Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van Staedion, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Staedion en alle betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.
 
Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Staedion. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Staedion teksten en afbeeldingen van de website over te nemen.

Doorverwijzingen naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Staedion zijn enkel opgenomen ter informatie van de bezoeker van de sites. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Staedion worden onderhouden wordt afgewezen.