Woningvoorraad vergroten

Thema

Er zijn te weinig woningen, in alle prijssegmenten. Daarom hebben we de ambitie om door nieuwbouw en verdichting, op termijn 5.000 tot 6.000 woningen toe te voegen aan onze voorraad. Ook willen we de bestaande woningvoorraad beter benutten.

Gebouwen met tevreden bewoners

Uitbreiding voorraad 

Bij de uitbreiding van de voorraad richten we ons specifiek op drie gemeenten: Den Haag, Pijnacker-Nootdorp en het Westland. Ook voegen we woningen toe in het middenhuursegment. Dit vergroot de differentiatie en biedt kansen op meer doorstroming en draagt bij aan een ongedeelde en leefbare stad. Daarbij willen we bijdragen aan de wooncarrière van bewoners in de wijk, door verschillende woningtypes aan te bieden, in verschillende prijssegmenten. Onze nieuwe woningen zijn energiezuinig en zonder gasaansluiting.  

Beter benutten 

Naast inzet op nieuwbouw, gaan we de bestaande voorraad beter benutten. Bijvoorbeeld door het stimuleren van doorstroming door persoonlijk contact met potentiële doorstromers, de actieve aanpak van woonfraude en de inzet van nieuwe contractvormen. Hiermee hopen we, daar waar de buurt dat aan kan, nieuwe bewoners kansen te bieden op een woning. 

Lees meer over onze speerpunten in het ondernemingsplan.  

Artikelen binnen dit thema

Nieuwbouw
In uitvoering
Vogelvlucht artist impressie van The Blox

The Blox

Binckhorst
Woningvoorraad vergroten