Aanbiedingsvoorwaarden vrijesectorwoning

Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij je bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) minimaal gelijk moet zijn aan 3,5 maal de huurprijs. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Belangrijk is dat je zelf aanwezig bent bij de bezichtiging en je kan zich legitimeren met een (origineel) geldig legimitatiebewijs.

Hieronder de voorwaarden waar je aan moet voldoen om voor de woning in aanmerking te komen. Wij vragen je de gevraagde documenten/gegevens mee te nemen naar de afspraak.

De verhuurmakelaar controleert of je gezamenlijke (fiscale)inkomen passend is voor de woning.

Hiervoor moet je aanleveren:    

 • Originele legitimatiebewijzen van alle meeverhuizende personen. (let op; moet getoond worden tijdens de bezichtiging)
 • Huur je een huurwoning dan moet je een verhuurdersverklaring overleggen.
 • Heb je een koopwoning dan moet je de voorlopige verkoopakte/in verkoop name bij een makelaar te kunnen overleggen.

Ben je in loondienst:

Ben je zelfstandig ondernemer:

 • Prognose ondernemersinkomen o.b.v. resultatenrekening lopende jaar (met handtekening, stempel en contactgegevens). In deze verklaring is het fiscale inkomen opgenomen, dit inkomen moet aan de voorwaarden voldoen (bijlage hieronder).
 • Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI) van de Belastingdienst van de afgelopen twee jaar (Deze kan je downloaden via de website van de belastingdienst)
 • Inschrijving Kamer van Koophandel.
 • Eventueel andere inkomstenbronnen.

Aanvullende informatie:

 • Tijdens de bezichtiging van de woning moet je inloggen met je DigiD bij Mijn UWV of de Belastingdienst. Kan je dit niet? Dan bieden wij je de woning niet aan.
 • Een creditcheck behoort tot onze procedure. De kredietwaardigheid wordt nagegaan en ook wordt identiteitsfraude hiermee voorkomen.
 • De woning kan worden aangeboden aan meerdere kandidaten
 • De Algemene voorwaarden huurovereenkomst woonruimte Staedion 2016 zijn van toepassing op onze huurovereenkomsten.
 • Bij twijfel of je aan onze voorwaarden voldoet (dit wordt per individuele situatie bekeken) kunnen er eventuele aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • Voor het uitnodigen van onze kandidaten maken wij gebruik van Corpowonen. De geselecteerde kandidaten worden per mail (door Corpowonen) uitgenodigd voor een bezichtiging. Helaas kunnen wij niet alle geïnteresseerde kandidaten uitnodigen.
 • Het sluiten van een huurovereenkomst bij een vrijesectorhuurwoning is contractvrij. Door deze contractvrijheid kan Staedion de woning toewijzen aan de meest geschikte kandidaat. 
 • Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Staedion behoudt zich het recht voor om potentiële kandidaten voor een specifieke woning te weigeren, zonder opgave van redenen.

Uitgelicht

Tekening van twee pratende mensen onder een parasol

Hulp nodig? Neem contact op!

Heb je vragen of heb je hulp nodig. Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.