Persbericht

Een huisuitzetting is nooit zomaar

Foto

Op social media wordt regelmatig aandacht gevraagd voor iemand die uit zijn huis gezet wordt. Een huisuitzetting is altijd een persoonlijk drama voor de betrokkenen. Dergelijke beslissingen worden niet lichtzinnig genomen. Mensen worden nooit zomaar uit huis gezet. Staedion probeert altijd samen met de bewoner tot een oplossing te komen.

Altijd maatwerk voor betalingsproblemen

Bij betalingsproblemen hanteren wij het principe van sociaal verantwoord incasseren. Dit betekent dat de focus ligt op het duurzaam oplossen van betalingsachterstanden bij onze bewoners. Het doel is om het probleem op te lossen en niet om het probleem voor onze bewoners groter te maken. Wij kijken naar het probleem en de situatie van de bewoner en bieden een maatwerkoplossing. Bij betalingsproblemen zien wij vaak dat er andere problemen zijn die ook meespelen. Daarom werken wij ook altijd nauw samen met de gemeente en onze zorgpartners om tot een oplossing te komen. Door deze insteek is gebleken dat meer dan 95% van de huisuitzettingen wordt voorkomen.

Woonfraude en overlast

Bij een enkele keer dat iemand uiteindelijk wel uit zijn/haar huis wordt gezet, betekent dit vaak dat de bewoner niet tot een oplossing wil komen of niet wil meewerken. Of dat er naast betalingsproblemen andere zaken aan de hand zijn. Dat kan woonfraude zijn, waarbij bewoners zich niet houden aan de huurvoorwaarden. Zon situatie kan overlast voor andere bewoners tot gevolg hebben. Of het kan betekenen dat iemand een sociale huurwoning bezet houdt zonder daar recht op te hebben. In die gevallen gaan we ook wel eens over tot ontruiming van de woning. Maar ook daar hanteert Staedion waar mogelijk de menselijke maat en proberen we samen tot een oplossing te komen.

Zaak heer Verbeek

Met betrekking tot de zaak van de heer Verbeek. Ook hier zijn we zeker niet over 1 nacht ijs gegaan. Er speelt diverse problematiek. Niet alleen op het financiële vlak maar ook op het vlak van gezondheid. We maken ons zorgen om de heer Verbeek en daarom hebben we nauw samengewerkt met de gemeente, onze zorgpartners en de deurwaarder om uitzetting te voorkomen en te komen tot een oplossing. We hebben hem op verschillende momenten in het proces andere sociale huurwoningen aangeboden die waren geselecteerd op basis van zijn wensen. De heer Verbeek heeft er zelf voor gekozen om deze niet te accepteren. Zelfs tijdens het executiegeschil heeft ook de kantonrechter nog aangedrongen dat de heer Verbeek ons aanbod accepteert. Hier is de heer Verbeek niet toe bereid. Gedurende het proces heeft de rechter ons meerdere malen gelijk gegeven. En heer Verbeek geadviseerd om in te gaan op de geboden oplossingen. Helaas zijn alle handreikingen en het aangeboden maatwerk stelselmatig afgeslagen door de heer Verbeek. Dat het niet gelukt is samen tot een oplossing te komen, betreurt ons zeer.