kunnen uw inwonende familieleden niet in de woning achterblijven.

  Bij overlijden
  Is de hoofdhuurder overleden en bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u volgens de wet recht op de woning. Bent u geregistreerd medehuurder? Ook dan heeft u recht op de woning. Geef het overlijden van uw partner eenvoudig door met het sturen of mailen van een kopie van de overlijdensakte.

  Is uw partner overleden maar bent u geen geregistreerd medehuurder en heeft u ook geen gezamenlijk huishouden gehad de afgelopen twee jaar? Dan heeft u geen recht op de woning. Blijft er niemand achter in de woning dan kunt u de huur opzeggen. U kunt dit doen via MijnStaedion.nl/huur-opzeggen en voeg hier de overlijdensakte toe.


   Afstandsverklaring

 • Sleutels en naamplaatjes bestellen

  Sleutels bijbestellen
  Sleutels van uw eigen voordeur of berging kunt u zelf bij laten maken bij een sleutelmaker. Wij hebben geen reservesleutels van uw voordeur of berging.
   
  Sleutels van de algemene ruimtes en sleutels die een sleutelmaker niet kan bijmaken (dat zijn gecertificeerde sleutels) kunt u alleen via ons bestellen. De sleutels die u bij ons kunt bestellen zijn: EVVA EPS, EVVA 1111G of Lips Trivium AAGZ. Bel naar afdeling Intake 088 - 24 23 000 en kies 1. Of u vult het contactformulier in. Meld naast uw naam en adres altijd:

  • Merk sleutel
  • Sleutelnummer
  • Aantal sleutels

  Deze gegevens zijn noodzakelijk voor uw bestelling.

  Een sleutel kost € 25,- per stuk. U ontvangt hiervoor een rekening. De sleutel wordt met de post naar uw huisadres gestuurd. Houd rekening met een levertijd van drie weken.

  Naamplaatje bestellen
  Bij het ondertekenen van het huurcontract bestelt u naamplaatjes. De kosten staan op de beginnota. Heeft u na vier weken deze nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op.

  Is uw naamplaatje weg, kapot of moet de naam gewijzigd worden? Bestel een nieuw naamplaatje met het contactformulier. Meld duidelijk welke tekst u op het naamplaatje wilt.
   
  Een naamplaatje kost € 9,- per stuk. U ontvangt hiervoor een rekening. Nadat de betaling is ontvangen, wordt binnen zes tot negen weken het naamplaatje door ons gemonteerd.

 • Tips om uw kosten voor energie te verlagen
  leeg
 • Kan ik mijn eigen huurwoning kopen?

  Op dit moment verkoopt Staedion een zeer beperkt aantal woningen aan de huidige bewoners. Wilt u weten of het mogelijk is uw eigen huurwoning te kopen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

  Bekijk ook ons aanbod koopwoningen.

 • Hoe kan ik mij aanmelden zodat ik online zaken kan regelen?

  Via de website kunt u eenvoudig en snel een aantal zaken regelen. Denk bijvoorbeeld aan het melden van een reparatie, uw openstaand saldo bekijken en deze dan direct betalen via iDeal of uw telefoonnummer wijzigen.

  Aanmelden

 • Kan ik iemand machtigen?

  Staedion mag geen persoonsgebonden informatie met anderen delen. Alleen als u hiervoor iemand heeft gemachtigd. U bent dan de volmachtgever en degene die u machtigt, is de gemachtigde of gevolmachtigde. U mag zelf weten wie u machtigt zolang de gemachtigde 18 jaar of ouder is. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw betalingen en eventuele betalingsregelingen. 

  Bij Staedion is het mogelijk om iemand te machtigen voor:

  1. Documenten inzien of opvragen
  2. Informatie op te vragen over huurbetalingen, huurachterstanden of betalingsregelingen 

  Machtiging documenten inzien of opvragen

  Wat mag de gemachtigde wel
  Heeft u iemand gemachtigd om documenten in te zien dan mag diegene alleen de documenten of poststukken inzien of opvragen waarvoor ondertekend is. 

  Wat mag de gemachtigde niet
  Als u iemand heeft gemachtigd om documenten in te zien dan mag diegenen geen informatie opvragen of inzien over andere zaken zoals huurbetalingen. Ook mag de gemachtigde geen afspraken zoals betalingsregelingen voor u maken.  

  Machtiging informatie betalingen 

  Wat mag de gemachtigde wel
  Heeft u iemand gemachtigd om informatie op te vragen over uw huurbetalingen, huurachterstand of betalingsregelingen? Dan mag diegene informatie opvragen over alle ontvangen betalingen, regelingen en openstaande posten. 

