Ondernemingsraad

In een constructief overleg met de bestuursvoorzitter vertegenwoordigt de OR de organisatie. Hierbij houdt de OR rekening met zowel de belangen van de organisatie als die van de medewerkers.

De onderwerpen op de agenda worden bepaald door de Wet op de Ondernemingsraad en zijn voornamelijk regelingen die het personeel aan gaan. 
 
De OR heeft drie commissies: Personeelsbeleid (PB), Financiën, Organisatie en Strategie (FOS) en Communicatie.