Over Staedion

Megaplan Den Haag Zuidwest duldt geen uitstel

Gijsbert van Herk wandelt door de wijk

‘Samen maximaal maatschappelijk presteren’ is het motto van Staedion. Onze bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk voelt elke dag de urgentie om zich - samen met zijn medewerkers en partners in de stad - in te zetten voor mensen die het niet voor de wind gaat. Hóe en wat kan er anders? Daarover schrijft Gijsbert van Herk elke maand een blog. Dit keer blog #10.

Megaplan Den Haag Zuidwest duldt geen uitstel

We hoeven niemand ervan te overtuigen dat we zo snel mogelijk meer woningen moeten bouwen. Daar werken we elke dag keihard aan. Het tekort – met circa 180.000 woningzoekenden op de wachtlijst – is in de regio Haaglanden enorm. Den Haag Zuidwest (*1) is landelijk aangeduid als Nationaal programma. We hebben dan ook verantwoordelijkheid genomen: samen met onze partners de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans hebben we ambitieuze plannen om de komende 20 jaar zeker 1.700 woningen te vervangen en 5.500 nieuwe woningen, met veel meer diversiteit, te bouwen. Dit is een belangrijk deel van een totaal van ongeveer 10.000 woningen die in de toekomst verrijzen in Den Haag Zuidwest met nu 70.000 inwoners (ooit woonden er 90.000 mensen). Het is alle ‘hens aan dek’, vooral voor mensen die met smart op een (andere) woning wachten. Bij velen raakt het geduld op, en terecht. 

Dreven, Gaarden en Zichten

We maken vaart. Na jaren zorgvuldige voorbereiding sloeg in september vorig jaar minister Hugo de Jonge de eerste paal in de grond van het eerste project Steenzicht van de mega-operatie in het gebied Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest. Voor de sloop stonden er 48 eengezinswoningen aan het Steenzicht. Op deze locatie verrijzen twee woongebouwen met 220 woningen, waarvan 117 sociale huurwoningen. Tel uit uw winst. Dit is slechts het begin. 

Vertraging

Tot grote ontsteltenis van de politiek én van mij als bestuursvoorzitter van Staedion dreigt een enorme vertraging van de bouwplannen. De Raad van State vernietigde recent het bestemmingplan Steenzicht en Ruimzicht naar aanleiding van enkele bezwaarmakers. Die uitspraak kan gevolgen hebben voor Steenzicht en ook voor de overige plannen in Dreven, Gaarden en Zichten. Alle plannen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, om stap voor stap de mega-operatie uit te voeren. Zo zijn de twee woongebouwen, die nu in Steenzicht worden gebouwd, bedoeld voor bewoners uit andere delen van Den Haag Zuidwest waar woningen worden gesloopt. Vertraging bij het ene project zorgt voor vertraging van de plannen van andere projecten.   

Juridisch steekspel

We dreigen te verzanden in een juridisch steekspel waarvan ik mij afvraag of dat niet alleen verliezers oplevert. Waar een klein land groot in kan zijn, ook nog eens in de stad van vrede en recht. Uiteraard respecteren we de uitspraak van de rechter, werken we nu hard aan een passende vervanging voor het bestemmingsplan (met een betere omschrijving), die de toets van de rechter kan doorstaan. We hebben als woningcorporatie Staedion samen met projectontwikkelaar Heijmans hiervoor een aanvulling op de omgevingsvergunning aangevraagd (ter vervanging van het bestemmingsplan). Hopelijk kunnen we voorlopig blijven bouwen. 

Huurders van Staedion

Maar hier bleef het niet bij. De bezwaarmakers stappen opnieuw naar de rechter zo lijkt het, want de voorlopige voorzieningenrechter kan een streep door onze rekening zetten. Het is niet te hopen dat dat gebeurt. Wie zijn deze mensen die bezwaar maken? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Wat zijn hun overwegingen om de juridische strijd aan te gaan tegen de bouwplannen die onze stad zo keihard nodig heeft? Ik weet inmiddels dat ze niet zelf wonen in dit specifieke gebied van Dreven, Gaarden en Zichten met circa 25.000 inwoners. Zij zijn ook geen huurders van Staedion en ook geen woningzoekenden.

Liever vandaag, dan morgen

Voor heel veel zaken is geen advocaat nodig. Uiteraard staat het iedereen in ons land vrij om naar de rechter te stappen, laat daar geen misverstand over bestaan. Wat mij wel steekt is dat de bewoners in het gebied zelf én de vele duizenden woningzoekenden op de wachtlijst niet worden gehoord. We hebben inmiddels wel honderden bewoners in het gebied Dreven, Gaarden en Zichten gesproken, letterlijk huis aan huis aan de keukentafel (2*). Zij dulden geen uitstel van het meerjarige plan voor Den Haag Zuidwest. Wel willen ze hulp bij ‘hoe dan’ en dat proberen we maximaal te faciliteren. Zij willen juist dat we zo snel mogelijk bouwen. Liever vandaag, dan morgen. 

Samen luisteren naar elkaar 

De gemeente gaat over de vaststelling van de bestemmingplannen en de omgevingsvergunning – als Staedion zijn we daarin geen partij – maar we zijn als partner wél onmisbaar om die woningen te bouwen. Zelf heb ik nog nooit met de bezwaarmakers gesproken, ik lees hun verhalen te pas en te onpas in documenten van de rechtbank en in de media. Willen zij niet – net als Staedion, de politiek en de minister – juist opkomen voor alle mensen die graag fijn en prettig willen wonen in onze stad Den Haag? Ik nodig alle betrokkenen uit om samen te luisteren naar elkaar, zonder dat een rechtsgang nodig is die de voortgang frustreert. Daar zijn onze bewoners niet bij gebaat. 

Samen verder komen

In mijn maandelijkse blog sta ik stil bij hoe we zaken beter kunnen aanpakken, samen in goed overleg, voor de mensen in onze stad. De praktijk van ons werk is vaak complex en weerbarstig, mensen en organisaties hebben ieder hun eigen belangen, maar we moeten nooit stoppen om goed naar elkaar te luisteren. Om samen verder te komen. In het belang van onze stad en onze inwoners. Ik weet zeker dat iedereen het erover eens is: de extra woningen in Den Haag Zuidwest hebben we keihard nodig. Dat plan duldt geen uitstel. 

(*1) Meer weten over Den Haag Zuidwest en de mooie dingen die daar gebeuren? Zie:  https://zuidwestopznbest.denhaag.nl/

(*2) De rechter, die het bestemmingsplan vernietigde, gaf wel aan dat de participatie van de bewoners van Dreven, Gaarden en Zichten goed was opgezet.