Onze organisatie

Als sociale woningcorporatie verhuren wij al meer dan 20 jaar goede en betaalbare woningen in Den Haag en omgeving. Van sociale huurwoningen tot aan vrijesector-, studenten- en seniorenwoningen. Maar ook voor een koopwoning, bedrijfsruimte of parkeerplaats kun je bij ons terecht.  

Met ons maatschappelijk hart dragen wij bij aan het geluk en de gezondheid van onze huurders door het bieden van een veilig en betaalbaar thuis. Want wonen gaat over mensen. Wij verhuren 44.000 woningen, winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in de regio Haaglanden. Samen met onze huurders en partners werken wij aan een prettige woonomgeving. Wij gaan voortvarend door met het renoveren en verduurzamen van onze woningen en maken ons sterk voor het bouwen van maar liefst 7.500 nieuwe woningen. Samen thuis, voor nu en later.   

Waar wij voor staan 

Een veilig en betaalbaar thuis is een randvoorwaarde voor het geluk en de gezondheid van onze huurders. Daar zijn al onze inspanningen en werkzaamheden op gericht. We verhuren passende woningen, aan mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, in wijken waar het prettig samenleven is.   

Samen maximaal maatschappelijk presteren 

We verhuren 37.000 woningen en 6.500 andere objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Staedion staat niet alleen in de wijken en buurten. We werken samen met onze huurders en samenwerkingspartners, om onze gezamenlijke doelen te bereiken en een verschil te maken in ons werkgebied.  

Onze missie

Een veilig en betaalbaar thuis is randvoorwaarde voor het geluk en de gezondheid van onze huurders. Daar zijn al onze inspanningen en werkzaamheden op gericht. Staedion heeft ruimschoots ervaring met het verhuren, beheren en ontwikkelen van woningen. Die ervaring zetten we ook de komende jaren in om onze doelstellingen te verwezenlijken. De missie van Staedion is: passende woningen verhuren, aan mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, in wijken waar het prettig samenleven is. 

Onze visie

Kijkend naar de toekomst zien we verschillende ontwikkelingen die het behalen van onze missie beïnvloeden. De veerkracht van onze wijken, en daarmee onze huurders, staat onder druk. Het woningtekort in ons werkgebied is groot. Dit is wat we met name willen aanpakken in de periode tot 2026. Door het vergroten van de veerkracht van wijken, de leefbaarheid en het woningaanbod, werken we continu aan de maatschappelijke opgave van Den Haag en omgeving, samen met bewoners en samenwerkingspartners. Daarbij tonen we durf en ambitie.

Meer weten over wat onze speerpunten voor de komende vier jaar zijn? Lees het ondernemingsplan.