Typisch Haags

Armoede? Elk kind verdient gelijke kansen

Charlie Ortega, directeur van Leergeld Den Haag

Niet mee kunnen op schoolreisje. Moeten lopen omdat je geen fiets hebt en een tramkaartje te duur is. Geen geschikte plek hebben om huiswerk te maken. Dit overkomt kinderen die opgroeien in armoede. Leergeld Den Haag helpt kinderen van wie de ouders niet of nauwelijks rond kunnen komen.

“Hoeveel kinderen in Den Haag in armoede leven? Minstens 20.000. En dat zijn dan nog alleen de kinderen van wie we het weten. Maar er zijn er veel meer.” Dit zegt Charlie Ortega, directeur van Leergeld Den Haag, een stichting die actief is voor kinderen en hun ouders die van weinig geld leven. “Zij kunnen een aanvraag bij ons indienen, bijvoorbeeld voor een laptop voor hun kind, winterkleding, een fiets, sportkleding of muziekles. Op onze website staat wat we bieden vanuit dit Kindpakket. Daarnaast doen we projecten waarmee kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Zo komen ze in contact met de wereld buiten hun kring.”

Vragen aan kinderen zelf

Leergeld wil van kinderen zelf horen wat ze nodig hebben, zegt Charlie. “Sinds 5 jaar hebben we een Raad van Kinderen. Daaraan vragen we: waarmee zou jij hetzelfde kunnen doen als je klasgenoten? We bekijken wat de meeste impact heeft. Dat kan bijvoorbeeld een mobieltje zijn als je in de brugklas zit. We werken ook samen met jonge onderzoekers. Dat zijn jongeren die zelf in armoede zijn opgegroeid en die goed kunnen achterhalen wat kinderen missen. Bij die jongeren voelen de kinderen minder schaamte, want dat is een groot probleem bij armoede.”

Schaamte? Leergeld luistert

Die schaamte trekt Leergeld Den Haag zich enorm aan, vertelt Charlie. “Bij welke instantie krijg je nog iemand aan de telefoon? Waar kijkt iemand met je mee als je er niet uitkomt? Wij doen dat wel. Iedereen met vragen kan elke ochtend naar ons spreekuur bellen om hun verhaal te doen. Vaak zitten we wel een halfuur met iemand aan de lijn. Dan luisteren we en doen direct een aanvraag. Ze kunnen ook bij ons langskomen. Willen ze hun kinderen meebrengen, dan kan dat. We hebben een fijne speelhoek.”

Meer kinderen bereiken

Leergeld Den Haag bereikt nu alle kinderen met een Ooievaarspas. Dat zijn de 20.000 die Charlie noemde. Maar niet alle kinderen die opgroeien in armoede hebben die pas. “De andere kinderen willen we ook graag bereiken. Daarom maken we ons bestaan bekend bij bijvoorbeeld sportclubs en wijkfeesten. En een aanvraag doen is heel gemakkelijk: op onze website ben je er met een paar kliks. Ook helpen wij met uitzoeken of je in aanmerking komt, dus of je inkomen niet te hoog is. En je gaat niet weg voordat we het geregeld hebben. We zijn daar met een heel enthousiast en divers team elke dag mee bezig.”

Brieven wegmoffelen

Armoede is veel meer dan gebrek aan eten of spullen. Charlie geeft een voorbeeld: “Armoede is ook voortdurend vernederd worden. Ouders moeten hun privézaken bij tientallen instanties op tafel leggen en krijgen vaak te maken met wantrouwen. Men denkt: ze hebben het er vast zelf naar gemaakt of ze zijn fraudeurs, zoals bij de toeslagenaffaire. De verhalen zijn schrijnend. En kinderen willen vaak hun ouders ontzien. Ze moffelen brieven van school over geld weg. We horen ook dat ouders twee uur lopen om een buskaartje uit te sparen, omdat hun kinderen anders ’s avonds geen eten hebben.”

Rustige plek voor huiswerk

Ook op andere gebieden dringt armoede door, zoals wonen en onderwijs. Charlie: “Tijdens de lockdowns maakten veel kinderen op de wc hun huiswerk, omdat ze nergens rustig konden zitten. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op een rustige plek. Nu Den Haag Zuidwest zo gaat veranderen, kaarten we dit aan, onder andere bij Staedion. Nieuwbouw is een kans om zo’n plek voor kinderen op te nemen in de bouwplannen.” Om zo veel mogelijk te bereiken, heeft Leergeld een alliantie gesloten met de Haagse woningcorporaties, het Lucas Onderwijs en Xtra. Hiermee willen ze praktische oplossingen bedenken om kinderarmoede breed aan te pakken.

Meer weten?

Stichting Leergeld Den Haag is opgericht in 2001 om kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen gelijke kansen te geven. De stichting krijgt subsidie van de gemeente en ontvangt donaties van bedrijven, winkels, instellingen en particulieren. In geld, maar ook in spullen. Staedion doneerde bijvoorbeeld laptops voor kinderen. Behalve aanvragen voor het Kindpakket kunnen mensen een bijzondere aanvraag doen voor iets waar geen regeling voor is, zoals een bril of een grafische rekenmachine.

Op de website staat precies wat je kunt aanvragen.
Of bel tussen 9:00 en 12:30 uur naar 070-36 01 337.
Langkomen kan ook: Newtonstraat 4V (vlak bij park De Verademing). Maak dan eerst even een afspraak.

Vrijwilligers van Stichting Leergeld voor hun pand