Nieuws

‘De rechtbank in de wijk, dicht bij onze huurders’.

Vrouw met weegschaal

Sinds het begin van dit jaar is de Rechtbank van Den Haag samen met gemeente Den Haag een pilot gestart genaamd de Wijkenrechtspraak. Als eerste woningcorporatie in Den Haag werkt Staedion hier ook aan mee. In het wijkkantoor van het Haagse Moerwijk vinden de zittingen plaats. Daar behandelt de rechter huurzaken, schoolverzuim en lichte strafzaken. De ervaringen met deze pilot zijn tot op heden positief.

Sociaal incassobeleid

Timon, senior incassomedewerker Staedion: “We doen mee aan deze pilot om te kijken hoe wij samen met de Rechtbank, de gemeente en andere partijen een huurder zo goed mogelijk kunnen helpen. Wij hanteren een sociaal incassobeleid. Hierop sluit Wijkenrechtspraak heel goed aan. Dit betekent dat wij een huurder met betalingsachterstand niet direct overdragen aan de deurwaarder. We gaan juist met behulp van de Wijkenrechtspraak samen met de huurder kijken naar een individuele oplossing.” Bijvoorbeeld tijdens de zitting kan tussen de huurder en Staedion een betalingsregeling worden afgesproken. Of na de zitting wordt met de huurder vervolgafspraken gemaakt met de afdeling Geldzaken van de gemeente Den Haag. 

Laagdrempelig

“Wij richten ons met name op huurders in Den Haag Zuidwest, die een huurachterstand hebben. In het wijkkantoor in Moerwijk is een ruimte volledig ingericht als rechtbank. Daar vinden de zittingen plaats, net als bij de reguliere kantonrechter. Het is een pilot en de opkomst van onze huurders is met ruim 60% respons tot nu toe erg hoog. Een uitnodiging om voor de rechter te verschijnen, ook al is in het wijkkantoor, brengt toch wat meer gewicht in het spel dan een incassobrief van ons. Huurders die op de zitting komen, geven aan dat een bezoek aan het wijkkantoor laagdrempeliger is dan de gang naar de rechtbank in het centrum van Den Haag. Huurders geven ook aan dat zij vaak vanuit schaamte geen contact met Staedion willen over hun huurachterstand, terwijl zij misschien wel willen betalen, maar tijdelijk met financiële problemen kampen,” aldus Timon. In deze pilot neemt Staedion de proceskosten voor haar rekening. 

Positief

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “Wijkenrechtspraak brengt de rechtbank in de wijk, dicht bij onze huurders. Uiteindelijk willen wij de huurder helpen, zodat hij of zij de huurachterstand kan inlopen en kan blijven wonen in de woning. Onze ervaringen zijn tot nu toe positief met Wijkenrechtspraak en wij hopen dat dit ook navolging krijgt bij andere woningcorporaties in Den Haag en andere steden.” Over een halfjaar wordt deze pilot geëvalueerd met de betrokken partijen. “Toen de gemeente mij destijds benaderde voor deze samenwerking hebben we gelijk ja gezegd. Ik vind het een mooi voorbeeld van niet te lang beleid maken, maar gewoon aan de slag gaan en al werkende bijsturen en verfijnen van de aanpak waarbij de huurder centraal staat,” vult Van Herk aan. “Daarnaast draagt Wijkenrechtspraak ook positief bij aan de vele ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in Den Haag Zuidwest.”

Community courts 

Sinds 2019 wordt bij verschillende rechtbanken met Wijkenrechtspraak geëxperimenteerd. Wijkenrechtspraak is gebaseerd op de community courts in de Verenigde Staten. Onlangs heeft Den Haag Centraal een artikel over deze pilot geschreven.

Foto: Tingey Injury Law Firm (Unsplash).

Uitgelicht

moerwijk bij Hart van Moerwijk

Meer over Moerwijk

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.