Bestuur

Het bestuur van Staedion is in handen van Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter). Het directieteam bestaat uit het bestuur en Boidin (directeur Onderhoud & Vastgoed), Adamo Ritmeester (directeur Financiën, Bedrijfsvoering & ICT) en Marieke Stam (directeur Wonen & Samenleven), Femke Sybrandi (manager Strategie, Communicatie & Innovatie, Marieke Kruidhof (Manager HR & Organisatieontwikkeling) en Marja Edens (bestuurssecretaris | manager Juridische Zaken & Klachtenmanagement).

Werkwijze en verantwoordelijkheden 

Conform de statuten van Stichting Staedion en het bestuurs- en directiestatuutdienen onderwerpen van strategische aard, alle onderwerpen waarover wordt vergaderd binnen de Raad van Commissarissen en belangrijke investerings- en desinvesteringsaanvragen in de directieraad te worden behandeld. De werkwijze en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuurs- en directiestatuut. 

Nevenfuncties  

De nevenfuncties van de bestuursvoorzitter zijn terug te vinden in het jaarverslag 2021.