Toezicht en verantwoording

We zijn ons bewust van het feit dat we werken in het publieke domein. Daarom willen we ook laten zien dat integriteit bij ons bovenaan staat. Ons bestuur handelt zo open, integer en transparant mogelijk. Dat gebeurt onder professioneel toezicht van de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en in samenwerking met de Huurdersvereniging Staedion.

Good governance 

Transparant handelen staat bij ons voorop. Good governance houdt onder meer in dat we een professioneel bestuur, een duidelijke gedragscode, een toegankelijkeklokkenluidersregeling en een goed toezicht vanuit de Raad van Commissarissen hebben. Daarnaast onderschrijven we de - in de Aedescode, Governancecode Woningcorporaties en de NEPROM-code - vastgelegde beginselen. 

Jaarverslagen en visitatie 

Met onze jaarverslagen leggen we jaarlijks verantwoording af en eens in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren om ons maatschappelijk functioneren te laten meten.