Persbericht

Inzet op toekomstbestendig wonen voor senioren

Staedion helpt bij het tekort aan seniorenwoningen

De problemen op de woningmarkt zijn groot. Er is een tekort aan (senioren)woningen en het bouwen van nieuwe woningen is hard nodig. Maar bouwen kost tijd en alleen nieuwbouw is niet voldoende om het woningtekort op te lossen. Zeker niet op de korte termijn. Staedion heeft daarom onderzocht of er binnen de huidige woningvoorraad kansen zijn om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Naast het huisvesten van meer mensen in een woning zet Stadion zich in op doorstroming, zodat ouderen met onze hulp de stap zetten naar een toekomstbestendige woning.

Van een niet-toegankelijke woning naar een toegankelijke woning

Tanja van Riet, projectmanager Verhuur: “Staedion heeft ongeveer 10.000 65+-huurders, 5.000 seniorenwoningen en 12.000 niet-toegankelijke woningen. Ongeveer de helft van onze 65+-huurders woont in een niet-toegankelijke woning. Dit zijn woningen waarbij je een trap op moet om bij de woning te komen. Bijvoorbeeld een portiekwoning op vierhoog. Of woningen die een trap in de woning hebben, bijvoorbeeld om bij de badkamer en/of slaapkamer(s) te komen. Dit kan in de toekomst grote problemen geven en ook zorgen voor hoge zorgkosten, bijvoorbeeld WMO. Om dit voor te zijn, zetten wij in op het laten doorstromen van oudere huurders naar een toegankelijke woning. Na de zomer gaat een voorrangsregel in werking in de gemeente Den Haag voor senioren van 65 jaar en ouder. Senioren die niet toegankelijk wonen krijgen voorrang om te reageren op een toegankelijke woning. Staedion blijft zich ook inzetten voor de doorstroming vanuit grote woningen naar kleinere woningen. Hiermee zetten wij zowel in op toekomstbestendig wonen als het vrijspelen van grote schaarse woningen voor gezinnen.”

Martijn Balster, wethouder Volkshuisvesting, gemeente Den Haag: "Het is nog steeds ongelooflijk moeilijk om een woning te vinden in Den Haag. De voorrangsregel helpt om onder andere ouderen te laten doorstromen naar een woning die beter bij hen past. Zo worden zij geholpen met een woning waar ze fijn kunnen wonen, ook in de toekomst, en komen er voor andere woningzoekenden in onze stad ook weer woningen vrij."

Doorstroommakelaar aan de slag bij Staedion

Om doorstroming te bevorderen, is doorstroommakelaar Evelien Kap bij Staedion aan de slag gegaan met deze maatschappelijke opgave. Zij gaat huurders van Staedion ondersteunen die, of vanuit een grote woning of een niet-toegankelijke woning, willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning. Ook zet zij zich in bij nieuwbouwwoningen voor het bevorderen van doorstroming. Als er in een wijk een nieuwbouwcomplex wordt gebouwd, benadert Staedion alle huurders van 65 jaar en ouder in de wijk die in een grote of niet-toegankelijke woning wonen. Kap: “Ik vind het fijn om mensen te kunnen adviseren en motiveren om zo de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Wonen is voor iedereen de basis, een goede plek waar je je thuis kan voelen. Het is fijn dat ik hier actief aan kan bijdragen.”

Beter benutten bestaande woningvoorraad

Het bevorderen van doorstroming van senioren valt onder het programma ‘Beter benutten’ binnen Staedion. Het doel van het beter benutten van de bestaande woningvoorraad is tweeledig. Staedion stimuleert doorstroming zodat onder andere senioren toekomstbestendig kunnen wonen en dat we de woning die dan wordt achtergelaten zo goed mogelijk benutten. Maar ook het huisvesten van meer mensen in een woning is onderdeel van ‘Beter benutten’. Bij het meer mensen huisvesten in een woning stimuleren we het delen van woningen door meer woningen aan te bieden aan tweepersoonshuis-houdens en te experimenteren met friends-contracten. Bij friends-contracten delen twee mensen een woning zonder dat zij een relatie hebben of een gezin vormen. Onlangs zijn de eerste ‘friends’ gaan samenwonen in nieuwbouwcomplex Elara. Het delen van een woning is niet alleen een middel om de krapte op de woningmarkt te bestrijden. Maar kan ook eenzaamheid verminderen en zorgen voor wat meer ruimte in de financiën, omdat huurders de huur samen delen.

Meneer in zijn seniorenwoning
Wandelende senioren