Persbericht

Eerste projecten gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden, Zichten van start

Foto

De bewoners van de Zichten in Den Haag Zuidwest hebben tijdens een informatieavond op 19 mei de ontwerpen gezien van de eerste wooncomplexen Ruimzicht en Steenzicht. Dit is de volgende stap in de gebiedsontwikkeling van de Dreven, Gaarden, Zichten in Den Haag Zuidwest. Gemeente Den Haag, Woningcorporatie Staedion en Heijmans Vastgoed gaven een toelichting op de type woningen, plattegronden, binnentuinen en de gevels. Bewoners konden reageren op het schetsontwerp van de openbare ruimte en meedoen met workshops over voorzieningen op de begane grond van Ruimzicht.

Bestuursvoorzitter Staedion Gijsbert van Herk: "In meerdere grote steden vindt herstructurering plaats, maar de gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden, Zichten is bijzonder omdat het de eerste is die op deze schaal ervoor zorgt dat er meer sociale woningen terugkomen dan er nu staan. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van de huidige bewoners om terug te keren in de wijk. Aan de bewoners is deze belofte gedaan; zij kunnen allemaal doorverhuizen naar een nieuwe sociale huur- of vrije sectorwoning in een van de drie buurten. Op die manier blijven de sociale structuren zo veel mogelijk in de wijk behouden, iets wat voor bewoners een belangrijk aspect is. Volkshuisvesting gaat echt over mensen. Door meer sociale en middenhuur-woningen terug te bouwen levert de gebiedsontwikkeling een belangrijke bijdrage aan het terugbrengen van het tekort hier aan in Den Haag."

Steenzicht en Ruimzicht zijn de eerste grote bouwprojecten van de totale gebiedsontwikkeling van Dreven, Gaarden, Zichten. De bewoners van de twee wooncomplexen zijn momenteel druk met verhuizen. De meeste bewoners hebben inmiddels een andere woning gevonden.

De toekomstige bewoners wonen straks in moderne, energiezuinige woningen met een eigen buitenruimte en een gezamenlijke tuin. Daarmee zetten ze een flinke stap vooruit in woonkwaliteit. Daarnaast worden bewoners actief betrokken bij de tijdelijke en definitieve invulling van onder andere de buitenruimtes en ontmoetingsplekken.. Er is de mogelijkheid voor bewoners en bedrijfjes in de wijk om tijdens de periode van sloop en nieuwbouw activiteiten te organiseren met en voor de buurt. Ook worden er samen met jongeren en jongerenorganisaties plekken gecreëerd voor de jongeren; de nieuwe generatie bewoners in deze buurt.

Steenzicht

Op dit moment staan er 48 eengezinswoningen op de locatie. De huidige complexen en de binnentuinen zijn gebouwd in de jaren 50 en sterk verouderd. Met het nieuwbouwplan komen er goed geïsoleerde woningen met duurzame, zuinige energiesystemen voor terug. Het nieuwbouwplan bestaat uit twee woonblokken met in totaal 220 woningen, waarvan 117 sociale huur- en 103 middenhuur met een inpandige stallingsgarage en een gezamenlijke binnentuin en daktuin. De woonblokken zijn ontworpen door twee verschillende architectenbureaus en de start bouw staat gepland voor medio 2023.

Ruimzicht

Het project Ruimzicht is een transformatie en uitbreiding van het huidige complex. Dit houdt in dat er gesloopt wordt tot op het casco van de bestaande portiekflats (66 eenheden) en 18 bedrijfsruimtes op de begane grond. Het plan resulteert in een nieuw woonconcept met 81 sociale huurwoningen voor kleine huishoudens en een gloednieuwe plint voor bedrijven met het thema maken, ontmoeten en bewegen. Ook het binnenterrein tussen de 2 woonblokken wordt opnieuw ingericht en ingezet voor de bewoners en omwonenden Naar verwachting wordt begin 2023 gestart met de bouw.

Veel aandacht voor groen in de openbare ruimte

Bij de vernieuwing van Zuidwest speelt de openbare ruimte een belangrijke rol. Het is de plek waar mensen reizen, bewegen, ontmoeten en sporten. Het is ook de plek voor natuur en groen. Bij alle veranderingen in de Dreven Gaarden en Zichten wordt er zorgvuldig omgegaan met het mooie groen dat er is. Dat betekent parken en singels niet bebouwen en de straatbomen zoveel mogelijk behouden. Maar het betekent ook het groen beter inrichten zodat mens en natuur het beter kunnen gebruiken. Voor de Zichten betekent dit bijvoorbeeld meer ruimte voor de natuur in de ecologische zones, voldoende zit- en speelplekken in de groene ruimtes tussen de nieuwe woonblokken, en betere voet- en fietspaden, bijvoorbeeld naar de naastgelegen sportvelden. Zoveel mogelijk straten worden als 30 km/u gebied ingericht, waar bij de voetganger en de fietser meer ruimte krijgen.
 

Foto
Foto

Uitgelicht

Bouwlust en Vrederust muurschildering

Meer over Bouwlust en Vrederust

Wat maakt deze wijk uniek en wat is er allemaal te doen? Lees het op deze pagina.