Persbericht

Maak het woningzoekenden makkelijk!

Foto

Veilig, makkelijk en sneller. Dit zijn de reacties van de eerste woningzoekenden die deelnamen aan de landelijke proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties. Woningzoekenden delen tijdens de proef eenvoudig, snel en veilig digitaal hun inkomensgegevens met de woningcorporatie. Een ander voordeel is dat het verhuurproces sneller verloopt met zo min mogelijk bureaucratie. Ook gaat het woonfraude tegen. Staedion wil daarom graag een duidelijker perspectief voor de uitrol en doorontwikkeling voor de gehele corporatiesector.

Win-winsituatie voor woningzoekende en corporatie

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion: "Uit het eerste gebruikersonderzoek is duidelijk gebleken dat woningzoekenden het ervaren als makkelijk, eenvoudiger en veiliger. Het geeft meer vertrouwen omdat zij weten dat de juiste gegevens worden opgehaald en aangeleverd bij de woningcorporatie."

Meer aandacht voor nieuwe bewoners

Van Herk ziet nog meer voordelen: "Ook voor onze medewerkers is het een stuk eenvoudiger. Zij hoeven geen controle op het inkomen te doen als het opgehaalde inkomen van 2020 voldoet aan de voorwaarden voor toewijzing. Het systeem is waterdicht waardoor zij hun aandacht volledig aan de nieuwe bewoner kunnen geven. Ook zorgt deze manier van inkomensgegevens delen voor minder fraude bij de toewijzing van woningen. Het sluit aan bij de leefwereld van onze doelgroep en maakt de systeemwereld minder complex. Een win-winsituatie dus."

Eerlijker toewijzen

Met het direct digitaal delen van de juiste gegevens vervalt een aantal stappen: het opzoeken, opvragen, downloaden en/of printen van de juiste documenten en het opsturen van deze gegevens door de woningzoekende naar de corporatie. Met DigiD geeft de woningzoekende eenmalig opdracht om een vastgestelde set aan inkomens- en identificatiegegevens te delen met de woningcorporatie. Deze gegevens worden alleen voor dit specifieke doel gebruikt en niet bewaard. De nieuwe werkwijze maakt de inkomensgegevens betrouwbaarder voor de woningcorporatie waardoor deze eerlijker woningen kan toewijzen.

Staedion wil een landelijke uitrol

De proeffase loopt nu af en het is tijd voor een landelijke uitrol. Ook vindt Gijsbert van Herk de doorontwikkeling belangrijk zodat het in de toekomst mogelijk wordt om meer gegevens te kunnen delen via DigiD. Zoals het actueel inkomen en BRP-gegevens. Van Herk: "Staedion wil door. De steun vanuit de politiek is nu hard nodig. Met de steun vanuit de Tweede Kamer kunnen wij het voor iedereen écht gemakkelijker gaan maken. Dat is nu nog niet geregeld."

Samenwerking proef

Bij deze proef werken Staedion, Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden, Woonstad, Groenwest en hun regionale woonruimteverdelers, Logius en de Rijksoverheid (BZK en de Belastingdienst) nauw samen. Naast de drie participerende regios (Haaglanden, Utrecht en Rotterdam) is ook Aedes betrokken.