Wonen en zorg

Thema

Staedion streeft ernaar dat huurders zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De afgelopen jaren heeft Staedion gewerkt aan woonconcepten die het gat opvullen tussen het langer thuis wonen en wonen in een verpleeghuis. Het woonconcept ‘Wonen met een Plus’ is hiervan een voorbeeld.

Tekening twee tevreden huurders voor woongebouw

Wonen met een Plus 

Met het concept ‘Wonen met een Plus’ wordt door Staedion - met betrokken maatschappelijke organisaties en de huurders - een vitale leefgemeenschap gecreëerd voor mensen die hier bewust voor kiezen, of dit nodig hebben voor het behoud van hun zelfstandigheid. Met de mogelijkheid tot ontmoeten, deelname aan activiteiten en ondersteuning door middel van zorg en diensten aan huis, passend bij de individuele behoefte.  

Samenwerking  

Het biedt een toegankelijke woning in een prettige en veilige woonomgeving, dichtbij voorzieningen. Er is een sociale woonomgeving met ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Staedion levert de geschikte huisvesting. In samenwerking met (maatschappelijk) ondernemers en andere lokale organisaties wordt de rest van het concept ingevuld. Loosduinse Hof was het pilotproject voor Wonen met een Plus. Daarnaast gaan we het woonconcept ook toepassen in ons nieuwbouwproject aan de Noordpolderkade. En bij de vernieuwing van complex Houthaghe met zelfstandige woningen.  

Artikelen binnen dit thema