Persbericht

Bestuurder Jan-Peter Duijvestijn vertrekt bij Staedion

Foto

Na constructief overleg hebben de Raad van Commissarissen van Staedion en bestuurder Jan-Peter Duijvestijn besloten om afscheid van elkaar te nemen. Jan-Peter is sinds 2011 in dienst bij Staedion en geeft aan, toe te zijn aan een volgende stap in zijn carrière. De Raad van Commissarissen gaat een interim bestuurder aanstellen aan wie Jan-Peter de komende periode zijn werkzaamheden zal overdragen. Dat geeft de Raad van Commissarissen de mogelijkheid om - na overleg met alle betrokkenen en in lijn met een vast te stellen visie op de bestuursstructuur - een profiel voor een nieuwe bestuurder op te stellen waarna de werving kan starten.

Jan-Peter Duijvestijn: "Na een periode van negen jaar Staedion voelt dit voor mij als het goede moment voor een nieuwe stap in mijn loopbaan. Ik kies er voor om de tijd te nemen om na te denken over wat die volgende stap zou kunnen zijn. Ik kan terugkijken op een mooie tijd bij Staedion, waarin veel is bereikt: een stabiele financiële basis, een wendbare en zichtbare organisatie die haar volkshuisvestelijke opgave op een goede manier inhoud geeft. Ik ben trots op Staedion en haar medewerkers. De komende periode zal ik mijn werkzaamheden afronden en overdragen, maar nu al wil ik alle medewerkers danken voor hun inzet, betrokkenheid, inspiratie en support. Ik zal Staedion in de toekomst met veel belangstelling blijven volgen."

Voorzitter Leonard Kok van de Raad van Commissarissen: "We zijn Jan-Peter veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet voor Staedion. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het weer financieel gezond maken, de ICT transformatie en digitalisering. We gaan op een passende manier afscheid van hem nemen, maar vanwege de coronasituatie is nog niet duidelijk hoe dat er uit komt te zien."