Persbericht

Vernieuwd verpleeghuis Houthaghe officieel geopend

Het vernieuwde Houthaghe met jeu de boules-baan

Op 8 november 2022 is het vernieuwde verpleeghuis Houthaghe in het Haagse stadsdeel Loosduinen officieel geopend. Het afgelopen jaar is in opdracht van woningcorporatie Staedion en zorgaanbieder Florence gebouwd aan een toekomstbestendige locatie. De renovatie van het pand is een antwoord op de groeiende vraag naar zwaardere en complexere ouderenzorg. Het vernieuwde Houthaghe voldoet aan alle moderne eisen van zorg en wonen.

Warm, modern verpleeghuis

De opening werd ingeleid met toespraken van Ellen Maat, voorzitter van de Raad van Bestuur van Florence, Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Staedion en Davey Wagemakers, directeur bij bouwer Hemubo. Mevrouw Van Bilsen, lid van de locatiecliëntenraad en actief vrijwilligster bij Houthaghe, had vervolgens de eer om de openingshandeling te verrichten door een doek in regenboogkleuren op te lichten en zo het beeld ‘De verbinding’ van kunstenares Joke Bianchi te onthullen. Het regenboogdoek staat symbool voor het certificaat De Roze Loper dat Houthaghe op 31 oktober ontving. De Roze Loper is het landelijke keurmerk voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen die aandacht hebben voor seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers.

Warme, moderne woonzorglocatie

Ellen Maat lichtte in haar speech toe: “Houthaghe heeft echt de transformatie van verzorgingshuis naar verpleeghuis doorgemaakt. We zien dat steeds meer ouderen behoefte hebben aan langdurige, intensieve zorg. Dan worden andere eisen gesteld aan het gebouw en de faciliteiten. Houthaghe is nu geschikt gemaakt om die meer complexe zorg aan de bewoners te geven. En met een prachtig resultaat! Het nieuwe Houthaghe is een warm, modern verpleeghuis waar we passende, kwalitatief goede zorg kunnen bieden en medewerkers op een fijne manier kunnen werken. Daarnaast zijn we blij dat er naast Houthaghe door Staedion 21 beschutte woningen voor ouderen worden gebouwd. Hiermee wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar andere woonvormen voor ouderen. ”

Wonen gaat over mensen

Gijsbert van Herk: “Juist in deze tijd is het belangrijk dat er woonzorgcentra zijn die voldoen aan de groeiende vraag naar complexere ouderenzorg. En moet de nieuwe taak van de wooncorporaties opnieuw uitgevonden worden. Goed voorbeeld doet volgen. Evenals hopelijk die gekke, wettelijke scheiding tussen wonen en zorg. Door deze renovatie voldoet Houthaghe weer aan alle eisen en is het pand toekomstbestendig.

Daarnaast lost het niet het probleem op dat veel ouderen - die geen complexe zorg nodig hebben - steeds langer thuis moeten wonen. Hier zijn geen traditionele verzorgingshuizen meer voor. Dat is ook de reden dat we naast Houthaghe 21 zelfstandige woningen gaan realiseren waar ons Wonen met een Plus-concept wordt toegepast. Hiermee spelen we in op behoefte van bewoners met een lichte zorgvraag om langer thuis te wonen. We zorgen voor een prettige woonruimte in een beschermde omgeving. Met net dat beetje extra om fijn te kunnen wonen. Ook met dit concept trekken we samen op met Florence hoe we de Plus verder kunnen vormgeven. Het zorgen voor een fijne woonomgeving doen we samen. Want we moeten niet vergeten dat wonen uiteindelijk over mensen gaat.”

Prettig thuis

Nicol Dirkse, locatiemanager van Houthaghe, vult trots aan: “Houthaghe is een heel fijne plek om te wonen en te werken. De appartementen van de bewoners zijn mooi, de gezamenlijke huiskamers zijn ruim en hebben een grote keuken en we hebben een heel uitnodigende bistro. Het is elke dag weer een genot om te zien dat bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers daar samenkomen. Eigenlijk zouden we activiteiten vooral op de afdelingen doen, maar dit is zo’n fijne plek dat we nu bijvoorbeeld de bingo of de muziekmiddag ook hier houden. Het leeft echt.”

opening Houthaghe

Ellen Maat, voorzitter Raad van Bestuur Florence, Joyce Zonneveld, gebiedsmanager Anton Constandse en Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion

Openingshandeling Houthaghe

Anke van Bilsen, lid locatiecliëntenraad Houthaghe en Nicol Dirkse, locatiemanager Houthaghe verrichten de openingshandeling.

Uitgelicht

buurt evenement loosduinen

Meer over Loosduinen

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.