Mijn Staedion
samen
werken

Over Staedion

Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuren wij ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag en omgeving. Voor Staedion is de afnemende veerkracht in de wijken op de korte termijn het belangrijkste aandachtspunt. Onze wijken hebben aandacht nodig, maar zij hebben ook potentie. Wij staan aan de vooravond van de derde generatie stadsvernieuwing. Hierin komt alles samen: de aanpak van woningnood, het behoud van de natuur en het klimaat en het vergroten van veerkracht en leefbaarheid. Staedion omarmt deze wijkvernieuwing. Als grootste corporatie van Den Haag kiezen we ervoor om hierin een verschil te maken. Daarbij zoeken we de samenwerking met bewoners en de partners in de stad nadrukkelijk op.

Missie
Een veilig en betaalbaar thuis is randvoorwaarde voor het geluk en de gezondheid van onze bewoners. Daar zijn al onze inspanningen en werkzaamheden op gericht. Staedion heeft ruimschoots ervaring met het verhuren, beheren en ontwikkelen van woningen. Die ervaring zetten we ook de komende jaren in om onze doelstellingen te verwezenlijken. De missie van Staedion is: passende woningen verhuren, aan mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, in wijken waar het prettig samenleven is. 

Visie
Kijkend naar de toekomst zien we verschillende ontwikkelingen die het behalen van onze missie beïnvloeden. De veerkracht van onze wijken, en daarmee onze bewoners, staat onder druk. Het woningtekort in ons werkgebied is groot. Dit is wat we met name willen aanpakken in de periode tot 2026. Door het vergroten van de veerkracht van wijken, de leefbaarheid en het woningaanbod, werken we continu aan de maatschappelijke opgave van Den Haag en omgeving, samen met bewoners en stakeholders. Daarbij tonen we durf en ambitie.

Blijf via LinkedIn op de hoogte van het laatste corporate nieuws van Staedion.