  Wat mag de gemachtigde niet
  Als u iemand heeft gemachtigd om informatie op te vragen over uw huurbetalingen, huurachterstand of betalingsregelingen. Dan mag diegene geen andere informatie of documenten opvragen. Er mogen ook geen andere documenten worden gedeeld of afspraken of regelingen voor u worden gemaakt. 

  Hoe kan ik iemand machtigen?

  Kies waar u iemand voor wilt machtigen, vul het formulier in en stuur deze op naar: info@staedion.nl.

  Machtiging wijzigen of stopzetten

  Als u de machtiging wilt wijzigen of wilt stopzetten, kan dit schriftelijk worden via een e-mail of per post. De gemachtigde hoeft geen toestemming te geven om de machtiging te stoppen.

 • Zelf klussen in mijn woning. Hoe zit dat?

  Wij vinden het belangrijk dat u zich thuisvoelt in uw woning. En begrijpen dat u uw woning wilt aanpassen naar uw smaak. Kleine klussen zijn vaak zo geregeld. Maar soms heeft u een vergunning en toestemming van Staedion nodig. Op staedion.nl/zelfklussen leest u precies per klus hoe dat zit. Hier regelt u in slechts drie stappen online uw aanvraag. Wij adviseren u waar nodig en denken graag met u mee.

  Woont u in een VVE-complex en u wilt klussen? Neem eerst contact op met de beheerder technische leefomgeving van Staedion. Zij helpen u verder.

 • De Warmtewet: wat betekent dat?

  Wat is de Warmtewet?

  Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Het doel van deze wet is om de consument die warmte geleverd krijgt via een collectieve installatie te beschermen tegen te hoge prijzen voor de levering van warmte en warm tapwater.

  Wat zijn collectieve installaties?

  Wanneer de warmte voor de verwarming en/of het warm tapwater via een installatie van buiten de woning komt en deze installatie bij meerdere woningen tegelijk warmte en/of warm tapwater levert. Bekende installaties zijn blokverwarming, WarmteKoudeOpslag-installaties en stadsverwarming.

  Wat is er gewijzigd aan de Warmtewet?

  Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet zoals deze van kracht werd op 1-1-2014 niet komen te vervallen voor verhuurders. Vanaf 1 juli 2019 zijn woningcorporaties niet meer verplicht om via de methodiek van de Warmtewet af te rekenen met haar haar huurders. Staedion heeft ervoor gekozen om, voor dit moment, geen wijziging door te voeren en af te blijven rekenen volgens de kostenverdeelmethodiek van de Warmtewet 2014.

  Waarvoor moet ik betalen?

  Er moet betaald worden voor vastrecht en verbruik. Vastrecht is een vast bedrag per jaar wat gebruikers betalen ongeacht hun verbruik. Daaronder vallen onder andere kosten voor service, meters en netbeheer. Er zit een verschil in vastrecht als u alleen warmte voor verwarming of ook warmte voor verwarming en warm tapwater heeft. Deze tarieven staan bij de vraag ‘Wat zijn de Warmtewet tarieven van Staedion voor 2019 en 2020?’. Verbruik wordt gemeten in Gigajoules (GJ). Deze kosten zijn afhankelijk van uw verbruik.

  Hoe worden de tarieven bepaald?

  Vanaf 1 januari 2020 gelden er maximum tarieven voor warmte, kosten voor aan- en afsluiting en voor afleversets die door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) worden vastgesteld. De prijs voor warmte mag niet hoger zijn dan de maximum prijs. Dit betekent dat tarieven vanuit Staedion nooit hoger mogen zijn dan de tarieven van de ACM die jaarlijks worden vastgesteld.

   

  Wat zijn de warmtewet tarieven van Staedion voor 2019 en 2020?

  Tariefonderdeel

  Wanneer van toepassing?
  Tarief 
  Staedion 2019

  incl. btw
  Tarief Staedion 2020
  incl. btw
  Max.tarief 2020 ACM
  incl. btw

  Vastrecht warmte + warm tapwater (€ / jaar) (gebruiks-onafhankelijke deel)

  Altijd

  € 251,33

  € 312,44*

  € 469,17

  Vastrecht warmte  (€ / jaar) (gebruiks-onafhankelijke deel)

  Altijd

  € 251,33

  € 234,58

  € 234,58

  Meetkosten (€ / jaar)

  Altijd, m.u.v. warmte-unit in eigendom van Staedion

  € 25,00

  € 26,63

  € 26,63

  Huur warmte-unit (afleverset (€ / jaar))

  Als warmte-unit in eigendom van Staedion is

  € 195,00

  € 126,19

  € 126,19

  Warmtetarief (gebruikers-afhankelijke deel) (€ /GJ)

  Altijd 

  € 28,47

  € 26,06

  € 26,06

   

  * Het vastrechttarief dat Staedion hanteert voor warmte + warm tapwater ligt ruim 33% lager dan het maximale tarief wat de ACM voorschrijft.