Nieuws

Staatssecretaris Van Ooijen op werkbezoek bij Woonzorgchallenge

Staatssecretaris Van Ooijen op werkbezoek bij Woonzorgchallenge

Afgelopen maandag brachten staatssecretaris Maarten van Ooijen (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra (College van Rijksadviseurs) een werkbezoek aan een woonzorgcomplex van Staedion aan de Beresteinlaan in Den Haag Zuidwest. Het bezoek vond plaats in het kader van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS.

Het complex aan de Beresteinlaan is een pilotlocatie voor de Woonzorgchallenge en laat zien hoe goed een ruimtelijk ontwerp van invloed kan zijn op sociale factoren als eenzaamheid. De Woonzorgchallenge is een initiatief van het College van Rijksadviseurs en de pilotlocatie is aangereikt door Staedion. In een uniek co-creatieproces onder begeleiding van het College van Rijksadviseurs (CRa) zoeken twee ontwerpteams samen met bewoners, Staedion, zorginstelling Middin, gemeente Den Haag en andere betrokkenen in de wijk naar een nieuw woonzorgconcept voor het woonzorgcomplex aan de Beresteinlaan. 

Wonen en zorg

De teams hebben tot juli de tijd om het nieuwe woonzorgconcept uit te werken. Nadat het beste voorstel is geselecteerd, wordt deze getoetst op haalbaarheid. Daarna worden de vervolgopdrachten verstrekt om zowel de fysieke als sociale situatie van het woonzorgcomplex te verbeteren. Na een toelichting op de Woonzorgchallenge aan de staatssecretaris werd het gesprek verbreed naar de grote opgave voor wonen & zorg in Den Haag Zuidwest en de samenwerking tussen het sociale en fysieke domein. 

Samenwerking cruciaal

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “Want een goed gebouw is uiteraard belangrijk, maar wonen gaat over mensen. Dit vraagt ook om nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties, zodat er ondersteuning en zorg geleverd kan worden. Die samenwerking is niet vanzelfsprekend, maar met initiatieven zoals de Woonzorgchallenge en ook onze inzet op wonen en zorg, weten wij deze samenwerking steeds beter te organiseren. Want het is een gezamenlijke opgave: voor de zorginstelling, woningcorporatie, gemeente en andere maatschappelijke partners. Samen bereiken wij meer, zodat we blijven omkijken naar onze bewoners.”

Eenzaamheid

Het bezoek van staatssecretaris Van Ooijen vond plaats in het kader van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS. Het complex aan de Beresteinlaan bestaat uit zelfstandige appartementen voor senioren en een woonlocatie van Middin. In het complex wonen veel alleenstaande senioren, die vaak een beperkt sociaal netwerk hebben. Het complex oogt gesloten en is niet uitnodigend voor niet-bewoners. Deze situatie biedt daarom aanleiding om via de Woonzorgchallenge te kijken naar een nieuw woonzorgconcept, waarin de bewoners met een verstandelijke beperking, senioren en omwonenden elkaar kunnen versterken. Een woonzorgconcept dat de sociale veerkracht bevordert en de toekomstbestendigheid van het complex verbetert. 

Staatssecretaris Van Ooijen: “Vereenzaming is een probleem. Daarom spreekt mij deze Woonzorgchallenge bijzonder aan. Wonen, zorg en welzijn komen in dit project bij elkaar, evenals de samenwerking tussen deze drie domeinen. Dit project draagt bij aan vermindering van eenzaamheid, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen opzetten. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat over drie jaar op deze locatie. Ik hoop veel ontmoetingen tussen bewoners en omwonenden uit de wijk.”