Privacybeleid

Staedion respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar huurders.

Als verhuurder hebben we allerlei gegevens van onze huurders nodig. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. We gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel en hoe wij deze beschermen.