Persbericht

Gijsbert van Herk bestuursvoorzitter Staedion

Foto

De Raad van Commissarissen van Staedion heeft Gijsbert van Herk (51) per 10 mei benoemd tot bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion. Hij volgt Willem Krzeszewski op die deze zomer met pensioen gaat. Van Herk is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas gevestigd in Rotterdam.

Van Herk was eerder algemeen directeur/gemeentesecretaris, directeur Stadsontwikkeling en directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de gemeente Breda. Daarvoor was hij in diverse functies door het gehele land werkzaam bij BMC Advies. Hij werd in 2019 genomineerd als landelijk zorgmanager van het jaar en eerder als influencer of the year en als best presterende (leidinggevend) ambtenaar van Nederland.

Visie en ervaring

De RvC heeft voor Van Herk gekozen vanwege zijn visie en maatschappelijke betrokkenheid alsmede zijn ruime ervaring als bestuurder van een complexe maatschappelijke organisatie. De RvC noemt Van Herk daarnaast een inspirerend leidinggevende met een indrukwekkend trackrecord in het realiseren van resultaten in een complex extern stakeholderveld.

Van Herk; "Het is eervol om eerder leiding te hebben mogen geven in Breda aan een van de grootste gemeentelijke organisaties in Nederland, vervolgens op het terrein van Zorg en Welzijn bij Humanitas en nu bij Staedion op het terrein van wonen en gebiedsontwikkeling. Zo kan ik betekenisvol blijven binnen de publieke sector."

Belangrijke opgave

Staedion staat de komende jaren voor een belangrijke opgave in Den Haag en omstreken. De veerkracht van wijken en bewoners staat onder druk. Het woningtekort is groot. Staedion wil dit de komende jaren aanpakken. Door wijkvernieuwing werkt Staedion enerzijds aan het vergroten van leefbaarheid en veerkracht, anderzijds aan de groei van de woningvoorraad. Als grootste corporatie van Den Haag wil Staedion hiermee het verschil maken. Daarbij zoekt de corporatie de samenwerking met bewoners en partners in de stad nadrukkelijk op.