Huurdersvereniging Staedion

Sinds maart 2012 bestaat de Huurdersvereniging Staedion. De huurdersvereniging ondersteunt bewonerscommissies en contactgroepen, mobiliseert bewoners in wooncomplexen en wijken en behartigt bij Staedion de belangen van de huurders in het overleg met het bestuur. 

Op 12 januari 2023 tekenden Staedion en de Huurdersvereniging Staedion de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is het ‘Reglement participatie van bewonerscommissies Staedion’. Dit reglement werd op 30 september 2021 ondertekend.