Persbericht

Friends-woning voor 65+ers

De flat aan de Loevesteinlaan

Om senioren de kans te geven een sociale huurwoning te delen, biedt Staedion nu ook een 65+ friends-woning aan in Den Haag. Dit is niet alleen gezellig, maar de twee friends delen ook samen de huur en woonlasten.

Tanja Riet, projectmanager Verhuur bij Staedion: “Voor onze nieuw opgeleverde woningen in de Binckhorst maakten we al gebruik van friends-contracten. Hiermee hebben we het afgelopen jaar ongeveer 100 friends gehuisvest. Dit waren voornamelijk twintigers met te weinig inschrijftijd om in aanmerking te komen voor een zelfstandige huurwoning. Met het aanbieden van een senioren friends-woning willen we onderzoeken of er ook onder de senioren vraag is naar dit woonconcept.”

Nieuwe vorm van samenwonen

Voorheen was het alleen mogelijk om samen te wonen als je een duurzaam gemeenschappelijke huishouden voert, in veel gevallen een liefdesrelatie. Tanja Riet: “Met een friends-contract voor senioren hoeft dit niet en kunnen nu ook twee senioren met elkaar samenwonen in een sociale huurwoning. Je kan dan denken aan een broer en zus die besluiten te gaan samenwonen, of twee alleenstaande vrienden of vriendinnen die dit graag willen. Zij zijn dan samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur. En met het gezamenlijk inkomen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een woning waar zij als alleenstaande geen kans op maken. Ook voorkomt het samenwonen het gevoel van eenzaamheid. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via Woonnet Haaglanden.”

Beter benutten sociale huurwoningen

Volgens Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion, moeten we naast de inzet op bouwen ook ons bestaand woningbezit beter benutten. “We wonen steeds ruimer en zien dat de gemiddelde woonoppervlakte per persoon en per huishouden al lange periode toeneemt. Daarnaast wonen ook steeds meer senioren alleen in een ruime woning. Dat biedt kansen en letterlijk de ruimte om meer mensen samen te laten wonen. Ik ben erg benieuwd of hier animo voor is en dat dit de komende jaren een van de vormen is om te bouwen aan ‘gemeenschappen’. Zeker gezien de enorme vraag naar woonruimte. Dit stimuleert ook de doorstroming op de woningmarkt. Tevens moeten we kritisch kijken naar het systeem om woonruimte te verdelen, ook hierbij is innovatie vereist.”