Samenwonen, trouwen, scheiden, overlijden

Ga je samenwonen, trouwen of scheiden? Of overlijdt je partner? Hieronder staat wat je moet doen.

Trouwen of geregistreerd partnerschap 

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ga je het huis samen huren. Je partner komt dan ook op het huurcontract te staan. Vul  het formulier Samen huren (medehuurschap) in. Stuur dit formulier naar info@staedion.nl. Stuur in dezelfde e-mail ook: 

 • Het bewijs van huwelijk of geregistreerd partnerschap. 
 • Een kopie van jullie paspoort, identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument. Maak de foto onzichtbaar en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. 

Samenwonen, maar niet getrouwd of geregistreerd partnerschap 

Woon je samen? Maar ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan ga je het huis samen huren. Je partner komt dan ook op het huurcontract te staan. Vul het formulier Samen huren (medehuurschap) in. Stuur dit formulier naar info@staedion.nl. Stuur in dezelfde e-mail ook: 

 • Een kopie van het paspoort, identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument van je partner. Maak alleen de foto onzichtbaar en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. 
 • Een kopie van het uittreksel Basisregistratie Personen waarin staat dat je partner of huisgenoot 2 jaar of langer met jou samenwoont. Dit geldt alleen als je niet in Den Haag woont. 
 • Bankafschriften bijvoorbeeld van een gezamenlijke rekening waarop we kunnen zien dat je samenwoont. En de afgelopen twee jaar samen de kosten van je huishouden betaalt. 
 • Een bewijs van een verzekering die je samen hebt. Als je dit hebt een bewijs waar jullie beide namen op staan 
 • Salarisstroken van je partner van de laatste 3 maanden. Of brieven van de uitkeringsorganisatie waarop de hoogte van de uitkering van je partner staat. Wij willen zeker weten dat je partner / huisgenoot de huur ook alleen kan betalen. 
 • Zorg je voor iemand die lang ziek is (mantelzorg)? Stuur dan een brief van de huisarts waarin dit staat. Of een brief over het persoonsgebonden budget of een klantenkaart van een zorgorganisatie. Een brief over de Wmo, zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg is ook goed.  

Als we alles hebben gekregen, beslissen we of je het huis samen met je partner/ huisgenoot kunt huren. En of je partner/huisgenoot dezelfde rechten en plichten krijgt als jij. 

Je wilt niet meer samenwonen  

Door bijvoorbeeld een scheiding of verbroken relatie.  

Staan jullie beide namen op het huurcontract? En gaat één van de twee verhuizen?  Vul dan het formulier Niet meer samen huren (Afstandsverklaring) in.  Als je dit niet aan ons laat weten dan blijven jullie allebei verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het betalen van de huur. Dit wordt aansprakelijkheid genoemd.  

Stuur dit formulier naar info@staedion.nl. Stuur in dezelfde e-mail ook: 

 • Een kopie van de uitspraak van de rechter. 
 • Een bewijs van inschrijving bij de gemeente. 

Verandert hierdoor ook het bankrekeningnummer? Verander dan het bankrekeningnummer in Mijn Staedion. Of vul een SEPA-formulier in en stuur dit ingevulde formulier naar info@staedion.nl

Er komt iemand bij je wonen 

Je huurt het huis nu voor jezelf en voor je gezin. Er mag iemand bij je komen wonen als het huis daarvoor groot genoeg is. Dit noemen we inwonen. Je mag daarvoor geen geld vragen. Komt er iemand bij je wonen? Dan krijgt die niet dezelfde rechten als jij. Als je gaat verhuizen, kan die niet in het huis blijven wonen. Zorg altijd dat je adresgegevens kloppen in de Basisregistratie Personen (BRP).  

Je mag het huis of een kamer in de woning niet onderverhuren aan een familielid of een bekende voor geld. 

Je partner is overleden 

 • Is je partner die hoofdhuurder was overleden? En ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan mag je in het huis blijven wonen. Dat staat in de wet. Wil je een kopie van de overlijdensakte naar info@staedion.nl sturen? 
 • Is je partner overleden? En huurde je het huis samen (als geregistreerd medehuurder)? Dan mag je in het huis blijven wonen. Wil je een kopie van de overlijdensakte naar info@staedion.nl sturen? 
 • Is je partner overleden? En huurde je het huis niet samen (als geregistreerd medehuurder)? En heb je de laatste 2 jaar ook niet samengewoond? Dan kun je niet in het huis blijven wonen. Je moet de huur dan stoppen op Mijn Staedion. Wil je daar ook een kopie van de overlijdensakte uploaden? 

Uitgelicht

Tekening van twee pratende mensen onder een parasol

Hulp nodig? Neem contact op!

Heb je vragen of heb je hulp nodig. Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.