Persbericht

De buurten Dreven, Zichten & Gaarden opnieuw voorloper in stedelijke vernieuwing

Foto

De uitgangspunten voor de renovatie en nieuwbouw in de buurten Dreven, Gaarden En Zichten in de wijk Bouwlust/Vrederust in Den Haag Zuidwest zijn vastgesteld.

  • De toekomst van de bewoners staat centraal; dit geldt zowel voor de blijvers  de stijgers als voor de nieuwkomers.
  • Zowel in aanloop naar het vaststellen van de uitgangspunten als bij de komende planvorming is er steeds de uitnodiging aan de inwoners om mee te praten en te -denken. Participatie is een van de bouwstenen van de ontwikkeling van deze buurten in hun nieuwe vorm.
  • Renovatie en verduurzaming waar dat rendabel kan en sloop waar dat niet kan. De extra nieuwbouw zorgt voor een uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, maar ook van een divers aanbod van betaalbare huur en -koopwoningen.
  • Voor alle inwoners geldt een terugkeergarantie naar een betaalbare, passende woning in de buurt. Verhuizen gebeurt zoveel mogelijk meteen naar de volgende definitieve woning en als dit niet kan is er individuele ondersteuning bij het vinden van een woning voor de overbruggingsperiode.
  • Niet alleen in de toekomst maar ook tijdens de bouw en verbouw wordt de leefbaarheid in de wijk steeds bewaakt. Daarbij wordt voor huizen die uiteindelijk gesloopt zullen worden de komende jaren gewoon een onderhoudsplan uitgevoerd tot het zover is.  
  • Er komen uiteindelijk 3.500 woningen bij maar de verhouding tussen bebouwing en groen blijft gelijk. Omdat de buitenruimte wel intensiever gebruikt gaat worden wordt deze wel van een hogere kwaliteit. Parkeren zal grotendeels ondergronds plaatsvinden waardoor de auto in het straatbeeld veel minder dominant zal zijn.
  • Het gaat niet alleen om renovatie en sloop + nieuwbouw maar om een integrale vernieuwing en verbetering van de buurten. De voorzieningen, zoals onderwijs, zorg  welzijn, sport en bereikbaarheid, zullen worden uitgebreid in lijn met de toename van het aantal gebruikers en volgens de Haagse referentienormen. 
  • Tijdelijke leegstand wordt benut als kans om ruimte te bieden aan nieuwe tijdelijke bewoners en gebruikers die waarde toevoegen aan de wijk. Dit kan bijv. gaan om werkgelegenheid, cultureel aanbod of buurtinitiatieven.

De buurten Dreven, Gaarden en Zichten zijn een uniek deel van Den Haag. Alles is rond dezelfde tijd (jaren 50 en 60) gebouwd, wat een homogeen straatbeeld geeft, en veel van de bewoners hebben een lange historie in de wijk. Dat betekent ook veel samenhang en aandacht voor elkaar. Dat is waardevol en willen we ook in de toekomst behouden en mogelijk maken voor nieuwe bewoners. Maar een onvermijdelijk kenmerk van deze buurten is ook dat vrijwel alle woningen nu tegelijk aan zeer groot onderhoud toe zijn en dat dit in een aantal gevallen zelfs geen oplossing meer biedt. Bewoners klagen al jaren terecht over tocht en schimmel en in de meeste hoogbouw ontbreekt een lift. Deze huizen zijn eigenlijk op, dat moeten we onder ogen zien. zegt wethouder Wonen, Wijken  Welzijn Martijn Balster. Het is goed om te zien dat woningcorporatie Staedion, die voor het overgrote deel eigenaar is van de huidige bebouwing, samen met bouwbedrijf Heijmans die de nieuwbouw gaat verzorgen, ook doordrongen is van het belang om de inwoners van de Dreven, Gaarden en Zichten steeds goed te betrekken bij de veranderingen. Er wordt met iedereen individueel gesproken en waar nodig wordt hulp geboden met regel- en papierwerk.

"Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en aan vrije sector huur- en koopwoningen voor mensen met een middeninkomen in Den Haag," vertelt Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van Staedion. "Doordat we meer gaan terug bouwen, voorzien we in een behoefte aan betaalbare woningen. Al onze bewoners kunnen passend terugkeren in een betaalbare woning in de buurten. De woningen zullen voor de bewoners tot de sloop op een goede en verantwoorde manier worden onderhouden. De plannen hebben impact op onze bewoners en daarom is er persoonlijke en individuele begeleiding door de medewerkers van Staedion. Ook stemmen we met de bewoners af via bewonerscommissies of met een klankbordgroep. Bewoners die vragen hebben kunnen bij ons terecht. Op de spreekuren in de wijk en bij onze medewerkers, die actief de wijk in gaan. We vinden het belangrijk om onze bewoners goed te betrekken bij de ontwikkelingen en er voor hen te zijn."

Wethouder Martijn Balster begrijpt dat het voor sommige bewoners een zware ingreep in hun leven is waarvan het moeilijk is de voordelen op langere termijn meteen te zien aan het begin van de plannen en werkzaamheden. We kunnen in de Dreven, Gaarden en Zichten alleen woningen bijbouwen als we hier ruimte voor maken door de wijk anders in te delen, met grotere bouwblokken en door meer met hoogte te variëren. Met deze nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten doen we dat. Dit betekent wel dat er in de plannen maar beperkt ruimte is voor eengezinswoningen met een tuin. Maar tegelijk komen er ook andere nieuwe soorten gezinswoningen dan er nu staan, zoals één- of tweelaagse appartementen met voldoende slaapkamers, met een eigen buitenruimte en een kindvriendelijke binnentuin die gedeeld wordt met de buren. Verder komen in de nieuwbouw levensloopbestendige of seniorenwoningen, zodat ook ouderen in hun wijk kunnen blijven.
 

Uitgelicht

Bouwlust en Vrederust muurschildering

Meer over Bouwlust en Vrederust

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.