Persbericht

Eerste fase Dreven, Gaarden, Zichten Den Haag Zuidwest van start

Foto

De gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en Heijmans hebben de handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de buurten Dreven, Gaarden, Zichten in Den Haag Zuidwest. Met dit licht op groen, gaat fase 1 van één van de grootste transformaties van Nederland van start en telt de wijk straks ruim de helft meer betaalbare sociale woningen dan nu.

Tot 2040

De ambities voor Dreven, Gaarden, Zichten zijn daarbij hoog. Een verdichting van het woonprogramma  van 2000 naar circa 5500 woningen  moet gelijk opgaan met het vervangen van verouderde sociale huurwoningen, het versterken van de leefbaarheid, de wijkeconomie, sociale cohesie, gezondheid van de bewoners en het vormgeven van de mobiliteits- en energietransitie. Naar verwachting duurt het tot 2040 voordat het complete gebied getransformeerd is.

Meer huurwoningen

Omdat een flink deel van de sociale huurwoningen van Staedion verouderd en in slechte staat is, worden deze gesloopt en nieuw gebouwd. De rest van de woningen wordt gerenoveerd. Er komen meer sociale huurwoningen terug dan er gesloopt worden: bovenop de 2000 te verbeteren sociale huurwoningen, is 30 procent van de 3500 toe te voegen woningen sociaal. Omdat er een groot tekort is aan betaalbare huur- en koopwoningen voor mensen met een laag- en middeninkomen, wordt ook een substantieel deel middeldure huur en betaalbare koopwoningen extra bijgebouwd.

Twee projecten in ontwikkeling: Ruimzicht en Steenzicht

Als onderdeel van fase 1 zijn twee deelprojecten al in ontwikkeling: Steenzicht en Ruimzicht. Ruimzicht is een renovatieproject van huurappartementen, met creatieve bedrijvigheid in de plint om de leefbaarheid al tijdens de gebiedsontwikkeling te vergroten. Steenzicht is een project van 224 sociale en middeldure huurwoningen. De bouw van deze projecten begint in 2023. Voor bewoners geldt een betaalbare en passende terugkeergarantie en sociale structuren worden zoveel mogelijk in stand gehouden.

Kansen voor iedereen

De ondertekening werd woensdag gedaan door wethouder Martijn Balster namens de gemeente Den Haag, bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Staedion en directeur Esther Fleers van Heijmans Vastgoed. De drie partijen werken samen om de buurten Dreven, Gaarden en Zichten te verbeteren zodat het weer echte Haagse wijken worden: leefbaar en met goede woningen en kansen voor iedereen. Wethouder Balster: "Bewoners verdienen een beter huis. Vocht, schimmel en hoge energierekeningen moeten plaatsmaken voor huizen waarin je oud wilt worden. Betaalbaar terugkomen, is het fundament onder deze ontwikkeling."
 
Martijn Balster: "Ik ben blij dat we met Staedion en Heijmans twee partners hebben gevonden die zich committeren aan een langdurige investering in Zuidwest. Hiermee kunnen we een fatsoenlijk en gezond thuis bieden aan de huidige bewoners, doorstromers en nieuwkomers. Want met die extra betaalbare woningen komen we ook tegemoet aan het belang van al die andere woningzoekenden in onze stad. Zij snakken naar een betaalbare woning in onze gewilde stad. Dat wil ik nog maar eens benadrukken."
 
"Een fijne woonwijk bestaat niet alleen uit woningen. Daarom maken we ook de openbare ruimte klaar voor de toekomst. Bewoners van de nieuwbouw parkeren straks onder het wooncomplex. Hierdoor kunnen we het huidige straatbeeld - met voornamelijk geparkeerde autos - anders inrichten, en een groenere uitstraling geven. Zo kunnen we ondanks dat we veel woningen bijbouwen de hoeveelheid groen in de wijken gelijk houden. De inzet is een aantrekkelijke openbare ruimte met meer ruimte voor groen, de voetganger en de fietser. Samen met de verbetering van de kwaliteit van het groen, extra voorzieningen en meer werkgelegenheid creëren we zo voor bewoners aantrekkelijke plekken om te verblijven, elkaar te ontmoeten en om zich te ontwikkelen."

Sociale structuren

Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Staedion: "Met deze plannen dragen we bij aan de maatschappelijke opgave van de stad en aan het verbeteren van de leefbaarheid in deze buurten. Dit past bij de ontwikkeling dat corporaties hier weer meer verantwoordelijkheid op moeten nemen de komende jaren. Onze ambitie om meer betaalbare woningen en fijne buurten realiseren in Den Haag Zuidwest sluit hierop aan. Goede voorzieningen zijn daarbij belangrijk voor huidige en toekomstige bewoners. Zo zetten wij ons onder meer in voor een buurthuis voor jongeren."

Integrale aanpak

Directeur Esther Fleers van Heijmans Vastgoed: "We staan voor een enorme opgave waarbij een integrale gezamenlijke aanpak essentieel is. Daarbij moeten we continue op zoek naar de verbinding. Met daarbij in belangrijke mate aandacht voor (maatschappelijke) voorzieningen die kans bieden op werk en onderwijs. Maar ook moet de diversiteit in woningaanbod er straks voor zorgen dat verschillende doelgroepen een thuis kunnen vinden en dat mensen een wooncarrière kunnen maken. En dat alles in een duurzame en bovenal gezonde leefomgeving."
 
Programma fase 1 van de gebiedsontwikkeling in cijfers:

  • Er worden circa 1.800 woningen gesloopt en vervangen en ongeveer 290 woningen gerenoveerd.
  • Circa 3.500 woningen worden extra toegevoegd.
  • Van de toegevoegde woningen is 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 26% betaalbare koop (onder NHG grens).
  • Het overige deel wordt ontwikkeld in verschillende categorieën in de vrije sector.
  • Toevoeging van 5.750 m2 aan maatschappelijke voorzieningen en onroerend goed voor bedrijvigheid.
  • Tot aan 2040 komen er in totaal 5.500 woningen terug, waarvan ongeveer 3.000 sociale huurwoningen (fase 1 en 2).