Mijn Staedion

Terug

Uw complexbeheerder of huismeester

De complexbeheerder of huismeester:

  • Beheert een complex of specifiek woongebouw en zorgt er voor dat deze schoon, heel en veilig is.
  • Informeert bewoners over leefregels en houdt in de gaten dat zij zich hieraan houden.
  • Inspecteert en controleert de algemene ruimte in het complex en de directe woonomgeving van ons woningbezit.
  • Heeft contact met belangrijke partners zoals gemeente, buurtteam en de wijkagent, zodat u zo prettig mogelijk kan wonen.
  • Maakt na ongeveer acht weken kennis met een nieuwe huurder. Dit gebeurt tijdens een thuisbezoek.

Wie uw complexbeheerder of huismeester is, is te vinden op de mededelingenborden in de portieken.