Persbericht

Actieplan Knoop Moerwijk: veel kansen voor bewoners!

Actieplan voor Haagse Knoop Moerwijk

Tijdens de vastgoedbeurs Provada 2024 presenteerden woningcorporatie Staedion, ontwikkelende aannemer Stebru en gebiedsontwikkelaar NU Projectontwikkeling/VanWonen het actieplan ‘Viersprong Moerwijk’ aan de gemeente Den Haag. Wethouders Van Asten en Balster namen het plan in ontvangst. Dit actieplan biedt veel kansen voor de vier wijken rondom Knooppunt Moerwijk en hun bewoners.

Samen met verschillende publieke en private partijen op het gebied van wonen, werken, zorg, vervoer, onderwijs en cultuur ontwikkelden Staedion, Stebru en NU Projectontwikkeling een actieplan. Hun integrale visie op wonen, werken en leren laat zien dat veel onbenutte kansen verzilverd kunnen worden: van Knooppunt Moerwijk naar Viersprong Moerwijk. Met dit plan kan het gebied een geweldige kwaliteitssprong maken, wat nieuw perspectief biedt voor de bewoners van Moerwijk, Spoorwijk, Laakkwartier en Laakhavens. 

Stadsentree van Den Haag Zuidwest 

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “Wij namen al een tijd geleden het initiatief om met veel verschillende partijen na te denken over de mogelijkheden in dit gebied. Het huidige Knooppunt Moerwijk is een kansrijk gebied om met versterking van kwaliteit en voorzieningen er iets moois van te maken, zoals het bouwen van een groot aantal betaalbare en verschillende woningen. Hiermee kan het gebied een prachtige stadsentree van Den Haag Zuidwest worden.” Michel Zaadhof, algemeen directeur NU Projectontwikkeling, vult aan: “Het gebied biedt kansen voor meer lokale werkgelegenheid en meer voorzieningen, zoals voor zorg, onderwijs en cultuur. Maar ook voor uitbreiding van groen en water. En natuurlijk om het verkeersknooppunt Moerwijk te ontvlechten met betere openbaar vervoer, zodat de uitstekende ligging bij station Moerwijk optimaal wordt benut.”

Bewoners betrekken

“Als het aan ons ligt worden de stadsdelen straks ruimtelijk en maatschappelijk met elkaar verbonden met behoud van het goede dat er al is. Nu is het verkeersknooppunt nog een barrière tussen vier stadsdelen. Naast woningen, bedrijven, scholen en andere voorzieningen behoort een nieuw stadspark ook tot de kansen. Uiteraard betrekken we de bewoners bij de uitwerking van het actieplan,” aldus Robert Steenbrugge, algemeen directeur Stebru.

Positieve reacties van wethouders

Martijn Balster, wethouder gemeente Den Haag (Volkshuisvesting, Den Haag Zuidwest): “De stad maken we samen: samen met de bewoners, samen met de gemeente en samen met partijen als Staedion, Stebru en NU Projectontwikkeling. Doordachte visies voor de toekomst, zoals dit actieplan voor Moerwijk, zijn dan ook zeer welkom. Hiermee wordt een zaadje geplant dat nog verder moet ontkiemen en de volle inzet vraagt van alle betrokkenen. Ik ben ervan overtuigd dat we hier later samen de vruchten van kunnen plukken, de mensen in Moerwijk voorop.” 
Robert van Asten, wethouder gemeente Den Haag (Stedelijke ontwikkeling): "We zien ook als gemeente veel potentie in Knooppunt Moerwijk. Als onderdeel van de ‘Oude Lijn’ is het een belangrijke schakel voor de omliggende buurten en voor onze stad. Het is mooi om te zien dat zo veel partijen aan de slag zijn gegaan met plannen maken voor dit stukje Den Haag. We gaan dan ook met veel interesse naar dit plan kijken."

Veel betrokken partijen

Het actieplan ‘Viersprong Moerwijk’ is tot stand gekomen met medewerking van: HTM, NS, ProRail, Politie, ROC Mondriaan, Lucas onderwijs, Saffier, Florence, Haga Ziekenhuis, aannemersbedrijf D.C. v.d. Boogaard, ECHO Urban Design, Urban Sync en Depart. Het plan wordt ook gesteund door de Economic Board The Hague. 

 

Groepsfoto: Vlnr Michel Zaadhof, Robert Steenbrugge, Robert van Asten, Martijn Balster en Gijsbert van Herk. Foto: Eelco Jan Velema.
 

Uitgelicht

moerwijk bij Hart van Moerwijk

Meer over Moerwijk

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.