Leveranciers

Wij selecteren onze leveranciers en partners zorgvuldig. En proberen hierbij zoveel mogelijk de samenwerking op te zoeken met andere woningcorporaties. We gaan op een professionele manier met inkoop en leveranciers om, zodat we zorgen voor een rechtmatige en doelmatige besteding van ons maatschappelijk geld.

Hoe wij samenwerken

We zijn een integere, transparante, klant gestuurde, datagedreven en lerende opdrachtgever. Van onze leveranciers verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan de (maatschappelijke) doelen van Staedion zoals verwoord in het ondernemingsplan van Staedion. Tegenover onze (potentiële) leveranciers willen wij een betrouwbare en zorgvuldige opdrachtgever zijn, die hen eerlijke en gelijke kansen biedt.

In onze inkoopprocessen streven we naar een optimale prijs-/kwaliteitverhouding, tegen aanvaardbare en beheersbare risico’s, die maximale waarde creëren voor onze huurders.

Voorwaarden en rekeningnummer

Wij selecteren onze leveranciers en partners zorgvuldig. In dat kader werken wij met leveranciers die voldoen aan onze criteria. Hiervoor hebben wij een aantal voorwaarden benoemd in onze algemene inkoopvoorwaarden.

Het rekeningnummer van Staedion voor leveranciers is: IBAN NL 10 INGB 0000 550703.

Samenwerken waar dat kan

We zijn onderdeel van het ‘platform opdrachtgeverschap en inkoop Aedes’. Dit betekent dat we voor de inkoop van werken, diensten en leveringen samenwerken met andere woningcorporaties. Dat kan zijn het delen van kennis en ervaringen. Maar we kijken ook actief of we samen met andere woningcorporaties kunnen inkopen. Door deze samenwerking kunnen we ons (maatschappelijk) geld nog beter besteden. Dat is ook belangrijk voor onze huurders. 

Gedragscode

We vinden het belangrijk om netjes en integer met elkaar om te gaan. Hierover lees je meer in onze gedragscode.

Vragen

Neem voor vragen of opmerkingen  contact met ons op.