Mijn Staedion

Privacy statement voor sollicitanten bij Staedion

Staedion verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”). Staedion gebruikt deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken. De wijze van opslaan en het gebruik van je persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Welke informatie wordt door Staedion verzameld en verwerkt?
Om te kunnen solliciteren moet je een aantal persoonsgegevens invullen zoals naam, adres en geboortedatum. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je sollicitatie. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt geĆ¼pload, zoals je cv, brief, vragenformulier en een eventuele videoboodschap.

Voor welke doeleinden zal Staedion gegevens over jou gebruiken?

  • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de manager die een vacature heeft.
  • Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille) indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.
  • Om je te informeren over andere vacatures indien je een jobalert hebt aangemaakt.
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures.
  • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Gebruik door derden
Staedion kan je gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.
Op welke wijze beschermt Staedion je persoonsgegevens?

  • Staedion zal je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
  • Staedion vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
  • Staedion zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • Staedion zal je persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: recruitment@staedion.nl. Staedion zal je persoonsgegevens in elk geval binnen een jaar na beĆ«indiging van de sollicitatieperiode verwijderen. Indien je ermee hebt ingestemd om te worden opgenomen in een kandidatenlijst of portefeuille dan worden je persoonsgegevens in elk geval binnen 1 jaar na opname in de kandidatenlijst of portefeuille verwijderd.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Staedion?
Dit Privacy Reglement heeft betrekking op persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites www.staedion.nl/over-staedion/werken-bij-staedion/vacatures, www.werkenbijstaedion.nl en via recruitmentorganisaties waarmee Staedion samenwerkt. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Staedion accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Mogen minderjarigen solliciteren bij het Staedion?
Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.staedion.nl.

Doorgifte buiten de EU
Staedion verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je contact met opnemen via recruitment@staedion.nl.