Persbericht

Heijmans en Staedion starten met eerste deelproject in Den Haag Zuidwest

Impressie nieuwbouw Steenzicht

Heijmans en woningbouwcorporatie Staedion ondertekenden op dinsdag 13 juni op vastgoedbeurs Provada een turnkey-aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van 220 huurwoningen in de gebiedsontwikkeling “Dreven, Gaarden en Zichten” in Den Haag. De overeenkomst heeft een contractwaarde van circa 67 miljoen euro.

De gemeente Den Haag, Staedion en Heijmans hebben de ambitie om de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest te transformeren van een verouderd en kwetsbaar gebied naar een aantrekkelijk, vitaal, veerkrachtig en duurzaam woongebied waar het aantrekkelijk en betaalbaar wonen en werken is voor verschillende doelgroepen.

Esther Fleers, directeur Heijmans Vastgoed: “De start van het eerste deelplan in Dreven, Gaarden en Zichten is een belangrijke mijlpaal. De ingezette vernieuwing wordt daarmee nu ook echt zichtbaar voor de bewoners en dat is belangrijk. Dat we nu, zelfs in deze lastige tijd, kunnen starten, is te danken aan de goede samenwerking tussen de betrokken partijen.”

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Staedion: “Met de bouw van Steenzicht is een eerste stap gezet voor vernieuwde buurten met een evenwichtige mix van verschillende woningen in Zichten. Dat is onder andere goed voor de doorstroming want dan kunnen mensen in de eigen wijk en andere wijken ook een stap maken naar een ander type woning. De verschillende soorten woningen zorgen voor een aantrekkelijke buurt waar het prettig wonen en werken is. De differentiatie in doelgroepen en woningen leveren ook een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk. En aan de gebiedsontwikkeling van het nationaal programma Den Haag Zuidwest.”

Het is de eerste koopovereenkomst tussen Heijmans en Staedion binnen de gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden en Zichten. Deze gebiedsontwikkeling heeft een looptijd van in totaal twintig jaar. Het ontwikkelingsplan voorziet in de bouw door Heijmans van 3.500 nieuwe woningen en om 2.058 bestaande woningen terug te bouwen of te renoveren. Daarbij ligt het accent, onder andere, op betaalbaar wonen voor verschillende doelgroepen in een aantrekkelijk en duurzaam woongebied.

De 220 huurwoningen uit de ondertekende koopovereenkomst “Steenzicht” betreffen 117 sociale huur- en 103 middeldure huurwoningen. Steenzicht gaat als eerste nieuwbouwproject van start en levert daarmee een positieve bijdrage aan de vernieuwingsopgave van Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag.

Het heiwerk voor de te bouwen woningen start na de zomervakantie en de woningen worden naar verwachting opgeleverd in 2025. De ontwikkeling van de volgende vijf deelplannen in Dreven, Gaarden en opnieuw Zichten is al in volle gang.

Ondertekening Esther Fleers directeur Vastgoed Heijmans en Dre Boidin directeur Vastgoed & Onderhoud Staedion

Ondertekening door Esther Fleers directeur Vastgoed Heijmans (rechts) en Dre Boidin directeur Vastgoed & Onderhoud Staedion (links)