Over Staedion

Nieuwe afdeling Wijkbeheer en Wijkontwikkeling & Innovatie

Wonen in een prettige wijk! Dat is waar we als Staedion voor staan. En dat gaat in veel wijken goed. Tegelijkertijd zien we ook wijken waar bewoners hun woonomgeving minder prettig ervaren. Staedion wil in deze wijken flink gaan investeren om zo het prettig wonen te verbeteren. Dit betekent aanwezig zijn in de wijken waar we het hardst nodig zijn en waar het goed gaat, willen we dit zo houden. Dit vertellen wij in onze leefbaarheidsstrategie.

Klaar voor de toekomst

Met deze uitgangspunten hebben wij gekeken hoe wij dit de komende jaren het beste kunnen aanpakken. Dit heeft geleid tot een andere gebiedsindeling, organisatie-inrichting en wijkteams. Op deze manier zijn wij klaar voor de toekomst om zo het prettig wonen in de wijken te verbeteren en versterken.

Vanaf 1 juni nieuwe afdeling Wijkbeheer en afdeling Wijkontwikkeling & Innovatie

Vanaf 1 juni werken wij in twee nieuwe afdelingen: afdeling Wijkbeheer en afdeling Wijkontwikkeling & Innovatie. Afdeling Wijkbeheer houdt zich vooral bezig met het beheer van de wijken in de breedste zin van het woord. En afdeling Wijkontwikkeling & Innovatie gaat over de ontwikkeling van de wijken op de langere termijn. En het bedenken van innovatieve manieren om te bouwen aan prettige wijken. Naast de nieuwe afdelingen veranderen sommige functienamen en hebben wij 10 nieuwe wijkteams. Ook krijgt elk gebied een eigen gebiedsregisseur en elke functiegroep een teamleider die stuurt op processen en personele zaken. Op deze manier hopen wij onze wijken en huurders nog beter te kunnen bedienen. Om zo te bouwen aan wijken waar het prettig wonen is.

Overgang

Wij verwachten dat de overgang vanaf 1 juni soepel verloopt. Zoals altijd zijn wij aanwezig in onze wijken. Maar misschien nu wel met andere gezichten/contactpersonen. Ook kan je ons bereiken op de bekende manieren. Zoals via het contactformulier, telefoon of spreekuren in de wijk. Of - als je ons ziet lopen - spreek ons aan. Wij zijn altijd te herkennen aan onze Staedion-kleding.

Nieuwe functies

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe functienamen en functies.

Functie oud Functie nieuw Focus per functie
bewonersconsulent consulent Leefbaarheid & Participatie Projectmatige en wijkgerichte aanpak op leefbaarheid en participatie
sociaal complexbeheerder consulent Sociaal Beheer Woonoverlast en (multi)problematiek in de wijk
complexbeheerder wijkbeheerder Eerste aanspeekpunt in wijk en verantwoordelijk voor lichte overlast en schoon/heel/veilig
nvt gebiedsregisseur Verantwoordelijk voor het concreet maken van de leefbaarheidsstrategie
nvt teamleider Leefbaarheid & Participatie
teamleider Sociaal Beheer
teamleider Wijkbeheerders
teamleider Huismeester & Serviceflats
Aansturing functiegroepen

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe gebiedsindeling en wijkteams.

Gebied ‘Zuid’
Wijkteam 1: Loosduinen
Wijkteam 2: Bouwlust, Vrederust, Dreven, Gaarden en Zichten
Wijkteam 3: Hart van Escamp
Wijkteam 4: Moerwijk

Gebied ‘Midden’
Wijkteam 5: Centrum & Scheveningen
Wijkteam 6: Transvaal & Segbroek
Wijkteam 7: Schildersbuurt & Stationsbuurt

Gebied ‘Oost’
Wijkteam 8: Haagse Hout
Wijkteam 9: Laak
Wijkteam 10: Ypenburg & Nootdorp

Gebiedsindeling wijkteams