Jaarverslagen

Staedion legt elk jaar (voor 1 juli) verantwoording af met een jaarverslag/jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

2022

Terugblik 2022

Bestuursverslag 2022

Jaarrekening 2022

Kerncijfers 2022

 

2021

Terugblik 2021

Bestuursverslag en jaarrekening 2021

Kerncijfers 2021

 

2020

Bestuursverslag en jaarrekening 2020

Volkshuisvestingsverslag 2020

Kerncijfers 2020


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Stichting Staedion is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bekijk het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting
 
In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.