Persbericht

Grootste binnenstedelijke vernieuwing van Nederland gestart

Steenzicht - Hugo de Jonge en Gijsbert van Herk

De gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest ging in augustus van start met de bouw van 220 woningen in Steenzicht. Op de bouwplaats vierden vandaag minister Hugo de Jonge, wethouder Martijn Balster, Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Staedion) en Esther Fleers (directeur Heijmans) op symbolische wijze de start van de bouw. Met de gebiedsontwikkeling krijgen huidige en toekomstige bewoners van Dreven, Gaarden en Zichten de kans te verhuizen naar een gezonde en duurzame woning in een buurt met meer voorzieningen, activiteiten en werkgelegenheid. Ook wordt de buitenruimte opnieuw ingericht met meer plekken voor ontmoeting, sport en spel.

Betaalbare en duurzame woningen

Het project Steenzicht bestaat uit twee gebouwen met daarin 117 sociale huurappartementen en 103 appartementen in de middenhuur: totaal 220 woningen. Beide gebouwen hebben een overdekte parkeergarage en een gezamenlijke groene binnentuin. De oplevering staat gepland eind 2025. Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: “Heel goed dat we nu echt begonnen zijn met de bouw van nieuwe, betaalbare en duurzame woningen op deze plek in de Zichten. Een gebiedsontwikkeling gaat in stappen en dit is voor ons de eerste stap richting de toekomst. We zetten samen met de gemeente Den Haag en Heijmans onze schouders eronder om nog meer projecten te starten, zodat we verder bouwen aan een plek waar iedereen met veel plezier woont en waar men graag wil zijn. Waar je wooncarrière kunt maken en waar nieuwe winkels zorgen voor een gezellige bedrijvigheid.”

Woningbouwimpuls voor bouwen en prettig wonen

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Het woningtekort is onverminderd groot, te veel mensen hebben moeite om een passende woning te vinden. Er moet meer én betaalbaar gebouwd worden: 981.000 extra woningen tot en met 2030 terwijl het economisch niet meezit. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kunnen bouwprojecten die anders worden uitgesteld of stopgezet, toch doorgaan. Een mooi voorbeeld is de start van het project Steenzicht dat deel uit maakt van de grootschalige gebiedsontwikkeling Dreven Gaarden Zichten, waar betaalbare woningen komen in een groene leefomgeving met tal van faciliteiten voor prettig wonen.”

Terugkeergarantie en behoud sociale structuur

Martijn Balster, wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest, gemeente Den Haag: ”Ik heb de afgelopen periode zoveel bewoners gesproken die echt niet kunnen wachten op een nieuwe, gezonde en betaalbare woning. Voor die bewoners is dit een heel belangrijke stap. 48 verouderde woningen werden hier gesloopt om plaats te maken voor de bouw van 220 betaalbare, gezonde en energiezuinige woningen. Door meer woningen terug te bouwen kunnen we onze belofte waarmaken dat iedereen die dat wil kan terugkeren. Daarnaast kunnen bewoners van volgende sloop- en nieuwbouwprojecten in de Zichten straks in één keer doorstromen naar deze nieuwbouw in hun eigen wijk. Dat vind ik belangrijk, want zo kunnen we de sociale structuren in de wijken zoveel mogelijk behouden. Tegelijk kunnen we zo ook een thuis bieden aan nieuwe bewoners, zoals de verpleger, agent, leraar of jongerenwerker. De stad heeft een enorme behoefte aan meer betaalbare woningen.”

Bouwen aan krachtige wijken

Esther Fleers, directeur Heijmans: “Als gebiedsontwikkelaar is het onze missie om veerkrachtige stadswijken te ontwikkelen. Waarbij het niet alleen gaat over stenen stapelen, maar juist over het welzijn van mens en natuur. We geloven in de kracht van wijken waarin mensen met verschillende achtergronden, culturen, levensstijlen en leeftijden zich welkom en gewaardeerd voelen. En waar verschillende mensen elkaar kennen en vooruithelpen. De start van Steenzicht is een hele belangrijke mijlpaal in de vernieuwing van Dreven, Gaarden, Zichten. We zijn nu echt begonnen.”

Gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden en Zichten

In totaal worden er in Dreven, Gaarden en Zichten zo'n 2.000 sociale woningen gesloopt en komen er 3.000 sociale huurwoningen voor terug. Daarnaast worden er 2.500 koop- en huurwoningen bij gebouwd. Dit maakt deze ontwikkeling één van Nederlands’ grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden en Zichten een subsidie vanuit de woningbouwimpuls toegekend voor een bedrag van € 26,8 miljoen.  

Investeren in bewoners van Den Haag Zuidwest

Den Haag Zuidwest kent grote sociaal-maatschappelijke opgaven op het gebied van werkgelegenheid, armoede, veiligheid, gezondheid en sociale cohesie. Met het ‘Nationaal Programma Den Haag Zuidwest’ werken bewoners, bedrijfsleven, corporaties, het Rijk, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, gemeente en veel andere organisaties samen aan een sterker Zuidwest. Naast de aanpak van slechte en verouderde woningen en het toevoegen van extra woningen doen we dit bijvoorbeeld door meer en passend werk te creëren, te zorgen voor goed onderwijs met voldoende stageplekken, door een gezondere leefstijl en beweging te stimuleren en door armoede, schulden en eenzaamheid aan te pakken. Het gaat dan om projecten zoals de Participatie Keuken, de Mengelmoestuin, Allekanten, KIES! en de buurtkamers (zie Projecten - Den Haag Zuidwest).

Start bouw handeling door: minister Hugo de Jonge, Gijsbert van Herk, Esther Fleers en wethouder Martijn Balster

Start bouw handeling door: minister Hugo de Jonge, Gijsbert van Herk, Esther Fleers en wethouder Martijn Balster